Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av representanter från de fem samarbetande organisatonerna. Gruppen leds av Bo Månsson från Afasiförbundet.

Via styrgruppen får vi också kopplingar till två andra intressanta projekt, som drivs av FMLS och FUB Stockholm. Båda dessa projekt krestar kring samma tema: Hur kan vi göra skapa och presentera information så att så många som möjligt kan använda den? I dessa projekt tittar man bland annat på hur TV-apparaten kan användas för att visa den information som produceras.

 

Styrgrupp

  • Bo Månsson, Afasiförbundet
  • Mari-Loiuse Armand, Riksförbundet Attention
  • Hans Hammarlund, FUB
  • Torbjörn Lundgren, FMLS
  • Helena Fremnell Ståhl, Sveriges Dövas RIksförbund
  • Projektet genomförs av Funka Nu. Kontaktpersoner är Stefan Johansson och Karin Forsell.