Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Funkas julegaver

I årets nissesekk finner du popelære tjenester og produkter som vi tror passer mot årets slutt. Finnes det virkelig noe mer fornuftig å bruke årets siste budsjettpenger på, enn å gjøre ditt nettsted bedre for enda flere?

Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2019

9.-10. april 2019 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukeropplevelse møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirasjonen til å skape innovative løsninger som fungerer for alle! 1. juli vil ny lovgivning tre i kraft når Norge implementerer EUs regelverk om universell utforming på nett. Derfor er det enda viktigere å holde seg oppdatert om hva som gjelder og siste nytt innen teknologi, innhold og design. Som vanlig har vi rabatterte priser til nyttår. Registrer deg nå, så du er sikker på å få plass.

Den europeiske tilgjengelighetsloven

Etter flere år med diskusjoner ble Europaparlamentet og Ministerrådet endelig enige om en uttalelse om Europakommisjonens forslag til en europeisk tilgjengelighetslov. Sannsynligheten for at loven faktisk publiseres i år har steget betydelig.

Funka i Australia

Australia implementerer samme krav på universell utforming som i EU, nemlig den europeiske standarden EN301549, som obligatoriske krav til offentlige anskaffelser. Funkas Susanna Laurin, en av ekspertene bak standarden, gir den australske regjeringen støtte i denne prosessen.

Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde

Et viktig prinsipp for banken Klarna er å se verden fra brukerens perspektiv. For å gjøre det enklere for alle kundene sine, leide de derfor inn Funka for å granske deres design basert på gjeldende standard.

EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

Funka er en stolt partner av DigitalHealthEurope, et EU-finansiert prosjekt som skal støtte spredning av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg i Europa.

KPA Pension velger Funka for å sikre universell utforming

Da det svenske pensjonsforetaket KPA Pension så behovet for å sjekke status på universell utforming på sine nettsteder, var det naturlig å hente inn Funka for å gjennomføre ekspertgranskinger.

Takk for i år!

Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas daglige leder Susanna Laurin slår et slag for positiv tilbakemelding og at gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.