Ökad kunskap om e-hälsa

Med Kanarieöarnas regering som projektledare och flera universitet som partners har Funka deltagit i ett tvåårigt EU-projekt med syfte att öka kunskapen om hälsoinformation på webben; IC-Health. Projektet är nu avslutat.

Det finns en stor mängd webbplatser med mer eller mindre tillförlitlig information om hälsa. Hur personer i olika länder och målgrupper förstår och använder informationen kan ha stor påverkan på deras hälsa. Målet med projektet var att genom ökad kunskap ge medborgare möjlighet till en hälsosammare livsstil.

Inom projektet IC-Health har fokus legat på målgrupperna

  • barn
  • ungdomar
  • gravida och ammande
  • äldre
  • diabetiker

Projektet resulterade i 35 onlinekurser på 8 språk om att hitta, förstå, utvärdera och använda information om hälsa på nätet. De kurser som Funka producerade tog vi fram i kreativa workshops tillsammans med användare i olika målgrupper. Kurserna gav exempel på olika scenarier där man kan behöva information om hälsofrågor, och pekade mot att den säkraste källan till korrekt information i Sverige är 1177.

De workshops som kanske var mest intressanta var de vi genomförde med barn och ungdomar, säger Sara Kjellstrand, projektkoordinator. Vi blandade lek och kravfångst och både barnen och deras föräldrar var nyfikna och intresserade.

Genomgående för alla kurser som producerats inom projektet är att de innehåller tips på hur man som användare kan granska webbsidor med hälsoinformation för att avgöra om informationen är tillförlitlig eller inte. Kurserna tar upp frågor som användaren kan ställa sig under granskningen, som till exempel källans äkthet, vem som står bakom informationen och hur aktuell informationen är.

Projektets webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Förbättrad digital hälsokompetens i Europa

Illustration från den svenska kursen för barn.