Är tillgängliga webbplatser svart-vita och tråkiga?

En seglivad myt bland formgivare och webbplatsägare är att en tillgänglig webbplats per automatik måste vara svart-vit och tråkig. Men god design är helt nödvändig för att uppnå hög nivå av tillgänglighet.


Exempel på webbplatser med hög tillgänglighet och god design.

Det finns ingenting i riktlinerna för tillgänglighet som säger att en webbplats som ska funka för alla ska vara ful eller färglös. Tvärtom krävs bra kontraster och tydlig grafik för att så många som möjligt ska kunna använda gränssnittet.

Design är viktigt för förståelsenGod design är lika viktig för tillgängligheten som den tekniska koden. Forskning visar att om en användare rör sig i en miljö som de gillar så har de en bättre förutsättning att ta till sig informationen och förstå gränssnittet.

För användarna innebär en attraktiv och välgjord design bland annat en lägre kognitiv belastning, som i sin tur leder till att informationen upplevs som enklare samt ger större tolerans och tålamod om något moment tar lite tid. Dessutom ökar användarnas tillit och förtroende till avsändaren bakom innehållet.

Exempel: tillgängliga webbplatser med god design

Webbplatser som har en hög ambitionsnivå vad gäller tillgänglighet arbetar med den bakomliggande koden, logiken, designen och innehållet. När alla delar fungerar som bäst får de flesta användare en bra upplevelse.

Projektet är finansierat av Jimmy Dahlstens fond