Standardiseringsarbeid

Funka deltar i standardiseringsarbeid på nasjonalt og europeisk nivå. Vi ser på standardisering som et utviklingsverktøy og en god måte å samarbeide og utveksle kunnskap på mellom industri, akademi, offentlig sektor og brukerorganisasjoner. Standardisering er én av mange nødvendige faktorer for å få fremdrift i arbeidet med universell utforming.

Her presenterer vi noen av standardene vi har vært med på å utvikle:

 

Krav til universell utforming av IKT innen EU: EN301549

De tre europeiske standardiseringsorganene ETSI, CEN og CENELEC har på oppdrag fra EU-kommisjonen laget en felles europeisk standard for IT-tilgjengelighetskrav, EN301549. Fra starten var det fokus på anskaffelsesdirektivet, men nå fungerer standarden som et minimumskrav for EUs Webdirektiv. EN301549 er også en av de tre standardene som vil bli oppdatert under mandat 587 for å utgjøre minimumskrav for det europeiske tilgjengelighetsdirektivet som trer i kraft i 2025.

Funkas Susanna Laurin er leder av ETSI/CEN/CENELEC Joint Working Group eAccessibility (formelt et Joint Technical Body, JTB), som utvikler og oppdaterer EN301549 på mandat fra EU-kommisjonen.

EN301549 v.3.2.1 , åpnes i nytt vindu

Universell utforming i all standardisering

Funka går inn i den svenske SIS TK536 som skal fremme samordning av spørsmål knyttet til universell utforming i all standardisering.

Universell utforming i all standardisering

Likeverdig tilgang til tjenester:
NS 11030

Funkas Susanna Laurin har inngått som ekspert i standardiseringskomitéen SN/K 531, under ledelsen til Standard Norge, for å ta frem en standard innen universell utforming av tjenester. Det vil si at tjenestene tilbys på en slik måte at alle får likeverdig tilgang til den.

Standarden kan kjøpes på standard.no, både norsk og engelsk, åpnes i nytt vindu

Krav på fysisk utforming og interaksjonsdesign for automater:
NS 11022

Funkas Susanna Laurin har inngått som ekspert i standardiseringskomitéen SN/K 520, under ledelsen til Standard Norge, for å ta frem en standard innen universell utforming for automater, både hva gjelder fysisk utforming og interaksjonsdesign.

Standarden kan kjøpes på standard.no på norsk, åpnes i nytt vindu

Den kognitive delen av universell utforming: ISO

Funkas Stefan Johansson har sammen med Anita Hilldén og Hans Hammarlund fått i oppdrag av Handikappförbunden, et svensk paraplyorganisasjon som består av flere intresseorganisasjoner som jobber for et universelt utformet samfunn, å representere dem i arbeidsgruppen for hjelpemidler for den kognitive delen av universell utforming innen ISO/TC 173/WG 10.

ISO standarden for hjelpemidler for personer med kognitive funksjonsnedsettelser ISO/TC 173, (på engelsk), åpnes i nytt vindu