Vad ska vi göra?

I projektet ska vi testa en modell för begriplig samhällsinformation. Vår utgångspunkt är att människor är bra på att ta in information på olika sätt. Det räcker därför det inte att bara skriva en text. Inte ens om texten är riktigt riktigt bra.

För att nå samhällets mål om information tillgänglig för alla så behöver vi arbeta med en kombination av texter, filmer, ljud, illustrationer och fotografier. 

Modellen omvandlad till konceptsid

Ett sätt att omvandla modellen för begriplig samhällsinformation till en vanlig webbsida skulle kunna se ut så här. Observera att det är en konceptuell beskrivning och inte en design.