Om projektet

Slå hål på myterna bygger på en idé som Tommy Hagström haft länge. Nu har vi äntligen kunnat genomföra det - med finansiering från Jimmy Dahlstens Fond. Vi hoppas att det här bara är början på en rörelse där alla som har en bra lösning skickar in förslag på fler myter vi kan hjälpas åt att motbevisa. Genom att öka medvetenheten om att det faktiskt går hoppas vi kunna förändra samhället i en mer inkluderande riktning.

Tommy Hagström är Funkas expert på tillgänglighet i byggd miljö. Han har lång erfarenhet av att ge stöd, råd och utbildning i ämnet och han har hört det mesta av missförstånd och tokigheter. 

- Det finns så mycket som folk säger ”inte går” vad gäller tillgänglighet. Det blir ganska tröttsamt i längden, säger Tommy.

Att hellre framåt än bakåt 

De krav på tillgänglighet som finns i standarder, förordningar och riktlinjer, konventioner och andra regelverk uppfattas ofta som målet i sig, trots att det så gott som alltid handlar om minimumnivåer.

Risken är att regleringarna motverkar innovation. Ibland är det feghet, andra gånger lathet som styr: ”det är lättare att göra som vi alltid har gjort, annars kanske vi får kritik eller måste göra en massa dyra tester” så i många utvecklingsprojekt föredrar man att luta sig på ”beprövad teknik".

I samhället och hos enskilda individer finns fördomar och förutfattade meningar om saker som ”bara är” på det ena eller andra sättet vad gäller personer med funktionsnedsättning. 

Många gånger förutsätter man att vissa saker är omöjliga, eller att det finns en konflikt mellan olika intressen. Att det som är bra för en grupp skulle vara dåligt för en annan.

En annan vanlig föreställning är att om man gör något tillgängligt så blir det automatiskt dyrt, fult och försämrat för andra grupper eller helt enkelt förstört. Det här gäller både tillgänglighet i den fysiska verkligheten och på webben. 

Det här vill vi ändra på! Ett första steg är den här webbplatsen.  

Välkommen!

Projektet är finansierat av Jimmy Dahlstens fond