Å involvere brukere - workshop

Den 27. januar arrangerer Funka, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og finske brukerorganisasjoner, en online-workshop om brukerinvolvering. Workshopen er en del av forskningsprosjektet ”Å involvere brukere” - nå ønsker vi å involvere deg!

Velkommen til en interaktiv workshop, der vi presenterer prosjektresultatene og diskuterer hvordan man bedre kan involvere personer med funksjonsnedsettelser i produktutvikling og forskning, sammen med interessenter fra ulike sektorer.

Vårt mål er at brukere med funksjonsnedsettelser skal kunne medvirke i produktutvikling og i forskning. Vi har samlet inn synspunkter fra mennesker med funksjonsvariasjoner og offentlig sektor - nå er det på tide å diskutere.

Workshopen retter seg mot:

  • Personer med funksjonsnedsettelser og brukerorganisasjoner
  • Offentlig sektor
  • Brukertest-bransjen
  • Akademia

Workshop om brukerinvolvering:

Når: 27. januar kl. 12.30-15.00

Hvor: Online via Zoom (lenke sendes ut etter påmelding)

Agenda: Felles debatt på engelsk, gruppearbeid på norsk, svensk, engelsk og finsk

Universell utforming

Workshopen skrivetolkes og tolkes til internasjonalt tegnspråk 

Påmelding:

Til påmeldingsskjema (på engelsk)

Å involvere brukerne