Funka välkomnar Sveriges nya tillgänglighetslag

Sommaren 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen innebär att företag nu måste se till att deras webbplatser, produkter och tjänster är tillgängliga för alla kunder.

Den 3 maj 2023 beslutade riksdagen om en ny lag: Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet (extern länk). Den bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv. Lagens syfte är att produkter och tjänster ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga.

Lagen berör hela samhället

Som ett ledande företag inom digital tillgänglighet välkomnar Funka detta steg mot ett mer inkluderande samhälle.

– Det borde vara en självklarhet att personer med funktionsnedsättning har tillgång till varor och tjänster på lika villkor som andra. I förlängningen handlar tillgänglighet om mänskliga rättigheter, säger Funkas grundare och vd Lennart Engelhardt.

Lagen kommer att påverka hela samhället positivt. Den öppnar dörrar för personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhället och på arbetsmarknaden.

Möjlighet för företag att nå nya kunder

Sveriges nya lag innebär att produkter och tjänster ska uppfylla minimikraven för tillgänglighet enligt EU:s direktiv.

– Det är viktigt att förstå att det nu inte bara handlar om att följa lagen, utan också om affärsmässiga fördelar. Genom att erbjuda tillgänglighet kan företag nå en bredare kundbas och öka sin försäljning, säger Lennart Engelhardt.

För Funka är lagen en möjlighet att hjälpa företag att ta nästa steg på sin tillgänglighetsresa och därmed uppnå de nya kraven. Som experter inom digital tillgänglighet kommer Funka fortsätta att vara en viktig partner för alla verksamheter som vill vara med och skapa ett mer inkluderande samhälle.