CPACC-sertifisering - Forberedelseskurs

En grunnleggende sertifisering med fordeler! Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP). Funkas kurs forbereder deg til eksamen.

Oversikt over CPACC

Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) er en grunnleggende sertifisering i universell utforming. For å bli sertifisert må du bestå en eksamen holdt av IAAP. Funkas forberedende kurs gir deg kunnskapen du trenger for å bestå. Kurset består av tre deler: en forhåndsinnspilt introduksjon, etterfulgt av to ettermiddager med lærerstyrt nettbasert undervisning.

Hvorfor Funka?

Det er flere gode grunner til å velge et eksamensforberedende kurs hos Funka.

 • Funka er en av bare tre kursholdere i verden som er autorisert av IAAP.
 • Kurset er utviklet av Funkas eksperter basert på kravene til IAAP.
 • Funkas eksperter formidler på en inspirerende og tydelig måte det du trenger å vite for å bestå eksamen.
 • Funkas pedagogiske modell: Kombinasjonen av innspilt materiale og lærerstyrt opplæring gir rask tilgang til kurset og gjør at du gradvis bygger opp og styrker dine kunnskaper.

For hvem?

CPACC er en sertifisering som passer for alle som jobber helt eller delvis med spørsmål om universell utforming. Den passer også for alle som trenger kompetanse om universell utforming i andre roller, for eksempel forskere, konsulenter eller beslutningstakere.

Hvis du er sertifisert som Web Accessibility Specialist (WAS) i tillegg til CPACC, har du rett til å kalle deg Certified Professional in Web Accessibility (CPWA). 

OM IAAP

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) er en medlemsdrevet internasjonal organisasjon for fagfolk innen universell utforming og tilgjengelighet. IAAPs formål er å definere, fremme og forbedre yrket til fagfolk innen universell utforming globalt gjennom nettverksbygging, utdanning og sertifisering.

Funka er en av bare tre kursholdere globalt, og den eneste i Europa, som er autorisert av IAAP til å tilby forberedende sertifiseringskurs.

Hvorfor sertifisering?

En IAAP-sertifisering gir fordeler for både organisasjoner og enkeltpersoner:

 • en prestisjefylt internasjonal sertifisering som er gyldig over hele verden.
 • et konkurransefortrinn for organisasjonen din, i anbud, kontrakter og prosjekter.
 • en anerkjennelse av solid kunnskap på ett eller flere områder innen universell utforming.
 • gir deg trygghet og selvtillit i arbeidet med universell utforming.
 • fremmer din faglige utvikling og styrker CV-en din.
 • bidrar til utvikling av fagfeltet.

Kursets innhold

Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) er IAAPs grunnleggende sertifisering som representerer en bred kunnskap om:

 • Universell utforming og tilgjengelighet.
 • Funksjonsnedsettelser.
 • Standarder, lover og forvaltningsstrategier.

Hvordan gjennomføres kurset?

Funkas CPACC-sertifiseringskurs består av tre deler; en forhåndsinnspilt introduksjon og to lærerstyrte live-økter som gjennomføres online.

 • Del 1: Forhåndsinnspilt introduksjon (1 time og 39 minutter, 13 kapitler), tilgjengelig umiddelbart etter registrering.
 • Del 2: Lærerstyrt undervisning, direkte på nettet, kl. 13.00-16.00.
 • Del 3: Lærerstyrt undervisning, direkte på nettet, kl. 13.00-16.00.

Du vil også være nødt til å gjøre selvstudier ved siden av. Du vil motta klare studieinstruksjoner i studiematerialet og direkte fra Funkas eksperter. Hvor mye tid du trenger til selvstudier, avhenger av dine forkunnskaper og tidligere erfaring med arbeid innen universell utforming. 

Språk

Kurset gjennomføres på engelsk.

Mer informasjon om IAAP og CPACC

IAAP er den ledende organisasjonen for sertifiseringen. For påmelding til eksamen, valg av eksamenssted, informasjon om eksamensperioder og eksamensavgifter, se lenkene til IAAP nedenfor.

IAAPs internasjonale nettsider (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu.

IAAP-autoriserte opplæringstilbydere (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu.

Mer om CPACC (svensk tekst) åpnes i nytt vindu.

Søknad om IAAP-eksamen (svensk tekst) åpnes i nytt vindu.

Generelle vilkår for kurset

Funkas kursbetingelser.

 • Tilpasset utdanning

  Kontakt oss så bestiller vi en dato for ditt firma

  Det finnes feil i skjemaet


  Kundeinformasjon
  Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu

WAS-sertifisering – Forberedelseskurs

Funka tilbyr en forberedende kursserie for de som ønsker å ta WAS-sertifiseringen. WAS betyr Web Accessibility Specialist og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

ADS-sertifisering - Forberedelseskurs

Få verktøyene du trenger for ADS-sertifiseringen med Funkas kursrekke. ADS står for Accessible Document Specialist og utstedes av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).