En digital skola för alla

På eget initiativ och med finansiering från VINNOVA har Funka dragit igång ett nytt spännande innovationsprojekt inom skolvärlden. Projektet handlar om att förbättra förutsättningarna för elever, lärare och föräldrar med funktionsnedsättning.

Den svenska funktionshinderpolitiken strävar efter inkludering, även inom skolområdet där allt fler elever med funktionsnedsättning får gå i den allmänna skolan. Samtidigt har alla de lärplattformar, LMS, som vi granskat på den svenska marknaden stora brister i tillgängligheten.

För elever, lärare och föräldrar med funktionsnedsättning skulle en tillgänglig digital lärmiljö betyda att man på samma villkor som alla andra kan använda skolans system. Att kunna delta i undervisningen, skapa uppgifter, få information och interagera med övriga utan att ständigt behöva be om hjälp. Speciallösningar uppfattas dessutom ofta som stigmatiserande, och fungerar sällan lika bra som mainstream-lösningar.

På Funka menar vi att det bör vara en självklarhet att de system som används på skolorna fungerar för så många som möjligt, inklusive lärare, elever och föräldrar med funktionsnedsättning. Genom projektet ”Digital skola för alla” kommer vi därför att utveckla en prototyp för hur de vanligast förekommande och mest använda modulerna i grundskolan skulle kunna utformas med hög tillgänglighet.

 

Finansiering: VINNOVA
Konsortium: Funka
Tidsperiod: Oktober 2014 till juni 2016
Budget: 300 000 SEK

Projektrapportering