Smartere møter viser til potensial innen sosial omsorg

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har sammen med Funka, Sosialtjenesten i Stockholms kommune og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, en svensk brukerorganisasjon for personer med psykisk lidelse, drevet et prosjekt for å undersøke hvordan smart teknikk kan bidra med støtte innen sosial omsorg. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra innovasjonskonkurransen til den svenske Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge.

Gjennom testing av ulike metoder for en mer effektiv kommunikasjon mellom virksomhet og personer med psykiske lidelser og kognitive nedsettelser, har prosjektet vist til et stort utviklingspotensial som Stockholms kommune nå søker midler for å gå videre med.

Målgruppen for virksomheten er personer som kan beskrives som sosialt utsatte, som har vært rusmisbrukere og hjemløse. Mange av disse personene har også ulike psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Smart teknikk for alle

Prosjektet har gjort det mulig for personer som er på vei tilbake inn i samfunnet, fra rusmisbruk og hjemløshet, å ta i bruk og teste hvorvidt smartphones, smarte penner, smarte klokker, apper og andre digitale funksjoner kan bidra til en enklere hverdag.

Flere av deltagerne har hatt stor nytte av den teknikken de har fått mulighet til å prøve, og innen virksomheten har man begynt å endre måten man jobber på. Under det året prosjektet har pågått har 15 personer deltatt og det har kommet frem mange viktige innsikter.

- Vi ser at relativt billig og enkel teknikk kan gjøre tilværelsene for deltagerne bedre, sier Stefan Johansson som ledet Funkas del av arbeidet. Men det krever at man får mulighet til å bruke teknikken og at de virksomhetene man har kontakt med også bruker den.

Det kan for eksempel handle om digitale kalendere og apper som gir klar og tydelig beskjed om når det er møte eller når du må våkne. Dette kan høres ut som enkle hjelpemidler, men resultatene fra prosjektet peker på at teknikken kan ha en livsendrende virkning. Det finnes deltagere i prosjektet som med hjelp av slik teknikk har skaffet seg jobb og som klarer å komme på jobb i tide, noe som var veldig vanskelig før.

Arbeidet i Stockholms kommune går nå videre med at man internt i kommunen prøver å finne midler for å fortsette arbeidet. Dels med nye grupper men også for å følge de som har vært med i prosjektet i en lengre periode.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)