Firmainformasjon

Funkas forretningside er å selge konsulenttjenester rundt alt som har med universell utforming å gjøre, og selv produsere universell utforming på internett. Ved å ta utgangspunkt i at alle mennesker har ulike evner, kan vi hjelpe til med å skape et universelt utformet samfunn.

Spisskompetanse, lang erfaring og et nært samarbeid med brukerorganisasjonene, gjør at det vi produserer er av høy kvalitet og troverdighet.

Vi jobber for å skape et inkluderende samfunn, der universell utforminger er en selvfølge, for alle, overalt.

Vi forsøker å bidra til å gjøre verden bedre, ved å gjøre den mer universelt utformet for alle individer.

  • Styrets sete: Stockholm
  • Styret består av: Lennart Engelhardt (styreleder) Jan Lundin och Susanna Laurin
  • Omsetning 2019: 43 MSEK
  • Organisasjonsnummer: 997 534 050