Standardiseringsarbeid

Funka deltar i standardiseringsarbeid på nasjonalt og europeisk nivå. Vi ser på standardisering som et utviklingsverktøy og en god måte å samarbeide og utveksle kunnskap på mellom industri, akademi, offentlig sektor og brukerorganisasjoner. Standardisering er én av mange nødvendige faktorer for å få fremdrift i arbeidet med universell utforming.

Her presenterer vi noen av standardene vi har vært med på å utvikle:

Ny europeisk standard om Design for All

Design for All, eller konseptet om universell utforming, kan hjelpe organisasjoner med å oppnå universell utforming og nå ut til flere brukere. Dette er bakgrunnen for den europeiske standarden EN17161, som ble offentliggjort i våres.

Den europeiske standarden EN17161

Universell utforming i all standardisering

Funka går inn i den svenske SIS TK536 som skal fremme samordning av spørsmål knyttet til universell utforming i all standardisering.

Universell utforming i all standardisering

Krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser innen EU:
EN301549

Den europeiske standarden for harmoniserte krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser, EN301549, er tatt frem på oppdrag fra EU-kommisjonen. Standarden vil bli innarbeidet i EUs regler om offentlige anskaffelser i løpet av 2016. Funka har bidratt under hele arbeidet.

Europeiske krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser

Likeverdig tilgang til tjenester:
NS 11030

Funkas Susanna Laurin har inngått som ekspert i standardiseringskomitéen SN/K 531, under ledelsen til Standard Norge, for å ta frem en standard innen universell utforming av tjenester. Det vil si at tjenestene tilbys på en slik måte at alle får likeverdig tilgang til den.

Standarden kan kjøpes på standard.no, både norsk og engelsk, åpnes i nytt vindu

Krav på fysisk utforming og interaksjonsdesign for automater:
NS 11022

Funkas Susanna Laurin har inngått som ekspert i standardiseringskomitéen SN/K 520, under ledelsen til Standard Norge, for å ta frem en standard innen universell utforming for automater, både hva gjelder fysisk utforming og interaksjonsdesign.

Standarden kan kjøpes på standard.no på norsk, åpnes i nytt vindu

Den kognitive delen av universell utforming: ISO

Funkas Stefan Johansson har sammen med Anita Hilldén og Hans Hammarlund fått i oppdrag av Handikappförbunden, et svensk paraplyorganisasjon som består av flere intresseorganisasjoner som jobber for et universelt utformet samfunn, å representere dem i arbeidsgruppen for hjelpemidler for den kognitive delen av universell utforming innen ISO/TC 173/WG 10.

ISO standarden for hjelpemidler for personer med kognitive funksjonsnedsettelser ISO/TC 173, (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)