Begriplig information på webben – Funkas enkät 2020

Dags för Funkas årliga undersökning om hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation ska nå ut till alla. Vill du hjälpa oss att mäta hur det ligger till?

Sedan 2006 ställer vi frågor till kommuner och myndigheter om hur de jobbar för att deras information ska nå ut till alla. Vi ser trender och upptäcker problem som både vi och våra kunder får en möjlighet att fokusera på. Inte sällan leder resultaten till forskningsprojekt och initiativ tillsammans med funktionshinderorganisationerna. Resultatet av enkäten presenteras vid seminarier och publiceras på vår webbplats.

Du får naturligtvis vara anonym om du vill. Enkäten är öppen till 29 maj.

Enkät om hur samhällsinformation når ut till alla, öppnas i nytt fönster