Funka setter fokus på universell utforming

Vi gransker, utvikler og holder kurs. Vi gir støtte, vi tester og vi setter normer. Vi arbeider med standarder for utvikling og analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er markedsledende innen området universell utforming. Vi pleier å si at vi kan ta et hvilket som helst grensesnitt og gjøre det universelt utformet …

Kampanje - bra for deg som har penger igjen på årets budsjett!

Rett blikket mot Funkas populære tjenester og produkter innen universell utforming. Bli fakturert i desember og benytt vårt brede tjenestetilbud gjennom hele 2021. Vi har valgt ut tre tilbud som vi vet at mange av våre kunder er spesielt interessert i.

Funkas Tilgjengelighetsdager 24.-25. november 2020

Funkas Tilgjengelighetsdager 24.-25. november 2020 blir ett digitalt live-arrangement! Vi skal skape det mest interessante og universelt utformede digitale live-arrangementet du kan forestille deg, med mye rom for samhandling og nettverking.

Datoer for høstens kurs er nå publisert

Jo flere som forstår hva universell utforming handler om og hvorfor det er viktig, desto lettere er det å lykkes. I tillegg er det mye morsommere å jobbe sammen. Universell utforming er hele organisasjonens, hele avdelingens, hele teamets ansvar. Derfor tilbyr vi nå grupperabatt på alle våre åpne kurs! (kusene holdes på svensk)

Funkas WCAG guide

Funkas effektive kravverktøy som du kan bruke ved anskaffelse og internt, filtrert nøyaktig for rollene du trenger! I tillegg oppdateres kravene kontinuerlig, slik at du kan være sikker på at du alltid har riktig informasjon.

Talende Web

Med Talende Web kan brukere med lese- og skrivevansker og svaksynte få innholdet opplest. La ditt nettsted bli enklere å forstå for mange flere! Talende Web har millioner av brukere i mange land.

Brukertest

Våre tester filtrerer bort unødvendige feil, og kan gjennomføres med eller uten blikksporing. Systemfeil og mangler oppdages fort av personer som virkelig er avhengige av systemet. Vi tar derfor utgangspunkt i brukere som rammes hardest av manglende

Funka undersøker universell utforming i læringsplattformer

Skolen blir stadig mer digital, noe som gir store muligheter for økt inkludering. Men hvis læringsplattformene ikke oppfyller kravene for universell utforming, risikerer studenter med funksjonshemninger å bli ekskludert. Dette ønsker vi å endre på i et nytt forskningsprosjekt.

Brukere som eksperter – nå starter kurset

Kan erfaringer med dårlig universell utforming konverteres til ekspertise? Dette skal Funka og Furuboda folkehøgskole undersøke i et nytt svensk prosjekt. Målet: Et kurs i webtilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, testet i virkeligheten.