Användare som experter

Tillsammans med Föreningen Furuboda, Stiftelsen Blindas Väl, Länsstyrelsen i Skåne och IAAP Nordic ska Funka undersöka möjligheterna för en folkhögskoleutbildning med målet att bli expert på tillgänglighet.

Målet med projektet är att öka tillgängligheten på offentlig sektors webbplatser genom att utbilda fler experter på området. Och vilka skulle passa bättre för den rollen än personer som själva upplever brister i tillgängligheten? I den nya lagen finns krav på att kommuner och myndigheter ska erbjuda en funktion för återkoppling från besökare på webbplatsen. Rätt använd kan den tjänsten ge värdefull kunskap till webbplatsägarna och bidra till att gränssnitten blir successivt bättre för alla.

Efterfrågan på expertis inom tillgänglighetsområdet ökar stadigt, så det borde finnas en arbetsmarknad för många fler, säger Sara Kjellstrand, projektkoordinator på Funka. Individer med egna erfarenheter av otillgänglighet har ett stort försprång och en unik kunskap som vi vill ta vara på i det här projektet.

Med utgångspunkt i den kunskapsbank som branschorganisationen IAAP tagit fram för certifiering av professionella inom tillgänglighet ska projektet ta fram en folkhögskoleutbildning. Dessutom är målet att utveckla en funktion för återkoppling som baseras på användarnas behov.

Vinnova har beviljat en förstudie, vilket är första steget inom programmet Utmaningsdriven Innovation.


Finansiering: Vinnova
Konsortium: Föreningen Furuboda (projektledare), Stiftelsen Blindas Väl, Länsstyrelsen i Skåne, IAAP Nordic och Funka.
Period: april – november 2019
Budget: 497 295 SEK

Projektuppdatering

  • Enkät: Utbildning för att jobba med webbtillgänglighet

    Skulle du vilja lära dig mer om webbtillgänglighet, och kanske jobba med det i framtiden? Då kanske du vill hjälpa oss med att svara på några frågor!
  • Enkät: Användare som experter

    Tycker du det är svårt med webbtillgänglighet? Verkar kraven i webbtillgänglighetsdirektivet oöverstigliga? Då kanske du vill hjälpa oss att ta reda på om personer med funktionsnedsättning – de verkliga experterna på tillgänglighet – skulle kunna