Tillgänglighet i chatbottar

Många verksamheter använder chatbottar för att ge kunderna snabb och effektiv service. Chatbottarna kan ge stöd till både individer och företag genom att simulera mänsklig kommunikation med hjälp av automatiserade dialoger eller artificiell intelligens.

Företag kan spara pengar och ensklida individer kan beställa bord på en restaurang eller beställa taxi på ett enklare sätt. På sikt tror många att chatbottar ska kunna hjälpa till med snart sagt alla slags tjänster och bli en naturlig del av mellanmänskliga samtal i en chat. Men funkar implementationerna för alla?

Såvitt vi vet har ingen undersökt hur pass tillgängliga implementationen av chatbottarna är, säger Lena Drevsjø, tillgänglighetsexpert på Funkas Oslokontor. Det har vi tänk ta reda på.

Målet med det projekt Funka nu påbörjar tillsammans med det norska skatteverket och branschorganisationen IAAP är att öka kunskapen om hur chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning och dokumentera vilka möjligheter det finns till förbättring.

I projektet kommer vi att granska hur några utvalda implementationer av chatbottar fungerar ur tillgänglighetssynpunkt. Urvalet görs tillsammans med projektets parter och ska täcka behov från offentlig och privat sektor, branschen och användarna.


Finansiering: BufDir UnIKT (Norge)
Konsortium: Funka (projektledare), Skatteetaten (Norges motsvarighet till skatteverket i Sverige) och branschorganisationen IAAP Nordic
Period: 2019
Budget: 280 000 NOK

Projektuppdatering

  • Chatbottar för alla?

    Funka har undersökt hur chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning. BufDir finansierade undersökningen som nu är klar och resultatet är öppet för alla.