Medverkande organisationer

Projektet Begriplig samhällsinformation drivs av Afasiförbundet i samarbete med Dyslexiförbundet FMLS, Sveriges Dövas Riksförbund, Riksförbundet Attention och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Organisationernas medlemmar är nog de tuffaste testpersonerna som finns om man vill göra viktig information begriplig. På olika sätt kan testpersonerna ha svårt att hantera information och svårt att kommunicera. Dessutom är de individuella skillnaderna stora. Men vi som arbetar i projektet har tänkt så här: Kan vi hitta sätt att producera information som fungerar? Om de tuffaste testarna ger informationen godkänt så kommer den att fungera bra för nästan alla.

Vill du bekanta dig närmare med organisationerna så hittar du deras webbplatser här nedan. Länkarna öppnas i nya fönster.

Afasiförbundet i Sverige

Dyslexiförbundet FMLS

Sveriges Dövas Riksförbund

Riksförbundet Attention

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.