Är du nyfiken på Funkas kommunnätverk?

Kommunnätverkets projektledare Sarah Skinner berättar hur nätverket kan vara ett stöd i din kommun eller kommunala bolags tillgänglighetsarbete.

I nätverket lär vi av varandra, delar erfarenheter och arbetar tillsammans för att bli bättre på digital tillgänglighet och säkerställa att DOS-lagen uppfylls. Många möter samma utmaningar i sitt tillgänglighetsarbete och syftet med nätverket är att det ska bli enklare, effektivare och roligare att göra rätt.

Tillsammans är vi närmare 80 kommuner och kommunala bolag som träffas för att diskutera frågor kring kommunal kommunikation och digital tillgänglighet. Kom med du också!

Som medlem i nätverket får du tillgång till samlat material på kommunnätverkets webbplats. Dessutom får du tillgång till vår redaktörsmanual, WCAG-guide, webbstruktur samt två licenser till utbildningsplattformen Funka Academy där ni kan gå kurser on-demand. Du får även delta på nätverksträffar, webbinarier och nätverka i vår diskussionsgrupp på Linkedin. Bra eller hur?

Anmäl dig och dina kollegor till presentationen den13 september 2023, genom att fylla i formuläret nedan.

Ditt deltagande är självklart gratis.

Plats: Zoom, inbjudan kommer till din mejl.

När: 13 september 2023

Tid: kl. 10.15-10.45

Pris: Gratis