Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

Med finansiering från Europa-parlamentet ska Funka och CTIC kartlägga vilka publiceringssystem som används mest inom offentlig sektor i Europa och välja ut ett mindre antal för att skapa bättre tillgänglighet. Målet är att tillgänglighet i högre utsträckning ska vara inbyggt i verktygen och genereras automatiskt.

Genom att utgå från de system som används mest hoppas vi få bra genomslag för projektets resultat. Tanken är att samverka med ett antal ledande leverantörer för att ta fram prototyper och lösningar som även kommer resten av marknaden till del.

Det ska bli väldigt spännande att få fokusera på publiceringssystemen, säger Johan Kling, Konsult- och Kvalitetschef på Funka. Det här projektet har potential att påverka hela marknaden.

Syftet med projektet är att stimulera marknaden för publiceringssystem, så att leverantörerna inser att det finns en stor efterfrågan på tillgängliga system i och med Webbtillgänglighetsdirektivet. Att erbjuda ett tillgängligt verktyg är en betydande konkurrensfördel och genom att se till att några av de ledande systemen går före hoppas vi på stort genomslag. Det ska vara enkelt för webbredaktörer att publicera tillgängligt innehåll, utan att ha tekniska specialkunskaper.

När publiceringssystemen har inbyggt stöd för tillgänglighet kommer den nya lagstiftningen snabbare kunna implementeras på bred front över hela Europa, säger Susanna Laurin, vd på Funka.

Alla som är intresserade av projektet är välkomna att kontakta oss för mer information. Speciellt hoppas vi att leverantörer av publiceringssystem hör av sig!


Finansiering: Europa-parlamentet
Konsortium: Funka (projektledare), W3C:s kontor i Spanien, den Europeiska paraplyorganisationen för funktionshinderorganisationer, EDF, den Europeiska organisationen för koordinering av konsumentfrågor i standardisering, ANEC och nätverket av Europeiska regioner för forskning och innovation, ERRIN.
Period: Maj 2018 – Oktober 2019
Budget: 150 000 EURO

Projektets webbplats - We4Authors (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

  • Forskningsresultat: stödmaterial kring publiceringssystem

    I väntan på att återigen kunna genomföra våra populära föreläsningar och konferenser där vi berättar om de senaste forskningsresultaten vi fått fram, vill vi slå ett slag för de rapporter vi löpande publicerar. Bland annat har vi nyligen släppt stödmaterial för dig som ska välja publiceringssystem.
  • Workshops om tillgängliga publiceringssystem

    Vill du vara med och påverka tillgängligheten i framtidens publiceringssystem? Efter sommaren har du chansen när vi bjuder in till workshops i Bryssel inom ramen för ett av våra spännande innovationsprojekt.