Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Dra på kurs denne våren!

I mai har du muligheten til å lære deg mer om EUs Webdirektiv, hvordan du skaper universelt utformede PDF-dokumenter, om UX og design og grunnleggende universell utforming. Kursene gjennomføres online på svensk. Meld deg på allerede nå!

Tilgjengelighetsdagene 2019

Funkas Tilgjenglighetsdager er over, og vi har begynt å planlegge for neste år. Som vanlig kan du bli inspirert av talerepresentasjoner, bilder, illustrasjoner og sitater. Vi vil også gjerne takke alle deltakere, talere, samarbeidspartnere, utstillere og leverandører!

I Sverige skriver bare halvparten klarspråk

Veldig få svenske myndigheter og kommuner undersøker om brukerne forstår den informasjonen de publiserer. Resultatet av Funkas årlige undersøkelse er nedslående.

Direktoratet for e-helse velger Funka

Helseinformasjon er viktig for alle. Derfor har direktoratet valgt å tegne en bistandsavtale med Funka for å sikre et høyt nivå av universell utforming i sine mange populære digitale tjenester.

Myndigheten for Digital Forvaltning velger Funka

DIGG heter myndigheten som har fått i oppdrag og både gi støtte ved innføring og kontrollere overholdelsen av EUs Webdirektiv i Sverige. Nå har myndigheten tegnet en rammeavtale med Funka og flere andre leverandører.

Funka fortsetter å vokse

Nå gjennomfører vi en stor satsing på produktutvikling, nye tjenester, forskning og innovasjon. Vi ønsker vår nye daglige leder Marie Wirkestrand velkommen til Funkas fantastiske verden og presenterer Susanna Laurin i sin nye rolle som Forsknings- og innovasjonssjef.

Miljødirektoratet velger Funka

Som spesialister på universell utforming har Funka gjennomført en gransking på den nye nettsiden som Inmeta har utviklet på vegne av Miljødirektoratet.

Lovdata og Funka i nært samarbeid

Funka kommer til å gi løpende bistand til rådgivning, design og utvikling med tanke på universell utforming for Lovdata og NAVs samarbeid om nye rettskildesider.