Funka i europeiskt forskningsprojekt om kvinnor med funktionsnedsättning

Projektet kallas RISEWISE och fokuserar på att kvinnor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att delta i kulturella och socioekonomiska sammanhang som alla andra. Genom att främja kunskapsutbyte och rörlighet för kvinnliga forskare ska projektet förbättra anställbarhet och karriärmöjligheter både inom och utanför den akademiska världen.

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för dubbel diskriminering, säger Susanna Laurin, vd på Funka. Det är därför det är så viktigt att sprida kunskap om ämnet, och vi är glada att bidra till det genom detta projekt.

Projektet ska identifiera behov och goda exempel i flera EU-länder med olika kulturella och socioekonomiska miljöer. Målet är att integrera och förbättra målgruppens livskvalitet. Genom att tillämpa en ny analysmetod, baserad på de erfarenheter som gjorts genom utbyte mellan akademiker och praktiker, ska projektet identifiera nya forskningslinjer. Därigenom hoppas vi kunna bidra till ökad integration och engagemang både i befolkningen och samhällets olika institutioner.

Funkas kommer att bidra med kunskap om tillgänglig kommunikation, men även genom att sprida projektets resultat och bidra till att de används praktiskt. Förhoppningen är att projektet ska bidra till implementation av lösningar som omfattar och integrerar IT-tjänster, teknik, juridik, näringslivet, arbetsmarknaden, sociala tjänster, beslutsnivåer, kultur – helt enkelt hela livet – för att kvinnor med funktionsnedsättning ska få bättre förutsättningar.

 

Finansiering: Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie action
Konsortium: Universitetet i Genova, Italien, (projektledare), Föreningen funktionsnedsatta kvinnor, Turkiet, Föreningen för främjande av hjälpmedel i Europa, Österrike, Centret för solidaritet och social integration, CIPRL, Portugal, Italienska funktionshinderförbundet (paraplyorganisation), Föreningen för anhöriga till personer med funktionshinder, Spanien; Italienska föreningen för hjälp till spastiska, provinsen Bologna, Italien, Italienska föreningen för Multipel Scleros, Italien, Mellanösterns tekniska universitet (METU), Turkiet, Nationella universitetet för distansundervisning, Spanien, Universitetet Complutense i Madrid, Spanien, Universitetet i Brescia, Italien, Universitetet Minho i Braga, Portugal, Stockholms universitet och Funka.
Period: September 2016 – Augusti 2020
Budget: 10,8 MSEK

Projektrapportering

  • Workshop i Genua

    Som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet RISEWISE deltog Funkas Roberto Zuffada och Susanna Laurin nyligen i en intressant workshop i det vackra Genua, tillsammans med samarbetspartners, forskare och studenter.
  • Funka välkomnar italiensk talang

    Inom ramen för EU-projektet Risewise tar Funka emot Simone Marcutti, doktorand inom användarcentrerad design från Italien.