Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt

I samarbete med ett 20-tal kunder har Funka genomfört en undersökning av navigationskoncept i mobilgränssnitt. Efter analys och tester av befintliga koncept utarbetade vi prototyper som testades med användare. Utifrån dessa tester har vi tagit fram ett paket med rekommendationer och riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt. Riktlinjerna är fria att använda för alla, medan resterande material kan köpas.

Projektet om hur navigationen i mobilgränssnitt kan förbättras genomfördes i flera delmoment under cirka ett halvår. Projektet finansierades genom ett samarbete med ett 20-tal av Funkas kunder, vilka även bidrog med olika infallsvinklar och frågeställningar. Under projektet kartlade och testade vi befintliga navigationskoncept för att se vad som fungerar bra och mindre bra. Sedan producerade vi prototyper för nya koncept och testade dessa. Till slut tog vi fram rekommendationer för navigation i mobilgränssnitt som fungerar väl för alla användare, oavsett förmåga. 

Resultatet i korthet

Utifrån kartläggningen har vi kunnat konstatera att det finns många olika koncept att välja mellan. Det verkar inte heller finnas något ”perfekt” navigationskoncept, utan alla koncept har för- och nackdelar. Valet av koncept kan också bero på typ av gränssnitt och mängden innehåll. Många koncept fungerar bra ibland, men ibland inte. Det är därför inte säkert att det går att lösa alla problem med ett enda navigationskoncept.

Hela projektets resultat inklusive testresultat, metodik och rekommendationer går att köpa separat. Riktlinjerna som är en del av resultatet kan du ladda ner gratis.

Bakgrund till projektet

När allt fler surfar mobilt ökar kraven på de som beställer och levererar mobilgränssnitt, inte minst eftersom WCAG saknar krav för pekskärmar. Alla användare har behov av enkel och begriplig navigering på små skärmar och ännu har ingen standard utvecklats, varför olika sajter fungerar på väldigt olika sätt. 

Över hälften av användarna upplever att det är svårt att navigera i mobilgränssnitt. Detta beror på flera saker. Främst att skärmen på en mobil enhet är liten och det inte går att få samma överblick som på en större skärm. Navigationen sker också ofta med pekskärmar vilket betyder att exempelvis klickytorna måste vara tillräckligt stora för att man inte ska klicka fel av misstag. 

Funkas riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt, i pdf-format (437 kb), öppnas i nytt fönster

Projektet bygger på våra riktlinjer för tillgängliga mobilgränssnitt

När våra riktlinjer för tillgängliga mobilgränssnitt, finansierade av Internetfonden .SE, lanserades 2012 fick de stort internationellt genomslag. Riktlinjerna är översatta till fem språk och kan laddas ner från vår webbplats.

Funkas riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt

 

Finansiering: 20 av Funkas kunder har deltagit i, och därmed finansierat, projektet
Tidsperiod: Okt 2013 - Feb 2014