Webb app för egeninventering

Med finansiering från EU inom ramen för CreatiFi Accelerators program, som ges till kreativa företag för att utveckla framtidens internet, ska Funka ta fram en applikation för egeninventering av tillgänglighet i byggd miljö. Projektet genomförs i samarbete med OnSpotStory och Tekniska Museet. Forum Virium Helsinki Hub fungerar som stöd för företag som beviljat medel.

Att få möjlighet att förverkliga ett av mina drömprojekt känns kul, jag har velat jobba åt det här hållet under många år, säger Tommy Hagström, projektansvarig på Funka. Att behovet av ett enkelt egenverktyg för inventering finns är vi säkra på och det här har möjlighet att blir riktigt bra.

Målet med projektet är att vidareutveckla Funkas verktyg för egeninventering så att det kan användas betydligt mer flexibelt. Vi ska också utvärdera om det finns potential inom FI-WARE-teknologin som kan komplettera efterfrågade funktioner.

En bra produkt blir ännu bättre

Förenkling är nyckelordet; dels ska verktyget kunna användas mobilt, dels ska de som inventerar på ett enkelt sätt kunna använda mobilens funktioner och andra appar för att ytterligare underlätta arbetet.

Funkas egeninventeringsmetodik bygger på att involvera kunden i tillgänglighetsarbetet, för att öka medvetenheten samtidigt som lokalerna inventeras.

Det är spännande att kombinera våra olika verksamhetsdelar på det här sättet, säger Anna Kivilehto, projektkoordinator på Funka. Både utvecklingsdelen och expertisen inom byggd miljö deltar i arbetet. Och det bästa är ju att vi kan sprida kunskap om tillgänglighet till alla andra i nätverket kring CreatiFI.

Innovationsprojektet som vi beviljats pågår under 1 år och har en budget på motsvarande 500 000 svenska kronor. Därefter finns möjlighet att söka ytterligare stöd för kommersialisering.

Forum Virium Helsinki (CreatiFI), öppnas i nytt fönster

CreatiFi, öppnas i nytt fönster

 

Finansiering: EU inom ramen för CreatiFi Accelerators program
Konsortium: OnSpotStory och Tekniska Museet. Forum Virium Helsinki Hub fungerar som stöd för företag som beviljat medel.
Tidsperiod: 2015
Budget: 500 000 svenska kronor