Användningstester

Funka har marknadens tuffaste användningstester. Våra tester är ett filter mot onödiga misstag. Ett systems brister upptäcks snabbt av en person som är mycket beroende av det. Därför utgår vi från användare med varierade förmågor när vi genomför tester. Vi får då omedelbar respons på problem med teknik, logik, struktur, navigering, språk och innehåll.

Med utgångspunkt i vår välbeprövade metod för användningstester kan vi i samråd med kunden sätta samman en testpanel bestående av personer med och utan funktionsnedsättning, med och utan olika hjälpmedel. Målet är att få stor spridning vad gäller ålder, teknikvana, etnicitet, kön och i förekommande fall specifika målgrupper som du pekat ut. Funka har ett stort nätverk av testpersoner med och utan funktionsnedsättning som kan sätta ett gränssnitt på hårda prov.

Användningstestet bygger på de krav och mål som du satt upp eller får hjälp att sätta upp och alla uppgifter till testet tas fram i samråd med dig. Testresultaten tolkas och presenteras i en rapport som vi går igenom tillsammans med dig och din leverantör. Rapporten ger förslag till förändringar och förbättringar som ökar användbarheten och tillgängligheten i gränssnittet.

Funkas användningstest säkerställer att gränssnittet fungerar på det sätt som det var tänkt, för så många människor som möjligt.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster