Projekt om ett inkluderande arbetsliv

Digitalisering i kombination med hjälpmedel innebär ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i arbetslivet. Men det förutsätter att de IT-system som används på arbetsplatsen är tillgängliga, vilket långt ifrån alltid är fallet.

Det finns flera studier som pekar på problem med den digitala arbetsmiljön ur tillgänglighetsperspektiv, inte minst den kartläggning av digitala hinder på arbetsmarknaden som Funka gjorde på uppdrag av den norska myndigheten BufDir i fjol. Trots den norska regeringens mål om att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete kvarstår problemen.

Det är så typiskt att samhället kartlägger svårigheter, säger Lena Drevsjø, expert på universell utforming på Funkas Oslokontor. Det känns betydligt mer konstruktivt att titta på det som fungerar bra och försöka lära av det.

I det här projektet kommer vi därför att sikta på att få fram en praktisk metod för att hjälpa till att lösa de digitala problem som gör det svårt eller omöjligt för personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. En del kommer att lösas snabbt, medan andra verkligen ta längre tid. Men vi måste börja nu.

 

Finansiering: BufDir UNIKT
Period: april 2017 – juni 2018
Budget: 350 000 NOK

Projektuppdatering

  • Att övervinna digitala barriärer i arbetslivet

    Digitala barriärer i arbetsmiljön innebär ofta ett stort hinder för att personer med funktionsnedsättning aktivt ska kunna delta i det moderna arbetslivet. Med finansiering från norska Barn-, ungdoms och familjedirektoratet har vi genomfört ett projekt där vi granskat och pekat på lösningar för tillgänglighet i ekonomisystem.