Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

I ett projekt finansierat av Nordplus kommer Funka tillsammans med IAAP Nordic och fyra nordiska universitet att verka för att utbildning i webbtillgänglighet blir en självklar del i universitetsutbildningar inom IT, design, kommunikation och andra relevanta områden.

I och med Webbtillgänglighetsdirektivet måste hundratusentals webbplatser inom offentlig sektor uppfylla minimikrav på tillgänglighet. För att möta den stora efterfrågan som vi förutser kommer det att behövas många fler experter. Ändå är det bara ett fåtal utbildningsprogram som omfattar webbtillgänglighet. Därför finns en stor risk att de flesta studenter kommer att sakna de nyckelkompetenser som krävs när de kommer ut i arbetslivet. Det vill IAAP Nordic ändra på.

Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk av universitet och andra utbildningsanordnare i Norden för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det övergripande målet är att få in webbtillgänglighet på schemat i all relevant högre utbildning.

Projektet kommer kartlägga vilka universitet och högskolor som arbetar med ämnet idag och baserat på dagens situation arbeta fram rekommendationer för framtida möjligheter att höja kvaliteten och tillgången på kurser med tillgänglighetsfokus.

Under projektets gång kommer workshops att hållas i Norge, Sverige och Finland, dit alla intressenter är välkomna. Den första workshopen hålls i Oslo den 21 november.

Projektet avslutas med en konferens i maj 2020, där insikter, rekommendationer och goda exempel kommer att presenteras för allmänheten.

 

Finansiering: Nordplus Horizontal
Konsortium: IAAP Nordic (projektledare), OsloMet – storbyuniversitetet, Certec; Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, Laurea University of Applied Sciences och Institutionen för Management Engineering vid Danmarks tekniska universitet och Funka.
Period: Augusti 2018 – Juli 2020
Budget: 500 000 SEK

Universitetsutbildning i webbtillgänglighet (engelsk text), öppnas i nytt fönster