Claned – stegvis utveckling mot digitalt lärande

Tillsammans med det finska universitetet Laurea och Claned group driver Funka ett EU-finansierat projekt kring framtidens lärande. Skolan är en viktig sektor för oss, vad gäller forskning, innovation och kunduppdrag.

Projektet ligger helt rätt i tiden med tanke på de ökade kraven på tillgänglighet, säger Susanna Laurin, Funkas vd. Alla har rätt till välfungerande digitala lösningar.

Målet med projektet är att vidareutveckla lärplattformen Claned. Verktyget ska själv kunna coacha fram studenter, som i framtiden själva ska kunna sätta samman, utvärdera och förbättra kurserna. Funkas del handlar om att säkerställa tillgänglighet och ge stöd vad gäller själva affärsmodellen.

Under projektets gång har vi genomfört både granskningar och användartester och rapporterat in resultatet till utvecklings- och designteamet. Funkas experter bidrar med löpande stöd och support för att driva utvecklingen mot ökad inkludering. Efter genomförda granskningar och tester sker vidareutveckling och förbättring, varefter vi testar igen i en iterativ process.

Innovativt lärplattformsprojekt

Claned group (engelsk text), öppnas i nytt fönster