Riktlinjer för mobilgränssnitt

På eget initiativ och med finansiering från Internetfonden har Funka kartlagt, testat och analyserat befintliga mobilgränssnitt, skissat på förbättringar och testat dessa med användare med olika typer av funktionsnedsättningar. Riktlinjerna är fria för alla att använda och feed back och åsikter välkomnas! Riktlinjerna finns översatta till norska, engelska, franska och spanska.

De internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.0, saknar utvecklingsprinciper för mobilgränssnitt. I och med att allt fler, oavsett förmåga, behov och hjälpmedel, surfar med mobilen, ökar behoven av tillgängliga mobilgränssnitt.

Själva telefonerna har numera bra stöd för tillgänglighet, men det saknas kompetens, dokumentation och praxis både vad gäller teknisk tillgänglighet (främst för personer som surfar med hjälpmedel) och pedagogisk tillgänglighet (för alla, men särskilt viktigt för äldre, teknikovana och personer med olika funktionsnedsättningar som till exempel kognitiva funktionsnedsättningar, synskador och motoriska problem).

Projektet har kartlagt, testat och analyserat befintliga gränssnitt, skissat på förbättringar och testa dessa med användare med olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetet har resulterat i riktlinjer fria för alla att använda men med särskilt fokus på spridning till informationsansvariga inom offentlig sektor, vilka har krav på sig att nå ut med information till alla medborgare oavsett förmåga.

 

Finansiering: Internetfonden
Tidsperiod: 2011 – 2012

Riktlinjer för utvecklingen av tillgängliga mobilgränssnitt, pdf-fil (323kb), öppnas i nytt fönster

Retningslinjer for hvordan å lage universelt utformede mobile grensesnitt, PDF-fil (311kb), åpnes i nytt vindu

Guidelines for the development of accessible mobile interfaces, PDF (270 kb), opens a new window

Règles pour le développement d’interfaces mobiles accessibles, PDF (447 kb), ouvre une nouvelle fenêtre

Pautas para el desarrollo de interfaces móviles accesibles, PDF (350 kb), abre en una ventana nueva

Funkas riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt