Förbättrad digital hälsokompetens i Europa

Allt fler söker information om sin hälsa på webben, vilket på många sätt är bra. Samtidigt är inte allt material vetenskapligt belagt och det är viktigt att medborgarna får korrekt, säker och oberoende information om hälsofrågor. Därför deltar Funka i projektet IC-Health.

Projektet IC-Health genomförs tillsammans med ett antal universitet och medicinska institutioner. Syftet är att ta fram modeller för att underlätta för EU-medborgare att hitta, förstå och bedöma hälsoinformation på webben. Genom att tillämpa kunskaper om e-hälsa på ett klokt sätt kan medborgare ta en mer aktiv roll för att agera proaktivt och en hälsosammare livsstil.

Det här projektet är väldigt spännande, säger Roberto Zuffada, projektledare för europeiska projekt hos Funka. Min långa erfarenhet inom e-hälsa i kombination med Funkas djupa kunskap om tillgänglighet är en perfekt kombination!

Funkas verksamhetsområden tillgänglighet, användbarhet och delaktighet gör nästan alla sektorer intressanta, eftersom tillgängligheten påverkar hela livet och hela individen.

Nästan alla IT-system har ett gränssnitt, och det är där vår kompetens kommer in, säger Susanna Laurin, vd på Funka. När du är sjuk, har ont eller rädd, vilket ofta är fallet när du behöver information om vård och sjukdomar, kan dina kognitiva färdigheter påverkas. Det, plus att informationen i sig ofta är ganska komplex, gör att hälsoinformation ofta upplevs som svårt att hitta, förstå och använda. Om det här projektet kan bidra till att göra medicinsk information aningen lättare att ta till sig är mycket vunnet.

IC-Health-projektet kommer att ge stöd för att förbättra den digitala hälsokunskapen i Europa genom att designa, testa och validera information. Fokus ligger på att ta fram onlinekurser på olika språk (engelska, franska, italienska, danska, tyska, holländska, spanska och svenska) för målgrupperna barn ungdomar, gravida och ammande kvinnor, äldre samt personer med diabetes typ 1 och 2.

Projektets mål är att:

  • öka medvetenheten bland EU-medborgarna om de möjligheter som e-hälsa innebär
  • ta fram underlag för best practice kring hälsoinformation 
  • utforma, underlätta, samordna och organisera tillgängliga onlinekurser – inriktade på specifika målgrupper och presenterade på sju olika språk
  • testa onlinekurser och utvärdera deras inverkan på användarnas hälsa, digital hälsokunskap och egenvård;
  • främja förståelsen för hur digital hälsokunskaper kan användas för att förbättra befolkningens hälsa generellt.

Funka kommer att ansvara för de tester som genomförs i Sverige och samtidigt säkerställa att gränssnitten som testas följer aktuella standarder för tillgänglighet och användbarhet.

Vi vill tacka de företag som bidragit till projektet genom att erbjuda give aways till testpersoner och workshops. Stort tack till: Berocca, FF Profilreklam, Smarteq och TriffiQ.

 

Finansiering: Horison 2020
Konsortium: Kanarieöarnas regering (projektledare), Université Catholique de Louvain, University of Udine, University of La Laguna, University of Ulster, Tallinns universitet, University of Las Palmas på Gran Canaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Scanbalt, Meyer Barnsjukhus, Consulta Europa Project and innovation, Health Education England, Comitato Collaborazione Medica, European Health Management Association samt Funka.
Period: Oktober 2016 - Oktober 2018
Budget: 20 MSEK

 

Berocca, öppnas i nytt fönster

FF Profilreklam, öppnas i nytt fönster

Smarteq, öppnas i nytt fönster

TriffiQ, öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

  • Ökad kunskap om e-hälsa

    EU-projektet IC-Health är nu avslutat. Med fokus på barn, ungdomar, gravida, ammande, äldre och diabetiker har projektet utvecklat kurser för att öka kunskapen om hälsoinformation på webben.