Få med innbyggerne og UU fra start i ditt Smartby-prosjekt

Her kan du laste ned personas, maler og annet som du fritt kan benytte for å beskrive mennesker med ulike varianter av nedsatt funksjonsevne og inkludere dem i ditt Smartby-prosjekt.

Funka har tatt frem seks stykk personas der alle har ulike funksjonsnedsettelser og de beskriver hvilke ulike behov disse personene har. Selv om vi snakker om personas vil vi også tydeliggjøre at det ikke er funksjonsnedsettelsen som definerer personen, men skal funger mer som en egenskap blant andre å forholde seg til. Derfor oppmuntrer vi til å benytte disse personas som utgangspunkt og bygge videre på dem ut fra de behov og målgrupper som kommer frem i deres spesifikke Smartby-prosjekt.

Hensikten med personas er å ha med brukeren gjennom prosessens gang også når den ikke er fysisk på plass. Å sjekke av mot dem når det kommer løsningsforslag eller forandringer. Å benytte malene (tabellene) som inngår for å stille et spørsmål eller en påstand og se hvordan det fungerer mot de ulike personene.

Last ned materialet

Personas og øvelser

Powerpoint Workshop 1
Grunnleggende om universell utforming.

Powerpoint Workshop 2
Om designprosess, brukerinvolvering og Funkas personas med funksjonsnedsettelser.

balloons.pngEn innlevelsesøvelse i hvordan det kan være å ha en kognitiv funksjonsnedsettelse. Forsøk selv å fotografere og sende bildet samtidig som du holder en ballong oppe i luften. ;)

 

Her finner du mer informasjon

Flere løsninger for å gi inkluderende og tilgjengelige bytjenester eksisterer i dag og anbefales av G3ict innenfor rammene for deres satsing på universell utforming i smarte byer, Smart Cities for All.

Smart Cities for All

 

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven.

uu.difi.no

Om prosjektet

Funka har invitert til to workshops i Oslo i prosjektet ”Hvordan ivareta universell utforming i innbyggernes reise gjennom smarte byer?”. De inviterte var representanter fra norske kommuner og interessenter som jobber og driver prosjekt ut fra konseptet Smartbyer (Smartcities). Målsettingen med prosjektet var å finne kunnskapsnivået til kommuner og interessenter knyttet til universell utforming og hva slags støtte de trenger for å få med universell utforming tidlig i prosessene.

Workshopene viste at det finnes et behov for å ta med innbyggerne og deres behov tidligere i smartby-prosjektene. Både live i form av workshops og brukertester, men også i form av personas som kan bli en naturlig del gjennom hele design- og utviklingsprosessene. 

”Design for alle” er sentralt i universell utforming og det er derfor viktig også å inkludere personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Designer man for dem som har de største problemene, blir det bedre for alle.

Vi har hentet metoder fra tjenestedesign og bygget opp et materiale, maler og personas som er fritt tilgjengelig for deg å benytte i ditt Smartby-prosjekt.

Prosjektet er finansiert av BufDir og pågår april – desember 2019.

Du kan lese mer om prosjektet her