Tester

Vi genomför många tester i projektet. Testerna ska visa hur bra eller dåligt informationen fungerar. De testmetoder vi utvecklar ska också kunna användas av andra. Din informationsavdelning kanske vill prova att göra egna tester?

Vi kommer att utvecla och använda oss av några olika tester under vårt arbete. Vi lägger ut information om det här på webbplatsen men observera att så länge projektet pågår så provar vi oss fram. Det betyder att vi kan göra ändringar i testupplägget och att vissa tester kanske inte fungerar.

Självskattningar

Ett sätt att testa som vi arbetar med är att besökaren på webbplatsen själv gör en bedömning av hur svårt något är. På en skala kan man ange hur svårt det är arr begripa informationen.

Kontrollfrågor och kontrolluppgifter

Ett vanligt sätt att testa om något går att begripa är att be personen ta del av informationen och sedan göra något. Gör personen rätt så fungerade informationen. Det är inte alltid det går att lägga upp testet så. Då kan kontrollfrågor vara ett sätt att bedöma om informationen fungerar.

Klicka på svåra ord

Vi vet att svåra ord gör att många läsare eller lyssnare tappar sugen. Men vilka ord upplevs egentligen som svåra? Vi har utvecklat ett verktyg som gör att läsaren kan klicka på svåra ord. Då kan vi se vilka ord som är våra och var i texten de dyker upp.