Personuppgiftpolicy

Funka värnar om integriteten för våra kunder och för besökare på vår webbplats. Vi lägger stor vikt vid att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt, och vill att du ska vara trygg med att dina personuppgifter enbart används på det sätt som du är informerad om. I den här policyn berättar vi om hur vi hanterar dina uppgifter.

Din Integritet

Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur Funka samlar in, använder och delar information om dig genom våra onlinegränssnitt som ägs och kontrolleras av oss från denna hemsidan (här kallad "webbplatsen"). Läs detta meddelande noggrant för att förstå vad vi gör. Om du inte förstår delar av vår integritetspolicy, kontakta oss gärna på dataskydd@funka.com. Din användning av vår webbplats regleras också av våra användarvillkor.

Integritetspolicyns innehåll

Denna integritetspolicy omfattar information vi samlar in från dig via vår webbplats. De flesta av webbplatsens funktioner kan användas utan att någon personlig information lämnas ut, men för att begära information från Funka genom formulär om funktioner eller tjänster krävs att personuppgifter lämnas. Om du inte använder dessa specifika funktioner eller tjänster på webbplatsen kommer den enda information vi samlar in att vara "icke-personlig information" (det vill säga informa  tion som inte kan användas för att identifiera dig). Icke-personlig information är bland annat information om vilka webbsidor som du har besökt, din IP-adress, och generisk information om din webbläsare, till exempel dess användaragent. För att få tillgång till vissa funktioner och förmåner på vår webbplats, som att be om information om eller registrera dig för nya/ytterligare tjänster, kan du behöva skicka in "personligt identifierbar information" (det vill säga information som kan användas för att identifiera dig). Personligt identifierbar information kan bland annat innehålla ditt namn, e-postadress, telefonnummer och arbetsgivares namn. Du ansvarar för att säkerställa riktigheten av den personligt identifierbara information du lämnar till Funka. Felaktig information kan påverka din möjlighet att använda webbplatsen, den information du får när du använder webbplatsen och våra möjligheter att kontakta dig. Till exempel bör din e-postadress vara uppdaterad eftersom det är det primära sättet att kommunicera med dig.

Vad du samtycker till genom att använda vår webbplats

Det är viktigt att du förstår att du genom att skicka in personligt identifierbar information till oss, samtycker att vi kan samla in, använda och lämna ut sådan personligt identifierbar information i enlighet med denna integritetspolicy och våra användarvillkor, och som är tillåten eller krävs enligt lag. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen lämna ingen personligt identifierbar information till oss. Om du vägrar eller drar tillbaka ditt samtycke, eller om du väljer att inte förse oss med någon nödvändig personlig identifierbar information, finns en risk att vi inte kan förse dig med de tjänster som finns på vår webbplats. Din personligt identifierbara information kommer att förvaras säkert och användas för att tillhandahålla de tjänster du har registrerat dig för. Din personligt identifierbara information kommer också att behandlas av våra databehandlare. Genom att acceptera denna Integritetspolicy accepterar du även att dina uppgifter behandlas av Funkas Databehandlare.

Databehandlare

Information som vi samlar in

Vi samlar in två typer av information om användare via webbplatsen:

Icke-personlig information

När användare kommer till vår webbplats kan vi spåra, samla in och sammanställa icke-personlig information, som bland annat indikerar vilka sidor på vår webbplats som besöktes, i vilken ordning de besöktes, när de besöktes och vilka hyperlänkar som "klickades". Vi samlar också in information från webbadresserna från vilka du länkade till vår webbplats. Att samla in sådan information kan innebära att logga IP-adressen, operativsystemet och webbläsarprogramvaran som används av varje användare av webbplatsen. Även om sådan information inte är personligt identifierbar information, kan vi från en IP-adress avgöra en användares Internetleverantör och den ungefärliga geografiska platsen för hens anslutningspunkt.

Vi använder också cookies som hjälper oss att avgöra och identifiera återkommande besökare, typen av innehåll och webbplatser som en användare av vår webbplats länkar till, hur lång tid varje användare tillbringar på ett visst område på vår webbplats och de specifika funktioner som användarna väljer. I grund och botten är cookies en användares ID-kort för servrar. Cookies gör det möjligt för Funka att ge dig ett bättre och mer effektivt stöd och för att anpassa (skräddarsy) din upplevelse på vår webbplats. Cookies används inte för att samla in personlig identifierbar information.

Du bör ha möjlighet att kontrollera hur och om cookies kommer att accepteras av din webbläsare. De flesta webbläsare erbjuder instruktioner om hur du återställer webbläsaren för att avvisa cookies i avsnittet "Hjälp" i verktygsfältet. Om du avvisar våra cookies, finns en risk att viktiga funktioner och nytta på webbplatsen inte fungerar korrekt.

Personligt identifierbar information

Vi samlar in personligt identifierbar information som du lämnar till oss när du registrerar dig för ett konto, uppdaterar eller ändrar information för ditt konto, köper produkter eller tjänster, fyller i en undersökning, registrerar dig för e-postuppdateringar eller nyhetsbrev, deltar i våra offentliga forum, skickar oss e-postmeddelanden och/eller begär information om tjänster från vår webbplats. Vi kan komma att använda den personligt identifierbara informationen som du tillhandahåller för att svara på dina frågor, ge dig information om de tjänster du valt, skicka dig uppdateringar om tjänster, kampanjer eller evenemang som erbjuds av Funka och skicka dig information om underhåll eller uppdateringar.

Kommunikation

Kommunikation med Funka

Vi kan få personligt identifierbar information när du skickar oss ett e-postmeddelande eller på annat sätt kontaktar oss.

Tredje parts webbplatser

Vi kan få personligt identifierbar information när du går in på eller loggar in på en tredje parts webbplats, till exempel Facebook eller Google, från våra webbplatser. Detta kan inkludera text och/eller bilder av din personligt identifierbara information tillgänglig från tredje parts webbplats.

Undersökningar

Vi kan få personligt identifierbar information när du lämnar information som svar på en undersökning som genomförs av oss.

Hur vi använder informationen

Icke-personlig information

Vi använder icke-personlig information för att bygga mer användbara tjänster av högre kvalitet genom att utföra statistiska analyser av våra användares gemensamma egenskaper och beteenden, och genom att mäta demografi och intressen för specifika områden på vår webbplats. Vi kan också använda den för andra affärsändamål.

Personligt identifierbar information

Med undantag för vad som uppges i denna integritetspolicy eller som specifikt överenskommits oss emellan, kommer Funka inte att lämna ut någon personligt identifierbar information som vi samlar in från dig på webbplatsen. Utöver andra användningar som anges i denna integritetspolicy kan vi lämna ut och på annat sätt använda personligt identifierbar information enligt beskrivningen nedan. Vi kan också använda den för forsknings- och affärsändamål, där det ingår att förbättra och anpassa webbplatsen och de produkter och tjänster vi erbjuder.

Uppdateringar

Vi använder personligt identifierbar information som samlas in när du registrerar dig för våra olika e-post- eller uppdateringstjänster för att skicka meddelanden till dig kopplade till webbplatsen eller en tjänst. Vi kan också arkivera denna information och/eller använda den för framtida kommunikation med dig.

Kommunikation

För att underlätta din användning av kommunikation använder vi personligt identifierbar information som samlas in när du använt dig av våra kommunikationskanaler. Dessutom kan vi publicera denna information via tillägg från vår plattform som använder tredjepartstjänster, så som mobilapplikationer. Vi kan komma att arkivera denna information och/eller använda den för framtida kommunikation med dig.

Användning av tjänster

Vi använder den personligt identifierbara informationen som vi samlar in från dig när du använder en tjänst via webbplatsen för bearbetningsändamål, inklusive men inte begränsat till närvaro, framsteg och innehållskonsumtion. Vi kan också komma att arkivera denna information och/eller använda den för framtida kommunikation med dig.

Kommunikation med Funka

När du skickar ett e-postmeddelande till oss eller på annat sätt kontaktar oss kan vi använda informationen som du tillhandahåller för att svara på din kommunikation och/eller som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan också arkivera denna information och/eller använda den för framtida kommunikation med dig.

Upplysningar till Funka drift- och underhållsentreprenörer

Vi använder olika tjänsteleverantörer och leverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Våra leverantörer kan komma att ha begränsad tillgång till din personligt identifierbara information medan de tillhandahåller sina produkter eller tjänster till oss, så att vi i vår tur kan förse dig med våra produkter och tjänster. Dessa leverantörer kan vara leverantörer som förser oss med teknik, tjänster och/eller innehåll relaterat till drift och underhåll av webbplatsen eller tjänst. Dessa leverantörers tillgång till din personligt identifierbara information är begränsad till den information som rimligen är nödvändig för att entreprenören ska kunna uppfylla sin begränsade uppgift åt oss.

Myndigheter, lagliga rättigheter och åtgärder

Funka kan komma att dela din personligt identifierbara information med olika statliga myndigheter som svar på stämningar, domstolsbeslut eller annan juridisk process; för att etablera eller utöva våra lagliga rättigheter eller för att skydda vår egendom; att försvara sig mot rättsliga anspråk; eller som på annat sätt krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att framföra eller avstå från alla juridiska invändningar eller rättigheter som är tillgängliga för oss. Vi kan också komma att dela din personligt identifierbara information när vi anser att det är lämpligt att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet; för att skydda och försvara rättigheterna, egendomen eller säkerheten för Funka, webbplatsen, tjänster, våra användare, kunder eller andra; och i samband med våra användarvillkor och andra avtal.

Offentliggörande till förvärvare

Funka kan lämna ut och/eller överföra din personligt identifierbara information till en förvärvare, överlåtare eller annan efterträdande enhet i samband med en försäljning, fusion eller omorganisation av hela eller väsentligen alla aktier, verksamheter eller tillgångar i Funka till vilka din personligt identifierbara information avser.

Externa länkar

Till din nytta kan vi tillhandahålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer än Funka ("Tredjepartswebbplatser") som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi avslöjar inte din personligt identifierbara information till dessa tredjepartswebbplatser utan ditt samtycke. Vi stöder inte och är inte ansvariga för integritetspraxisen på dessa tredjepartswebbplatser. Om du väljer att klicka på en länk till en av dessa tredjepartswebbplatser, bör du läsa sekretesspolicyn som publicerats på den andra webbplatsen för att förstå hur tredjepartswebbplats samlar in och använder din personligt identifierbara information.

Sekretess och säkerhet för personligt identifierbar information

Vi anser att din informationssekretess och säkerhet är av yttersta vikt. Vi kommer att använda branschstandardiserade fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att hålla din personligt identifierbara information konfidentiell och säker och kommer inte att dela den med tredje part, såvida inte annat uppges i denna integritetspolicy, eller såvida vi inte har god tro att ett sådant utlämnande är nödvändigt i särskilda fall, så som ett fysiskt hot mot dig eller andra. Eftersom Internet inte är en 100-procentig säker miljö kan vi inte garantera säkerheten för personligt identifierbar information, och det finns en viss risk att en obehörig tredje part kan hitta ett sätt att kringgå våra säkerhetssystem eller att överföring av din information över Internet kommer att avlyssnas. Det är ditt ansvar att skydda din inloggningsinformation på ett säkert sätt.

Uppdatera eller radera din personligt identifierbara information

Du kan komma åt din personligt identifierbara information och bekräfta att den förblir korrekt och uppdaterad eller välja om du vill ta emot material från oss eller några av våra partners genom att logga in på webbplatsen och besöka din användarkontosida. Du kan också kontakta oss via hej@funka.com. Vi försöker svara på alla e-postmeddelanden omgående men kan inte alltid göra det. Tänk dock på att det kommer att finnas kvarstående information som finns kvar i våra databaser, åtkomstloggar och andra register, som kan eller inte kan innehålla din personligt identifierbara information. Om du har några integritetsrelaterade frågor, olösta problem eller klagomål kan du kontakta oss via dataskydd@funka.com.

Internationell sekretesspraxis

För att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig kan vi skicka och lagra din personliga information (även kallad personlig information) utanför det land där du bor eller befinner dig. Följaktligen kan din personliga information överföras utanför det land där du bor eller befinner dig, inkluderande länder som kanske inte eller inte har samma skyddsnivå för din personliga information. Vi har åtagit oss att skydda integriteten och sekretessen för personlig information när den överförs. Om du bor eller befinner dig inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och sådana överföringar sker, vidtar vi lämpliga åtgärder för att tillhandahålla samma skyddsnivå för behandlingen som utförs i sådana länder som du skulle ha inom EES i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag. Genom att använda och få tillgång till våra produkter och tjänster, samtycker användare som är bosatta eller befinner sig i länder utanför EES till överföring och behandling av personlig information på servrar som är belägna utanför det land där de är bosatta, och att skyddet av sådan information kan vara annorlunda än vad som krävs enligt lagarna i deras hemvist.

Ändringar av vår integritetspolicy

Observera att vi uppdaterar vår sekretesspolicy då och då, och att denna policy kan komma att ändras. Alla ändringar, uppdateringar eller modifieringar kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av denna integritetspolicy genom att publicera ett meddelande på vår webbplats under en rimlig tidsperiod efter en sådan uppdatering, och genom att ändra ikraftträdandet (finns längst ner på denna sida). Se till att återvända till den här sidan med jämna mellanrum för att säkerställa att du är bekant med den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Gäller från och med 1 oktober 2023