Kunder i nätverket berättar

Att hjälpa kunder att slippa uppfinna hjulet och på samma gång dra nytta av och sprida den erfarenhet som finns i landets kommuner. Det var några utgångspunkter när vi 2008 startade vårt första kommunprojekt. Succén var omedelbar och nu har vi ett 60-tal medlemmar i nätverket.

Finessen med nätverket är att deltagarna är med och bestämmer vad vi ska fokusera på, och alla medlemmar får tillgång till det material som arbetas fram. Vi har frågat några deltagare vad de har för erfarenheter av att delta i Funkas kommunnätverk:

Jag tycker att deltagandet i Funkas kommunnätverk är något av de absolut mest givande dagarna (10 nu) som jag besökt i mitt arbete, säger Yvonne Wennberg Öhrnell, webbmaster i Rättviks kommun. Vi räknar med att deltagandet sparar in sig självt. Vi behöver inte längre göra dyra misstag.

Varför ett nätverk?

Varje gång en kommun skulle göra om något på webben började de om från början, helt i onödan. Funka har granskat, utvecklat och användartestat mer än 100 kommunala webbplatser. Och runt om i landet finns massor av kompetenta medarbetare på kommunernas informationsavdelningar. Vi tänkte att vi borde samla ihop allt vi lärt oss under åren och kombinera det med den erfarenhet och kunskap som finns hos kommunerna.

Det gjorde att vi 2008 frågade de kommuner vi kände om de trodde på idén. Det gjorde många, och vi har nu mer än 60 kommuner i vårt nätverk som jobbar aktivt tillsammans sedan flera år tillbaka.

Det är oslagbara nätverksträffar, säger Monica Sjöqvist, informatör i Sundsvalls kommun. Funkas olika seminarier ger oerhört mycket bland annat om tillgänglighet och nya lagar och krav som vi får veta i och med att vi är med i nätverket.

Genom att arbeta tillsammans uppnår vi väldigt hög kvalitet. Deltagarna kan allt som är värt att veta om kommunal information och på Funka har vi expertis inom användbarhet och tillgänglighet. Med gemensamma krafter kan vi genomföra väldigt omfattande användartester och samla en imponerande kompetens vad gäller kommunala frågor.

Funkanätverket är en oerhört prisvärd och givande fortbildning för oss som kommunikatörer, säger Magnus Rolands, kommunikatör i Leksands kommun. Funkas expertkunskaper och nätverket av kollegor hjälper oss att följa den senaste utvecklingen inom våra arbetsområden.

Under åren har vi arbetat med olika fokusområden i nätverket för att innehållet ständigt ska vara aktuellt och relevant. Det har handlat om e-tjänster, intranät, film, och så förstås Funkas informationsstruktur för kommunala webbplatser; Funkaboda.

Vi får tillgång till koncept, resultat och avrapporteringar inom områden som berör oss och våra uppdrag, konstaterar Helena Nilsson, systemförvaltare/webbmaster i Lunds kommun.