Å involvere brukere

Sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO og den finske brukerorganisasjonen for personer med utviklingshemming, KVL skal Funka bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser får muligheten til å delta i produktutvikling. Nordens Velferdssenter finansierer et nytt forskningsprosjekt.

Mange er i teorien enige om hvor viktig det er å involvere brukere med ulike behov og forutsettinger for å få produkter og tjenester som fungere for alle. Visse forskningsfinansiører og innovasjonskonkurranser krever til og med at de som mottar prosjekttilskudd, engasjerer brukere med nedsatt funksjonsevne, for å sikre et høyt nivå av universell utforming. Brukerinvolvering er også en god måte å lykkes med å etterkomme kravene om universell utforming.

Likevel er det fortsatt mange utviklingsprosjekter som ikke involverer personer med nedsatt funksjonsevne (eller brukere i det hele tatt). Dette resulterer selvfølgelig i at resultatet blir dårligere og at spørsmål knyttet til universell utforming ofte blir helt glemt. Ikke sjeldent må kostbare endringer gjøres i etterkant. Dyrt, dumt og dårlig, altså. Dette vil vi sette en stopper for.

Kartlegging, erfaringsutveksling og støtte

I nært samarbeid med brukere i de tre nordiske landene, skal vi gjennomføre undersøkelser og en fellesworkshop for å belyse dagens situasjon og komme med forslag til forbedringer.

Vi ønsker å understreke betydningen av dette prosjektet, ettersom brukerdeltakelse er avgjørende for å oppnå brukervennlige resultater i IT-prosjekter, sier Cato Lie, seniorrådgiver i FFO.

I tillegg til kartlegging og utveksling av erfaringer i Norden, blir det konkrete resultatet av prosjektet to sjekklister:

  • en sjekkliste for bedrifter og myndigheter/kommuner med tips om hva de bør tenke på når de involverer brukere
  • en sjekkliste for brukere og brukerorganisasjoner med tips om hvilke spørsmål og krav de kan stille for å gjøre opplevelsen bedre for de enkeltindividene som ønsker å bidra
Dette føles som et viktig og spennende prosjekt, sier Jakob Hasslöw, forskningskoordinator hos Funka. Vi ser frem til å bidra til mer brukerinvolvering i ulike sektorer.

Finansiering: Nordens Velferdssenter
Periode: Mai 2020 – Juni 2021
Konsortium: Funka (prosjektleder), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kehitysvammaliitto ry (The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 
Budsjett: 90 000 SEK

Undersøkelsesresultater med kommuner

Undersøkelsesresultater presenteres på svensk, PDF (607 kb), åpnes i nytt vindu

Undersøkelsesresultater med brukere

Undersøkelsesresultater presenteres på engelsk, PDF (310 kb), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

  • Å involvere brukere - workshop

    Den 27. januar arrangerer Funka, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og finske brukerorganisasjoner, en online-workshop om brukerinvolvering. Workshopen er en del av forskningsprosjektet ”Å involvere brukere” - nå ønsker vi å involvere deg!
  • Tiden er inne for å involvere brukerne!

    Mennesker med funksjonsnedsettelser bidrar til å gjøre verden til et bedre sted, ved å tilby bedrifter og forskere sin tid, kunnskap og erfaring. Når personer med funksjonsnedsettelser er involvert i arbeidet med å finne frem til nye løsninger,