App for universelt utformede arrangementer

När stora arenor som Ullevi eller Globen satsar på tillgänglighet handlar det ofta om det fysiska; framkomlighet, sittplatser, hissar, utrymning och orientering. Men för att fler ska kunna ta del av konserter och idrottsevenemang behöver alla delar fungera inkluderande.

Stora lokaler med många besökare ger en speciell upplevelse på plats, men kan också skapa utmaningar. Personer som har svårt att se, höra eller förstå vad som händer på en scen eller arena kan behöva stöd av olika digitala tjänster. Ett exempel på det är en prisbelönt app som Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag Got Event har tagit fram.

Got Event driver bland annat Ullevi, Gamla Ullevi och Scandinavium. Genom appen erbjuder man besökarna:

  • teleslinga för personer med hörselnedsättning
  • teckenspråkstolkning för döva
  • syntolkning för gravt synskadade

Dessutom innehåller appen information om evenemangen och information om hur besökaren hittar dit. Appen har fått utmärkelsen Innovation Award i Global Destination Sustainability Index och har varit en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens Innovationstävling, båda 2017.

Göteborgs vision är den jämlika staden och appen är en del i vårt uppdrag att skapa magiska ögonblick för alla. Och funktionerna kan verkligen lyfta evenemangsupplevelsen för vem som helst, säger Lotta Nibell som är vd på Got Event.

Att använda digitala tjänster för att erbjuda ökad tillgänglighet blir allt vanligare. Teatrar, operascener, biografer och muséer erbjuder ofta olika typer av appar för att skapa bättre upplevelser för olika målgrupper.

Det är glädjande att allt fler får chansen till en aktiv fritid på lika villkor med andra, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka. I nästa steg hoppas vi på något slags standardisering så att det blir lättare för användarna – och alla som vill utveckla den här typen av stöd.

Appar som ökar tillgängligheten innebär inte bara att fler får möjlighet att besöka olika evenemang. När de fungerar som bäst gör de också att personer som annars måste söka sig till speciella platser eller delar av arenan nu kan sitta var de vill. Det skapar en frihet och känsla av egenmakt som många personer med funktionsnedsättning uppskattar.

Om Got Event:
Got Event är Göteborg stads arena- och evenemangsbolag. 2019 genomfördes 388 evenemang som lockade nästan 1,6 miljoner besökare till stadens arenor.

Got Event (svensk tekst), åpnes i nytt vindu