Universell utforming i all standardisering

Tenk om all standardisering, uavhengig tema, hadde et tydelig perspektiv med tanke på universell utforming. Da skulle verden sett annerledes ut. For å prøve å imøtekomme dette har man i Sverige etablert Samordningsgruppen for universell utforming (SIS TK536).

Fra og med høsten 2015 deltar Funka aktivt i samordningsgruppen. En av gruppens målsettinger er å løfte kunnskapsnivået om universell utforming i ulike standardiseringskomiteer.

Vi har ikke mulighet til å være med i alt som skjer på standardiseringsfronten. Men denne gruppen har vi ønsket å prioritere lenge, sier Funkas daglige leder Susanna Laurin. Nå blir dette endelig virkelighet og jeg gleder meg til å begynne arbeidet.

Samordningsgruppen arbeider blant annet med en revisjon av Guide 71. Guiden inneholder retningslinjer for hvordan man ivaretar behovene til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. (ISO/IEC Guide 71/ CEN Guide 6).

Dessuten overvåker gruppen den internasjonale strategiske rådgivningsgruppen om universell utforming kalt SAGA (CEN/BT/WG 213 SAGA) og gruppen Design for all (CEN/CENELEC JWG 5).

En annen målsetting er blant annet å medvirke til at eksperter og interessenter utveksler mer erfaringer seg i mellom, og at spørsmål vedrørende universell utforming får mer fokus i samfunnet.

Samordningsgruppen for universell utforming, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)