Funka unders√łker TV-tilgjengelighet

Hvordan ser du på TV? Enten du ser på en vanlig TV, på datamaskinen eller på telefonen, er det viktig at tilgjengeligheten fungerer. Derfor har Funka undersøkt ulike tilgjengelighetsteknologier. I tillegg har vi undersøkt tilgjengelighetskrav knyttet til TV-programmer i andre land.

Personer med funksjonsnedsettelse skal kunne se på TV ved hjelp av for eksempel undertekster, syn- og tegnspråktolkning eller lydtekst. Derfor stiller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), tilsvarende Medietilsynet i Norge, krav til kommersielle leverandører av TV-tjenester. Snart skal de oppdatere kravene – og for første gang skal også play-tjenester, eller on-demand-TV, omfattes.

For å kunne designe forsvarlige og brukbare krav, har MPRT gitt Funka i oppdrag å ta frem en kunnskapsbase. Oppdraget inkluderte kartlegging av hvilke tilgjengelighetsteknologier TV-seere med funksjonsnedsettelser tilbys og bruker. I tillegg skulle Funka utrede hvilke krav som gjelder i fire andre land: Norge, Finland, Irland og Spania.

Både vår tekniske kunnskap og våre internasjonale kontakter. var derfor godt egnet til dette oppdraget, sier Emil Gejrot, forsker hos Funka.

Undersøkelsen var basert på spørreundersøkelser besvart av TV-selskaper, brukerorganisasjoner og TV-seere med funksjonsnedsettelser. Blant annet kom det frem at undertekster fortsatt er en av de mest brukte tilgjengelighetsteknologiene.

Vi så også at automatiske undertekster er i ferd med å få fotfeste, fortsetter Emil Gejrot. Dette gjelder spesielt på lokalt nivå, hvor teksting via talegjenkjenning har vist seg å være et kostnadseffektivt alternativ.

Samtidig gjenstår noen problemer. Ikke minst syns mange TV-seere med funksjonsnedsettelser det er vanskelig å vite hvordan man aktiverer og får tilgang til tilgjengelighetsteknologiene, selv der de tilbys.

Sammenlignet med de andre landene, går de svenske kravene langt. Blant annet er Sverige den eneste som stiller krav selv på svært små leverandører. Norge og Sverige er også de eneste landene som stiller krav til undertekster på direktesendinger. Samtidig finnes det en viss lærdom i hvordan de andre landene utøver tilsyn.

En idé er å gjøre som Spania - og bruke automatiske granskingsverktøy, sier Emil Gejrot. Eller hvorfor ikke opprette et stående råd for funksjonsnedsatte knytet til TV-tilgjengelighet, slik som den irske tilsynsmyndighet?

Funka har sammenstilt resultatene av undersøkelsen i en skriftlig rapport som nylig ble overlevert til MPRT.

Rapporten er velskrevet og utgjør et godt underlag i arbeidet vi skal gjøre senere i år, der vi skal bestemme nye krav, om å gjøre TV-programmer tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser, til kommersielle kringkastere, sier Eva Bengtsson i MPRT.

Rapporten er nå publisert på MPRT sitt nettsted, og den svenske myndigheten tar gjerne imot tilbakemeldinger på rapporten.

Rapport - Kartlegging av tilgjengelighet i TV-tjenester, PDF (494 kb), på svensk. åpnes i nytt vindu