Anskaffelser – en nøkkel til økt universell utforming

Hvis du stiller riktige krav til leverandørene dine, har du en mye større sjanse for å lykkes med ditt arbeid med universell utforming. Det kan høres ut som en selvfølge, men altfor ofte blir det glemt. Dette til tross for at det finnes gode metoder og verktøy.

Anskaffelsesloven i Norge ble strammet inn allerede i 2017 når det gjaldt krav om universell utforming. For å oppfylle kravene i Likestillings- og Diskrimineringsloven, er det selvfølgelig mer effektivt at det som leveres umiddelbart er universelt utformet for alle, i stedet for å måtte rette opp feilene i etterkant.

Likevel ser vi mange anskaffelser som ikke stiller tydelige (til og med ingen) krav om universell utforming. En av grunnene later til å være mangel på kunnskap blant innkjøpere, noe som kanskje ikke er så overraskende ettersom dette er en yrkesgruppe som forventes å være eksperter på svært mange områder samtidig.

Alle vi som sysler med universell utforming er altfor travle med å fikse ødelagte ting, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka. Det er selvfølgelig viktig, men vi må få folk til å gjøre det rett fra start av, ellers vil antall utilgjengelige grensesnitt bare øke, uansett hvor hardt vi prøver å rette opp i feil og mangler.

På vårt gratiswebinar den 29. mai, gir vi deg tips om metoder og viser til ulike verktøy som kan hjelpe din organisasjon å anskaffe universell utforming. Webinaret er på svensk.