Workshop i Genua

RISEWISE är ett EU-finansierat projekt under programmet Marie Curie, vars mål är att dela kunskap mellan europeiska universitet, experter och forskningsinstitutioner kring ämnet kvinnor och funktionsnedsättning, IT-tillgänglighet och hjälpmedel.

Större delen av projektet handlar om att professorer, studenter och experter får möjlighet att resa och arbeta vid andra institutioner för att på så sätt vidga sina vyer under det fyraåriga projektet.

Jag är säker på att vi alla lär oss mycket av det här utbytet av kompetens och intressen, säger Roberto Zuffada, projektkoordinator på Funka. Att kunna välkomna forskare från andra länder till Funka är verkligen roligt!

En annan del av projektet handlar om att arrangera workshops för att konsortiets medlemmar ska kunna träffas och diskutera viktiga teman på djupet i ett workshop-format. I september arrangerade Universitetet i Genua en workshop i det alldeles bedårande vackra renässanspalats som numera fungerar som aula för juridikinstitutionen.

Programmet var tvärsektoriellt och mycket omfattande. Forskare och experter från så olika områden som sociologi, psykologi, medicin och framförallt teknologi presenterade och diskuterade runt kvinnor med funktionsnedsättningar, men också social inkludering, best practice och hjälpmedel. Det var en intressant dag där olika perspektiv från skilda ämnesområden kunde korsbefrukta varandra.

De kulturella och geografiska skillnaderna inom konsortiet gör det här projektet extra spännande, säger Susanna Laurin, vd på Funka. Att diskutera digital inkludering för kvinnor tillsammans med turkiska människorättsorganisationer sätter vårt skandinaviska policyarbete i ett ganska hälsosamt perspektiv.

Funka i europeiskt forskningsprojekt om kvinnor med funktionsnedsättning