Vi tillgänglighetssäkrar dina dokument

Ett tillgängligt dokument är lika tillgängligt som en tillgänglig html-sida, men små fel vid skapandet kan leda till stora problem för användaren. Därför är det viktigt att dokument skapas på ett korrekt sätt med de verktyg som finns för att säkra tillgängligheten. I Webbtillgänglighetsdirektivet ställs krav på tillgänglighet i dokument. Detta betyder ofta pdf-dokument.

Har du hundratals pdf-dokument på din webbplats? Funka säkertställer den tekniska tillgängligheten i dina dokument enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (EN 301 549/WCAG 2.1 A & AA).

Det innebär bland annat korrekt rubrikuppmärkning, uppmärkning och beskrivning av bilder, uppmärkning i tabeller och fungerande länkar.

Vår tillgänglighetssäkring av pdf-dokument sker manuellt. Våra experter går igenom kraven punkt för punkt och åtgärdar samtliga tekniska brister.

Hur berör det här dig?

Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor, statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.

Alla dokument som du publicerat efter att Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft 23 september 2018 ska uppfylla kraven.

Dokument publicerade före 23 sep 2018 och som krävs för administrativa uppgifter ska vara tillgängliga. En administrativ uppgift kan exempelvis vara att dokumentet innehåller en instruktion om hur besökaren ska använda en tjänst på webbplatsen.

Oavsett dina behov kan Funka se till att dina PDF-dokument uppfyller kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Kontakta oss för frågor eller offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter samt antal sidor du önskar få tillgänglighetssäkrade så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster