Varför gör vi det här?

De fem organisationer som står bakom det här projektet representerar personer som ofta har mycket svårt att hantera information. Deras medlemmar upplever inte att samhället lever upp till kravet om ett samhälle tillgängligt för alla. Att inte förstå viktig information skapar i sig stora hinder.

Har du sådana problem blir det svårt att vara delaktig i samhället. Det finns också en risk att du missar något som i sin förlängning leder till nya problem. Eller att du går miste om möjligheter och tillfällen som i stort och smått gör livet bättre.

 

Det är lätt att peka på information som är svår och krånglig. Vad betyder egentligen varningsskylten här ovanför? Den sitter på båtar som transporterar passagerare. Den försöker berätta vad du ska göra om det händer en olycka...

Men i det här projektet tänker vi vara mer konstruktiva. Vi ska försöka ta reda på vad som verkar fungera bra, hur produktion av material kan gå till och vad det kostar.

Den kunskapen kan vi använda till att ställa konstruktiva krav på samhällets information. Om vi hittar modeller och metoder för att skapa mer begriplig information så gynnar det alla.

Våra medlemmar kan ha stora svårigheter att hantera information men egentligen berör det här alla. Enklare och mer lättbegriplig information har alla nytta av.