Verktyg för att mäta tillgänglighet

Ayond är ett IT-bolag som satsar på innovation och användarcentrerad utveckling. Därför är det inte förvånande att de också är en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Bäst i branschen”. Funka är underleverantör och bidrar med specifik kunskap om tillgänglighet.

Det känns extra kul att få genomföra det här projektet tillsammans med Funkas specialister, säger Thomas Arctaedius, vd på Ayond. Tillgänglighet är ett område som många av våra kunder behöver hjälp med och vi tror att ett verktyg kan göra stor skillnad.

Det finns många verktyg som mäter olika saker på webben. Vissa av dessa är speciellt framtagna för att mäta tillgänglighet, men majoriteten är betydligt bredare. En del är till för att utvecklare ska kunna kontrollera sin kod, andra för att redaktörer ska få tips om brutna länkar och missade ALT-texter, det finns verktyg som ger formgivare stöd vad gäller kontraster och färger, och så finns det verktyg som hjälper offentliga institutioner att kontrollera hur webbplatser uppfyller krav och regelverk.

Men flera olika forskningsprojekt har visat på betydande kvalitetsproblem bland existerande verktyg. Samtidigt gör de ökade kraven på tillgänglighet att allt fler efterfrågar hjälp och stöd. Hur många tillgänglighetsexperter vi än utbildar kommer det alltid att behövas fler. Ett bra verktyg skulle effektivisera en del av jobbet betydligt.

Det är en viktig poäng att vi samarbetar med ett bolag som just inte är tillgänglighetsnördar, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka. Det ska bli väldigt spännande att se hur långt vi kan komma.

Post- och telestyrelsens innovationstävling är öppen för företag och organisationer och innebär en möjlighet att utveckla nya eller vidareutveckla befintliga lösningar för att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsens Innovationstävling
Konsortium: Ayond (projektledare) och Funka
Period: 1 jan 2017- 30 juni 2018
Budget: 1,9 MSEK

Ayond, öppnas i nytt fönster

Vinnare i PTS trettonde innovationstävling, öppnas i nytt fönster