Funka instiftar tillgänglighetspris

Den 5 oktober 2023, delas Funka Digital Inclusion Award ut för första gången. Det äger rum på Grand Hotel i samarbete med Dagens Industri och tidningen Market på Retail Arena. Det Företag som vinner Funka Digital Inclusion Award 2023 har förstått och visat att digital tillgänglighet är en del av verksamhetens dna och kultur.

Anledningen till att vi skapat Funka Digital Inclusion Award är att vi vill uppmärksamma förebilder, både organisationer och individer, som kan inspirera andra inom privat och offentlig sektor att förstå de positiva värden som digital tillgänglighet skapar, säger Lennart Engelhardt, grundare av och vd i tillgänglighetsföretaget Funka International AB.

De första Funka Digital Inclusion Awards delas ut dels till ett företag inom e-handel och dels till en eldsjäl, som arbetat intensivt för att öka den digitala tillgängligheten hos sin arbetsgivare.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital service, såsom tjänster och information, på webbplatser och applikationer. Det är ett område som växer snabbt i Europa på grund av de lagstiftningar som finns och de som kommer ur EU:s Tillgänglighetsdirektiv år 2025, European Accessibility Act. Sedan 2018 finns redan DOS-lagen (Digital offentlig Service), som gäller för offentlig sektor. Direktivet syftar till att förbättra EU:s inre marknad för tillgängliga produkter och tjänster vilket kommer att ge fördelar för alla, men i synnerhet för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Vi hoppas på att många företag kommer att anmäla sig och att många eldsjälar nomineras. Vi kommer i nomineringsprocessen att bjuda på värdefull kunskap och insikter som kan användas i ett kvalitativt tillgänglighetsarbete, oavsett om de får ett pris eller ej, avslutar Lennart Engelhardt.

Nomineringen till Funka Digital Inclusion Award öppnar den 18 april och pågår till den 15 juni.

Funka Digital Inclusion Award