Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Høstkampanje – 15 % avslag på alle våre granskinger!

Klar for flere brukere nå på høsten? Da bør du la Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse granske ditt nettsted. Ønsker du å følge lovens minstekrav, det kommende regelverket eller å bli best i klassen; våre granskinger dekker alle ambisjonsnivåer!

Universell utforming av IKT til Høyesteretten i USA

Verdens største pizzaleverandør vil få et tiltak til universell utforming testet i den amerikanske Høyesterett. Funkas Susanna Laurin forklarer bakgrunnen.

Konferanse om digitalisering og innovasjon

Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å bidra til et stort europeisk arrangement i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) og det Europeiske Innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) skal i år for første gang gjennomføre sine årlige konferanser samtidig på samme arena.

If velger Funka

Funka bidrar med støtte i form av granskinger og kurs for at Ifs nettsteder skal fungere for alle brukere.

Innlevelse gir innsikt

Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole skal Funka ta fram utdanningsmateriale, Virtual Reality-opplevelser og 360°-filmer for å spre kunnskap om personer med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.

Funka på Wikimania

Universell utforming er en viktig del av de globale bærekraftsmålene. Dette ble på nytt bemerket under Wikimania som i år ble arrangert i Stockholm. Funka holdt foredrag om dagens situasjon i Europa knyttet til universell utforming.

Bransjeorganisasjonen IAAP feirer femårs-jubileum!

På mindre enn fem år har den internasjonale bransjeorganisasjonen for alle som arbeider med universell utforming, IAAP, vokst til mer enn 2000 medlemmer i mer enn 40 land. I juni samlet mange av medlemmene seg i Washington DC for å feire og hedre personer som har vært spesielt betydningsfulle for organisasjonen.

Ny europeisk standard om Design for All

Design for All, eller konseptet om universell utforming, kan hjelpe organisasjoner med å oppnå universell utforming og nå ut til flere brukere. Dette er bakgrunnen for den europeiske standarden EN17161, som ble offentliggjort i våres.