Användningstester

Funka har marknadens tuffaste användningstester. Våra tester är ett filter mot onödiga misstag och kan genomföras med eller utan eyetracking. Ett systems brister upptäcks snabbt av en person som är mycket beroende av det. Därför utgår vi från användare med stora tillgänglighetsproblem när vi genomför tester. Vi får då omedelbar respons på problem med teknik, logik, struktur, navigering, språk och innehåll.

Med utgångspunkt i vår välbeprövade metod för användningstester kan vi i samråd med kunden sätta samman en testpanel bestående av personer med och utan funktionsnedsättning, med och utan olika hjälpmedel. Målet är att få stor spridning vad gäller ålder, teknikvana, etnicitet, kön och i förekommande fall specifika målgrupper som du pekat ut. Funka har ett stort nätverk av testpersoner med och utan funktionsnedsättning som kan sätta ett gränssnitt på hårda prov.

Användartestet bygger på de krav och mål som du satt upp eller får hjälp att sätta upp och alla uppgifter till testet tas fram i samråd med dig. Testresultaten tolkas och presenteras i en rapport som vi går igenom tillsammans med dig och din leverantör. Rapporten ger förslag till förändringar och förbättringar som ökar användbarheten och tillgängligheten i gränssnittet.

Funkas användartest säkerställer att gränssnittet fungerar på det sätt som det var tänkt, för så många människor som möjligt.

Se din webbplats, app eller e-tjänst med besökarens ögon!

Genom användningstester där Funkas erfarna konsulter filmar testet, registrerar ögonrörelser och musrörelser på testpersonerna får du en tydlig bild av vad som fungerar bra och mindre bra på din webbplats, app eller e-tjänst. Eyetracking är ett utmärkt redskap för att testa olika alternativa lösningar mot varandra, det blir väldigt tydligt vad som funkar bäst.

Med hjälp av eyetracking kan vi spåra både vad användaren tittar på och vad han eller hon sedan gör. Och det kan vara stor skillnad. Många av våra kunder blir förvånade när de upptäcker att besökarna:

  • inte alls tittar på vissa objekt
  • tittar väldigt länge på vissa objekt, utan att klicka på dem
  • tittar och klickar på objekt som inte är klickbara
  • ägnar lång tid åt att studera texter och objekt som skulle vara ”enkla”
  • tittar än hit och än dit, utan att hitta det de söker efter
  • missar det förmodat uppenbara

Med ett vanligt användningstest kan vi upptäcka många av de här problemen. Men med eyetracking kan vi dessutom visa att många besökare uppvisar ett likartat beteende. Resultaten från testerna blir visuellt tydliga och lätta att förstå. Användningstester med eyetracking resulterar i detaljerade rapporter som kan hjälpa dig att fatta beslut.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster