Begripsam lever vidare

Det viktiga Arvsfondsprojekt om kognitiv tillgänglighet som Funka deltagit i är nu avslutat. Men i stället för att lägga ner verksamheten bildas nu Föreningen Begripsam, för att fortsätta påverka samhället i en riktning mot kognitiv tillgänglighet.

Begripsam är ett samarbete mellan Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och aspergerförbundet och FUB. Funka har på uppdrag av projektet bidragit med metodutveckling och gett stöd i det standardiseringsarbete som pågår inom ISO.

Det är en fantastisk resurs att mer än 20 personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar arbetar tillsammans för utforma krav på kognitiv tillgänglighet, säger Stefan Johansson tillgänglighetsexpert på Funka som medverkat i projektet. Därför är det extra roligt att idén får leva vidare som förening.

Delaktighet är en nyckelfaktor

En annan viktig del av det Begripsam jobbar med är att personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna bli delaktiga i arbete med standardisering, design, utvecklings- och innovationsprocesser.

Projektet har medverkat i standardiseringsarbete och varit huvudförfattare för att ta fram en kommande ISO-standard för kognitiv tillgänglighet inom ramen för ISO/TC 173/WG 10. Den nya standarden kommer att heta Basic Principles and General Guidelines on Cognitive Accessibility.

Det finns ett stort intresse att samarbeta kring kognitiva tillgänglighetsfrågor och kring hur samhället kan göras enklare, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand, tillförordnad kanslichef på Dyslexiförbundet som också varit projektledare för Begripsam.

Deltagarna har också arbetat med informationsmaterial om kognitiva funktionsnedsättningar och på hur man ska presentera de olika svårigheter som kan finnas om man har en kognitiv funktionsnedsättning.

Projektet Begripsam har pågått under tre år och finansierats av Konsumentverket och Arvsfonden.