Informasjonssamfunn for alle

Nå har Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, startet arbeidet med å føre tilsyn av loven om universell utforming av IKT-løsninger. Det er hverken overraskende eller uvanlig at utvikling fører til litt frustrasjon. Legg til det kommende tilsynet, og misnøyen viser seg åpent både her og der. Men du bør snu på spørsmålet: hva kan DU få ut av et universelt utformet nettsted?

Selve grunntanken med forskriften har blitt neglisjert i debatten, og det er mildt sagt veldig synd. For det er først når man forstår nytten og verdien av en utvikling at viljen til å forandre seg kan komme. Det er en mulighet til bare vinnere i denne saken.

Gjennom forskriften kommer nettsidene og automatene innenfor dagligvarehandel, reise, offentlig administrasjon og helse til å bli tilgjengelige for flest mulig. Flere kommer til å kunne bruke e-tjenester og ta del av informasjon.  Like muligheter for alle er en menneskerettighet og grunnlaget for et demokratisk samfunn.

For alle

Det har vært mange irriterte stemmer landet rundt som lurer på hvorfor alle må rette seg etter et fåtall menneskers behov. Dette er en feilaktig antagelse – tvert i mot berøres vi alle i løpet av livet:

  • Når vi blir eldre svekkes syn, hørsel og motorikk.
  • Rundt 15 – 20 % av innbyggerne i Norge har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det kan være motoriske problem, lese– og skrivevansker, utviklingshemming, synsskader, døvhet, mangelfullt språk, demens, kognitive funksjonsnedsettelser eller psykiske problemer.
  • Når foreldre prøver utføre jobb og andre oppgaver etter at barna har holdt dem våkne hele natta
  • Når du eller jag, i hverdagen, surfer på mobilen på en humpete buss eller i sterkt sollys på stranden.

Søkbar og forståelig

Når du sikrer at ditt nettsted eller e-tjeneste er universelt utformet, øker du også sjansene for at flere både finner og forstår ditt budskap.

Søkemotoroptimering, SEO, og universell utforming går på mange måter hånd-i-hånd. Et universelt utformet nettsted er som oftest også optimert for søkemotorer. Blant annet gjør korrekt kodete overskrifter at både en alvorlig svaksynt bruker og Google kan forstå hva siden handler om og hvordan den er oppbyggd. 

Intuitivt utformede nettsteder og apper kan både forhindre irritasjon og forlenge besøkstiden på ditt nettsted. Blir brukeren irritert, øker du sjansen for at hun går til konkurrenten. 

Forståelig informasjon er selvfølgelig nødvendig for å nå ut med et budskap, en nyhet eller et nytt produkttilbud. Visste du at 25 prosent av den voksne befolkningen i Norge har problemer med å forstå innholdet i en vanlig avis? Hvis brukeren ikke finner eller ikke skjønner informasjonen, kan det hende hun kommer i skranken din og bruker dine medarbeideres verdifulle tid.

Vårt budskap er enkelt: hopp på toget nå, heng med på utviklingen, det finnes bare vinnere i dette spillet. Norge ligger i forkant på lovgiving om universell utforming av IKT–løsninger. Det skal vi være stolte over. 

Susanna Laurin, daglig leder hos Funka Nu AB