Projekt Begriplig samhällsinformation

Vi vet att en stor grupp vuxna har svårigheter att förstå viktig samhällsinformation. Går det att öka begripligheten i offentlig samhällsinformation? Vilka metoder och verktyg behöver informatörer i så fall? Går det att mäta hur begriplig informationen är?

Mycket av den information vi hittar på webben eller får via brev från kommuner, landsting och myndigheter är svår att förstå. Och även om den inte är jättesvår så är den ändå ofta onödigt krångligt framställd. I projektet ska vi undersöka om det går att göra informationen enklare.

Det är klart att det går, säger de flesta informatörer i offentlig sektor. Men de säger samtidigt att de inte har tid eller resurser att göra det. Dessutom är det många fler än utbildade informatörer som publicerar saker på webben. De kanske är experter på sitt sakområde men det betyder ofta att deras texter blir för krångliga. Så hur skulle man kunna driva en utvecklingsprocess? Vilka verktyg behöver en informationsavdelning för att arbeta med frågan?

Begripligt eller inte?

Hur vet vi förresten om något är begripligt? Går det att mäta begriplighet? Nja, jo, kanske säger forskarna. Men man kan i alla fall mäta om något är mer eller mindre begripligt. Kan vi hitta enkla metoder för att göra sådana tester?

Vad kostar kalaset?

Till sist så ska vi berätta lite om vad det kostar. Vilka resurser krävs för att skapa information som kan beripas av alla? Hur ska man planera och budgetera för att kunna uppnå målet om tillgänglig information för alla medborgare i Sverige?