Automatiska översättningar på webben

På eget initiativ och med finansiering från Internetfonden har Funka undersökt hur automatiska översättningar som integreras direkt i gränssnittet fungerar för användare med olika förutsättningar. Genom att jämföra översättningar gjorda av auktoriserade översättare med de automatgenererade översättningarna och ställa kontrollfrågor på innehållet kunde vi tydligt se vilka problem som finns med automatiska översättningar. Skillnaden mellan olika språkgrupper är särskilt intressant.

Bakgrunden till undersökningen är att allt fler webbplatser inom offentlig sektor börjat integrera gratis översättningsverktyg i form av Google Translate i sina egna gränssnitt. Tanken är god - med ett enkelt knapptryck kan all information på webbplatsen presenteras på ett stort antal språk. Användartesterna vi genomfört visar att problemen överväger. 

Finansiering: Internetfonden
Konsortium: Funka (Projektägare), Språkrådet
Tidsperiod: 2010


Presentationer från seminariet 
Automatiska översättningar

Funka: Susanna Laurins presentation, powerpoint (377kb), öppnas i nytt fönster

Språkrådet: Ola Karlssons presentation, powerpoint (408kb), öppnas i nytt fönster

Språkrådet: Rickard Domeijs presentation, pdf-format (119kb), öppnas i nytt fönster

Funka: Sara Brydes presentation, powerpoint (1Mb), öppnas i nytt fönster

Projektrapportering

  • Google Translate

    Funka har tillsammans med Språkrådet och med finansiering av Internetfonden undersökt hur det fungerar när myndigheter och kommuner väljer att integrera Google Translate på sina webbplatser. Resultaten är ganska entydiga; översättningstjänsten