Nyheter

Nedenfor presenter vi våre nyheter etter dato. En bedre måte å få med seg nyhetene på, er å abonnere på vårt nyhetsbrev. Da vil du få med deg alt som skjer hos oss og ute i verden, innen området universell utforming.

 • Funkas Tilgjengelighetsdager-nå er programmet publisert!

  Årets viktigste konferanse nærmer seg, du har vel sikret deg plass? Du kan se frem til spennende foredragsholdere, interessante foredrag, hjelpemiddelsutstilling, spillehjørne og nettverksmuligheter.
 • Innlevelsesøvelser for trafikkontoret, Stockholms kommune

  Å teste ut hvordan universell utforming fungerer i praksis, er en effektiv måte å spre kunnskap og bevissthet på. Ved å hele tiden ha inkludering i bakhodet, kan Stockholms kommunen bygge for fremtiden.
 • Tre spørsmål til Raouf Sormunen

  Tre spørsmål til Raouf Sormunen, ekspert på universell utforming hos Funka og Certified Professional in Web Accessibility (CPWA) gjennom den globale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP.
 • Kurs i universell utforming – skreddersydd for deg eller over nett

  Benytt våren til å øke kompetansen din rundt universell utforming! Vi gjennomfører populære kurs i hvordan du publiserer universelt utformet innhold, hvordan du oppfyller lovkravene, hvordan å skape PDF-dokumenter som fungerer for alle, og mye mer! Selvfølgelig har vi også introduksjonskurs for de som trenger å få det grunnleggende på plass først. Vi kan komme til deg eller kjøre kurset over nett – det er du som bestemmer. De nettbaserte kursene er på svensk.
 • Funker fortsatt rådene for funksjonsnedsatte i Sverige?

  I en ny rapport undersøker Funka hvordan personer med funksjonsnedsettelser involveres i politiske beslutninger i Skåne fylkeskommune, Sverige. Er de tradisjonelle rådene for funksjonsnedsatte godt nok, eller er det på tide å tenke nytt?
 • Inkluderende utdanning - en potensiell bro over det digitale gapet

  Sammen med europeiske tjenesteleverandører, universiteter og nettverk, kommer Funka til å ta frem utdanningsmateriell og manualer som skal gi økte IT-ferdigheter til personer med funksjonsnedsettelser og eldre. Forskningsprosjektet finansieres av EU-kommisjonen.
 • Fotball for alle

  Sveriges første fotballag for spillere med synshemming ønsker å forandre verden. De startet på en liten og glatt multisportsarena og nå nylig vant de en stor pris.
 • Inkludering som en del av dataøkonomien

  På en høynivåkonferanse, arrangert av det finske EU-formannskapet, hadde Funka privilegiet å få forelest om universell utforming til et helt nytt publikum.
 • Funka i et stort EU-prosjekt om smart helse for eldre

  Universell utforming, brukersentrering og standardisering er viktige komponenter som Funka bidrar med i prosjektet Gatekeeper. Målet er at eldre skal kunne leve et sunt og selvstendig liv med hjelp av ny teknologi.
 • Den europeiske dagen for funksjonshemmede

  På denne tiden av året møtes interessenter fra ulike sektorer for å diskutere universell utforming, rettigheter, forskrifter og standarder i Brussel, når EU-kommisjonen og European Disability Forum organiserer konferanse. Funka rapporterer fra den europeiske dagen for funksjonshemmede.
 • Funkas julegaver: gode tilbud for deg som har penger igjen i årets budsjett!

  Årets juletilbud har våre kunder skreddersydd. I julesekken har vi nemlig samlet de mest etterspurte tjenestene i 2019 og Funkanissen lover rabatt til alle som bestiller før jul og som har vært snille!
 • EarlyBird-rabatt på Funkas Tilgjengelighetsdager

  Du vet vel at du kan spare mye penger om du melder deg på Funkas Tilgjengelighetsdager nå? Fram til nyttår kan du booke plass til lavere pris. Bli inspirert av noen av verdens fremste eksperter på universell utforming, dra nytte av beste praksis og test hvordan ditt nettsted fungerer med ulike hjelpemidler - Live!
 • Ny versjon av den europeisk standarden EN301549 er publisert

  Nå publiseres versjon 3 av den europeisk standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester, EN301549, med flere spennende nyheter.
 • Funkas kravunderlag hjelper deg å følge loven eller bli best i klassen

  Stadig flere av våre kunder har begynt å ta i bruk vårt kravunderlag. Dette er en abonnementstjeneste som hjelper deg å stille rett krav til universell utforming. Kravunderlaget inneholder suksesskriteriene i WCAG 2.1 som innlemmes i norsk lov neste år. Mange smarte funksjoner gjør det enkelt å stille krav etter ditt ambisjonsnivå – følge loven eller bli best i klassen.
 • Inkludering gjennom kurs

  I et nytt EU-prosjekt skal Funka samarbeide med partnere fra Slovakia og Tsjekkia for å bidra til økt tilgjengelighet for synshemmede.
 • Funka i Kenya

  Med finansiering fra Verdensbanken har Funka hjulpet nasjonale og regionale aktører i Kenya. Målet er å innføre standarder og retningslinjer for universell utforming av IKT med fokus på anskaffelser.
 • Stockholms kommune velger Funka

  Funka gransker og bearbeider tekster samt kurser kommunikatorene i Stockholms kommune i klarspråk og forståelighet.
 • Vi er stolte og glade for at Samtrans velger Funka!

  Universell utforming er en selvfølge for selskaper som har personer med funksjonsnedsettelser som sin hovedmålgruppe. Ikke minst er dette viktig når det gjelder avanserte bookingsystemer.
 • Opprop for økt fokus på FN-konvensjonen

  EUs funksjonshemmingsenhet må flyttes for at FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjennomføres, hevder brukerbevegelsen og ti EU-parlamentarikere.
 • Høyesterett i USA reiser ikke spørsmålet om webtilgjengelighet

  Saken om Domino' s pizza vil bli avgjort i lavere instans. Dette betyr at den amerikanske anti-diskrimineringsloven fortsatt gjelder for Internett, noe som anses som en suksess.
 • Den internasjonale eldredagen

  FNs internasjonale eldredag feires den 1. oktober. For oss er dette en dag hvor vi fokuserer noe mer på å koble sammen universell utforming og seniorspørsmål. I år velger vi å feire Århus litt ekstra.
 • Turistforeningen velger Funka

  Turistforeningen har hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking for å sikre at nettstedet ut.no oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming.
 • Rabatt - Vi sikrer universell utforming i dine PDF-dokumenter!

  Benytt anledningen nå til å sikre at dokumentene dine er tilgjengelige for alle – fram til 15. november tilbyr vi priser fra 150,- per side. Du kan sende inn så mange dokumenter du vil, benytt sjansen nå.
 • Funkas og Stockholms kommune i forsknings- og testsamarbeid

  Å arbeide tett med brukere med ulike behov er kjernen i alt vi gjør. Langsiktig samarbeid knyttet til brukere med forskjellige evner fremmer fantastiske muligheter for økt kunnskap.
 • Universell utforming - en selvfølgelig del av IT-utdanningen

  I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.
 • Nå gjelder EUs Webdirektiv i Sverige - men hvordan går det?

  Vi har gjort enkle stikkprøver på 30 nye nettsteder innen statlig og kommunal sektor i Sverge. Hensikten er å se hvor godt de to sektorene lever opp til kravene på universell utforming i EUs Webdirektiv (WAD) som de må oppfylle fra og med 23. september i år.
 • Funkas Oslokontor ekspanderer

  Funka vokser med ytterligere to eksperter med mastergrad i universell utforming av IKT ved vårt Oslokontor. I tillegg har vi inngått et samarbeid med Torfinn Opedal som bistår med viktige erfaringer i våre kurs ettersom han selv ble blind i voksen alder og måtte lære å leve på en ny måte.
 • Gode nyheter for skjermleser-brukere

  Endelig kan flere hjelpemiddelsbrukere få oppdateringer på sine egne språk direkte. Vi kan nå feire for forbedret universell utforming!
 • Den svenske tilsynsmyndigheten DIGG velger Funka

  På oppdrag for den svenske Myndigheten for digital forvaltning, tilsvarende DIFI i Norge, som har ansvaret for å kontrollere hvordan ulike organisasjoner oppfyller EUs Webdirektiv, undersøker Funka automatiske verktøy for test av universell utforming.
 • Webdirektivet innføres utenfor EU

  EUs Webdirektiv skal innføres i Norge, noe som er en interessant prosess ettersom kommersiell sektor omfattes av dagens lovkrav. Funka er en av de høringsinstanser som kommenterer forslagene til implementasjon.
 • Funka på Sitevisiondagene

  Funka snakker på Sitevisiondagene i Oslo den 24. oktober – kom og hør Erik fortelle om de skjerpede lovkravene som snart er på vei inn i norske lovkrav.
 • Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

  Nå kan du melde deg på Tilgjengelighetsdagene 1.-2. april 2020! I år åpner vi registreringen ekstra tidlig og tilbyr ytterligere rabatt for deg som er rask. Akkurat nå ligger prisene på 8 500 kroner per person for offentlig sektor, 12 500 kroner for kommersiell sektor og 3 300 kroner for ideelle organisasjoner.
 • Høstkampanje – 15 % avslag på alle våre granskinger!

  Klar for flere brukere nå på høsten? Da bør du la Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse granske ditt nettsted. Ønsker du å følge lovens minstekrav, det kommende regelverket eller å bli best i klassen; våre granskinger dekker alle ambisjonsnivåer!
 • If velger Funka

  Funka bidrar med støtte i form av granskinger og kurs for at Ifs nettsteder skal fungere for alle brukere.
 • Funka på Wikimania

  Universell utforming er en viktig del av de globale bærekraftsmålene. Dette ble på nytt bemerket under Wikimania som i år ble arrangert i Stockholm. Funka holdt foredrag om dagens situasjon i Europa knyttet til universell utforming.
 • Universell utforming av IKT til Høyesteretten i USA

  Verdens største pizzaleverandør vil få et tiltak til universell utforming testet i den amerikanske Høyesterett. Funkas Susanna Laurin forklarer bakgrunnen.
 • Ny europeisk standard om Design for All

  Design for All, eller konseptet om universell utforming, kan hjelpe organisasjoner med å oppnå universell utforming og nå ut til flere brukere. Dette er bakgrunnen for den europeiske standarden EN17161, som ble offentliggjort i våres.
 • Europeisk konferanse om digitalisering og innovasjon innen eldreomsorg

  Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å bidra til et stort europeisk arrangement i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) og det Europeiske Innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) skal i år for første gang gjennomføre sine årlige konferanser samtidig på samme arena.
 • Bransjeorganisasjonen IAAP feirer femårs-jubileum!

  På mindre enn fem år har den internasjonale bransjeorganisasjonen for alle som arbeider med universell utforming, IAAP, vokst til mer enn 2000 medlemmer i mer enn 40 land. I juni samlet mange av medlemmene seg i Washington DC for å feire og hedre personer som har vært spesielt betydningsfulle for organisasjonen.
 • Online-kurs i universell utforming på nett

  Du vet at du kan delta på våre kurs via Internett? Vi gjør det mulig for alle å gå kurs: skreddersydd hvor som helst i landet, live-streamet slik at du ikke trenger å reise og ferdiginnspilte kursserier som du kan se på akkurat når du vil. Her får du alt du trenger å vite om universell utforming på nett! Nå er datoene for denne høstens åpne kurs publisert.
 • Attention velger Funka

  Funka har designet og utviklet et brukervennlig nettsted for det svenske riksforbundet, Attention, en interesseorganisasjon for personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, NPF, pårørende og fagfolk. Nettstedet inneholder informasjon som skal hjelpe unge med NPF og få en meningsfylt fritid.
 • Den Europeiske Tilgjengelighetsloven er publisert

  Nå er den europeiske loven som stiller krav på digital tilgjengelighet på enkelte produkter og tjenester i privat sektor endelig publisert. For Norge bidrar dette til ytterligere kompleksitet med tanke på hvordan den eksisterende Likestillings- og Diskrimineringsloven vil bli påvirket.
 • Funka på M-enabling Summit

  Tid for fest! Bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, fyller fem år. Feiringen vil finne sted i Washington under den globale konferansen M-enabling. Mange interessante temaer vil bli diskutert når FN-organet, G3ict, pånytt inviterer inn beslutningstakere fra hele verden til å snakke om digital tilgjengelighet.
 • Workshops om universelt utformede publiseringssystemer

  Vil du være med å påvirke fremtidens publiseringssystemer med tanke på universell utforming? Det vil du ha muligheten til etter sommeren, når vi inviterer til Workshop i Brussel innenfor rammen av ett av våre spennende innovasjonsprosjekter.
 • Gransking av universell utforming i Irland

  Hvor mye kan den spennende irske IT-bransjen om universell utforming og tilgjengelighet? Hva trenger de å lære for å øke tilgjengeligheten for alle generelt? Det har Funka fått i oppdrag å undersøke.
 • Smartbyer, tjenestedesign og universell utforming

  Norske kommuner som arbeider med konseptet Smartbyer har mulighet til å jobbe med brukermedvirkning på en ny måte i Funkas innovasjonsprosjekt om inkluderende tjenestedesign.
 • Innlevelse gir innsikt – Funka i nytt spennende prosjekt

  Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole skal Funka ta fram utdanningsmateriale, Virtual Reality-opplevelser og 360°-filmer for å spre kunnskap om personer med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.
 • Alle barn må få lov til å lese!

  I sommerferien arrangeres et spennende initiativ for å få barn til å lese. Ved å bruke aktuelle emner og gamification håper bibliotekene på å lokke enda flere til kampanjen.
 • Universell utforming av chatbots

  Flere og flere organisasjoner bruker ulike typer av chatbotter i sin kundedialog. Men er de universelt utformede? Det skal Funka finne ut av i et prosjekt sammen med Skatteetaten og bransjeorganisasjonen IAAP. Vil du være med?
 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.
 • Funka feirer Global Accessibility Awareness Day i München

  Den 16. mai er det igjen klart for å feire den internasjonale dagen for økt bevissthet rundt universell utforming. I år gjør vi dette ved å holde foredrag på en konferanse i regi av Atos. Årets temaer er kunstig intelligens og universell utforming i arbeidslivet.
 • Klar for kurs før sommeren

  I mai-juni har du muligheten til å lære deg alt du trenger å vite om EUs Webdirektiv som snart innlemmes i norsk lov. Lær deg hvordan du lager universelt utformede PDF-filer og hvordan universell utforming og UX henger sammen. Som alltid anbefaler vi alle å gå vårt grunnkurs først. Kursene gjennomføres online på svensk. Klar for et kunnskapsløft før sommeren – da er det bare å melde seg på!
 • Funka med i paneldebatt i Bukarest

  Den 8.-9. mai arrangerer nettverket for digital dialog en konferanse om digitalisering i Sørøst-Europa. Funkas Susanna Laurin deltar i en paneldebatt om universell utforming på nett.
 • Tilgjengelighetsdagene 2019

  Funkas Tilgjenglighetsdager er over, og vi har begynt å planlegge for neste år. Som vanlig kan du bli inspirert av talerepresentasjoner, bilder, illustrasjoner og sitater. Vi vil også gjerne takke alle deltakere, talere, samarbeidspartnere, utstillere og leverandører!
 • Myndigheten for Digital Forvaltning velger Funka

  Den svenske myndigheten, DIGG, tilsvarende Difi i Norge, har fått i oppdrag og både gi støtte ved innføring og kontrollere overholdelsen av EUs Webdirektiv i Sverige. Nå har DIGG tegnet en rammeavtale med Funka og flere andre leverandører.
 • Direktoratet for e-helse velger Funka

  Helseinformasjon er viktig for alle. Derfor har direktoratet valgt å tegne en bistandsavtale med Funka for å sikre et høyt nivå av universell utforming i sine mange populære digitale tjenester.
 • Funka fortsetter å vokse

  Nå gjennomfører vi en stor satsing på produktutvikling, nye tjenester, forskning og innovasjon. Vi ønsker vår nye daglige leder Marie Wirkestrand velkommen til Funkas fantastiske verden og presenterer Susanna Laurin i sin nye rolle som Forsknings- og innovasjonssjef.
 • I Sverige skriver bare halvparten klarspråk

  Veldig få svenske myndigheter og kommuner undersøker om brukerne forstår den informasjonen de publiserer. Resultatet av Funkas årlige undersøkelse er nedslående.
 • Kurs for personer med funksjonsnedsettelser

  Det trengs flere som gir råd og støtte rundt universell utforming nå som etterspørselen øker som følge av lovendringene. Personer med funksjonsnedsettelser er en ressurs som brukes alt for lite. Det tenker vi å endre på.
 • Tegnspråk, teksting og synstolking

  Vi har skrevet en liten manual om tegnspråk, teksting og synstolking. Hva er det som gjelder og når? Hvilke brukere har behov for hva? Finnes det noen unntak? Hva gjør man? Det forsøker vi å svare på.
 • Dra på kurs denne våren!

  I mai har du muligheten til å lære deg mer om EUs Webdirektiv, hvordan du skaper universelt utformede PDF-dokumenter, om UX og design og grunnleggende universell utforming. Kursene gjennomføres online på svensk. Meld deg på allerede nå!
 • Bibblan svarer – på akkurat hva som helst!

  Visste du at du kan stille hvilket spørsmål som helst og få svar av kloke ansatte hos det svenske Folkebiblioteket? Funkas Karin Forsell har holdt kurs og blitt sugen på å bytte jobb til det som virker som verdens kuleste jobb.
 • Lovdata og Funka i nært samarbeid

  Funka kommer til å gi løpende bistand til rådgivning, design og utvikling med tanke på universell utforming for Lovdata og NAVs samarbeid om nye rettskildesider.
 • Funka har kartlagt politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i Skåne

  Akkurat nå jobber mange svenske kommuner og fylker med å gjennomføre den nye nasjonale politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne. I en ny rapport kartlegger Funka arbeidet med et særskilt fokus på situasjonen i Skåne.
 • Et samfunn uten kontanter – funker det?

  Funkas Emil Gejrot bidrar med flere perspektiver i debatten om det kontantløse samfunnet som mange tror at vi er på vei inn i.
 • Tilgjengelighetsdagene – nå er programmet klart!

  Årets program har en rekke fantastiske forelesere, blant annet Jamie Knight, Ian Pouncey, Kathy Wahlbin, Inmaculada Placencia Porrero, Eric Eggert, Jack Nicolai, Gudrun Stock, Ian Hamilton, Zoë Bijl, Neil Milliken, Peter Sunna og mange flere. Registrer deg nå til årets viktigste konferanse i Stockholm 9.-10. april.
 • Langtidssyke bidrar til å utvikle nye tjenester

  Funka bidrar med sin ekspertise innen universell utforming i et EU-finansiert forsknings-og innovasjonsprosjekt som utvikler et system for samskaping mellom brukere, helsepersonell, forskere og innovatører. Målet er at ulike interessenter sammen skal utvikle nye løsninger for langtidssyke.
 • Miljødirektoratet velger Funka

  Som spesialister på universell utforming har Funka gjennomført en gransking på den nye nettsiden som Inmeta har utviklet på vegne av Miljødirektoratet.
 • Funkas Tilgjengelighetsdager 9.-10. april

  Årets viktigeste konferanse nærmer seg. Nå i dobbelt så stort lokale og med mange spennende foredragsholdere. Meld deg på allerede nå! Gå ikke glipp IAAP Nordic´s side-arrangement dagen før Tilgjengelighetsdagene. Deltar du på begge arrangementene får du rabatt.
 • Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

  Økt selvstendighet og mer innflytelse for unge med nedsatt funksjonsevne er to av målene for et spennende prosjekt som Funka deltar i med start nå i februar.
 • Fokus på eldre brukere

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.
 • E-demokrati på flere nivåer

  I det siste har det vært et stort fokus på innbyggerdialog i flere land. Funka har sjekket de ulike løsningene med tanke på universell utforming.
 • SeniorNet Sweden velger Funka

  SeniorNet Sweden, tilsvarende Seniornett i Norge, skal med finansiering fra Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, ta fram en veilederutdanning for at flere eldre skal få bedre IT-kunnskaper. Funka har fått i oppdrag å hjelpe til med kunnskap og universell utforming.
 • Skjerpede krav til universell utforming

  EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner blir en del av norsk lov, trolig fra og med 1. juli 2019. Dette innebærer innstramminger knyttet til eksisterende krav i regelverket.
 • Konferanser i Oslo om smarte byer og demokrativerktøy

  I november arrangerer Bufdir flere konferanser på temaet universell utforming i samfunnet. Funka deltar som foredragsholder og forteller om erfaringer fra prosjekt om verktøy for innbyggerdialog og om kommende europeisk lovgivning.
 • Møt oss på Webdagene og Nokios!

  Du har flere muligheter til å møte Funka live i høst! Besøk Webdagene eller NOKIOS og la oss fortelle deg hvordan Funka kan hjelpe din organisasjon å oppfylle kravene om universell utforming av IKT-løsninger.
 • Kursfilm – en kursform som skaper fleksibilitet

  Se til at alle medarbeidere får sjansen til kompetanseutvikling – abonnere på våre kursfilmer! Gjennom å ha tilgang til innspilte kurs kan du repetere og komplettere akkurat når det passer deg. Kursene er oppdelt i små apetittelige porsjoner. Nå lanserer vi vårt populære kurs om Universelt utformede PDF-dokumenter som abonnementstjeneste. Grunnkurs i universell utforming finnes allerede, og brukes av mange kunder. Filmene er på svensk.