Allmänna villkor vid köp av klippkort för kurser

Här återfinns Funka Academys allmänna villkor som gäller vid köp av klippkort för kurser.

1. Information om företaget

Funka Academy AB (Funka Academy), organisationsnummer 556809-2513, med säte i Stockholm, Sverige, är leverantören av klippkort för kurser som erbjuds via webbplatsen funka.com.

2. Produktbeskrivning

 • Klippkortet ger tillgång till kursplatser från Funka Academys kursutbud inom digital tillgänglighet.
 • Vilka kurser och hur många kursplatser (antal klipp) som ingår i klippkortet anges på respektive produktsida.
 • Klippkortet kan även användas för bokning av kurspaket.

3. Pris och betalning

 • Priset för klippkortet framgår av respektive produktsida. 
 • Betalning sker mot faktura.
 • Funka Academy förbehåller sig rätten att kräva full betalning innan klippkortet aktiveras.

4. Giltighetstid

 • Klippkortet är giltigt i 12 månader från beställningsdagen.
 • Efter giltighetstidens utgång kan inga nya kursbokningar göras.
 • Ingen kompensation utgår för ej utnyttjade kursplatser efter giltighetstidens utgång.

5. Användning av klippkort

 • Klippkortet är inte personligt och kan användas för olika medarbetare inom organisationen.
 • Enskilda medarbetare kan anmälas till valfritt antal kurser.

6. Bokning av kursplatser

 • Kursplatser kan bokas när som helst under klippkortets giltighetstid.
 • Kursplatser bokas via anmälningsformuläret på respektive kurssida på Funka Academys webbplats.
 • En kod som erhålls efter köpet ska anges vid varje bokning för att identifiera beställaren.

6.1 Inspelade kurser som ges on-demand

Vissa klippkort omfattar inspelade kurser som ges on-demand. För dessa klippkort gäller:

 • Varje kursplats är personlig och tillgänglig för deltagaren i 6 månader från kursens startdatum.
 • Om en kurs bokas under klippkortets sista månader, tillåts deltagaren att slutföra kursen även efter klippkortets utgångsdatum.
 • Kurserna återfinns på Funkas utbildningsplattform. Deltagaren får inloggningsuppgifter samt övrig information när en kursbokning har skett.

6.2 Kurser som kombinerar on-demand och live

Vissa klippkort omfattar kurser som kombinerar on-demand- och lärarledda kursdagar som genomförs live. För dessa klippkort gäller vad som anges i 6.1 samt tillkommnade för kursdagar live: 

 • Kursdatum för kursdagar live framgår av respektive kurssida.
 • Kursdagar live ska bokas och genomgås före klippkortets utgångsdatum.
 • Deltagaren får inloggningsuppgifter till live-lektioner samt övrig information en vecka före kursdatum.  

7. Ändringar i kursutbudet

 • Funka Academy förbehåller sig rätten att göra ändringar i kursutbudet.
 • Kunder informeras i förväg om eventuella ändringar.

8. Personuppgifter och GDPR

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar informationen för att uppfylla avtalet med dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om den information som vi lagrar om dig är irrelevant, felaktig eller ofullständig kan du begära att informationen korrigeras, begränsas eller raderas, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (t.ex. bokföringslagen). Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

Vi är personuppgiftsansvariga för de insamlade uppgifterna och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer.