Nyheter

Nedenfor presenter vi våre nyheter etter dato. En bedre måte å få med seg nyhetene på, er å abonnere på vårt nyhetsbrev. Da vil du få med deg alt som skjer hos oss og ute i verden, innen området universell utforming.

 • Vi er stolte og glade for at Samtrans velger Funka!

  Universell utforming er en selvfølge for selskaper som har personer med funksjonsnedsettelser som sin hovedmålgruppe. Ikke minst er dett viktig når det gjelder avanserte bookingsystemer.
 • Opprop for økt fokus på FN-konvensjonen

  EUs funksjonshemmingsenhet må flyttes for at FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjennomføres, hevder brukerbevegelsen og ti EU-parlamentarikere.
 • Høyesterett i USA reiser ikke spørsmålet om webtilgjengelighet

  Saken om Domino' s pizza vil bli avgjort i lavere instans. Dette betyr at den amerikanske anti-diskrimineringsloven fortsatt gjelder for Internett, noe som anses som en suksess.
 • Den internasjonale eldredagen

  FNs internasjonale eldredag feires den 1. oktober. For oss er dette en dag hvor vi fokuserer noe mer på å koble sammen universell utforming og seniorspørsmål. I år velger vi å feire Århus litt ekstra.
 • Turistforeningen velger Funka

  Turistforeningen har hentet inn Funka for å gjennomføre en gransking for å sikre at nettstedet ut.no oppfyller Likkestillings- og diskrimineringslovens krav på universell utforming.
 • Rabatt - Vi sikrer universell utforming i dine PDF-dokumenter!

  Benytt anledningen nå til å sikre at dokumentene dine er tilgjengelige for alle – fram til 15. november tilbyr vi priser fra 150,- per side. Du kan sende inn så mange dokumenter du vil, benytt sjansen nå.
 • Funkas og Stockholms kommune i forsknings- og testsamarbeid

  Å arbeide tett med brukere med ulike behov er kjernen i alt vi gjør. Langsiktig samarbeid knyttet til brukere med forskjellige evner fremmer fantastiske muligheter for økt kunnskap.
 • Universell utforming - en selvfølgelig del av IT-utdanningen

  I et nytt, spennende EU-finansiert prosjekt, jobber vi med ledende universiteter for å sikre at fremtidige fagfolk innen web og IT får lært seg universell utforming på nett – umiddelbart.
 • Nå gjelder EUs Webdirektiv i Sverige - men hvordan går det?

  Vi har gjort enkle stikkprøver på 30 nye nettsteder innen statlig og kommunal sektor i Sverge. Hensikten er å se hvor godt de to sektorene lever opp til kravene på universell utforming i EUs Webdirektiv (WAD) som de må oppfylle fra og med 23. september i år.
 • Funkas Oslokontor ekspanderer

  Funka vokser med ytterligere to eksperter med mastergrad i universell utforming av IKT ved vårt Oslokontor. I tillegg har vi inngått et samarbeid med Torfinn Opedal som bistår med viktige erfaringer i våre kurs ettersom han selv ble blind i voksen alder og måtte lære å leve på en ny måte.
 • Gode nyheter for skjermleser-brukere

  Endelig kan flere hjelpemiddelsbrukere få oppdateringer på sine egne språk direkte. Vi kan nå feire for forbedret universell utforming!
 • Den svenske tilsynsmyndigheten DIGG velger Funka

  På oppdrag for den svenske Myndigheten for digital forvaltning, tilsvarende DIFI i Norge, som har ansvaret for å kontrollere hvordan ulike organisasjoner oppfyller EUs Webdirektiv, undersøker Funka automatiske verktøy for test av universell utforming.
 • Webdirektivet innføres utenfor EU

  EUs Webdirektiv skal innføres i Norge, noe som er en interessant prosess ettersom kommersiell sektor omfattes av dagens lovkrav. Funka er en av de høringsinstanser som kommenterer forslagene til implementasjon.
 • Funka på Sitevisiondagene

  Funka snakker på Sitevisiondagene i Oslo den 24. oktober – kom og hør Erik fortelle om de skjerpede lovkravene som snart er på vei inn i norske lovkrav.
 • Early bird-pris på Funkas Tilgjengelighetsdager 2020

  Nå kan du melde deg på Tilgjengelighetsdagene 1.-2. april 2020! I år åpner vi registreringen ekstra tidlig og tilbyr ytterligere rabatt for deg som er rask. Akkurat nå ligger prisene på 8 500 kroner per person for offentlig sektor, 12 500 kroner for kommersiell sektor og 3 300 kroner for ideelle organisasjoner.
 • Høstkampanje – 15 % avslag på alle våre granskinger!

  Klar for flere brukere nå på høsten? Da bør du la Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse granske ditt nettsted. Ønsker du å følge lovens minstekrav, det kommende regelverket eller å bli best i klassen; våre granskinger dekker alle ambisjonsnivåer!
 • If velger Funka

  Funka bidrar med støtte i form av granskinger og kurs for at Ifs nettsteder skal fungere for alle brukere.
 • Funka på Wikimania

  Universell utforming er en viktig del av de globale bærekraftsmålene. Dette ble på nytt bemerket under Wikimania som i år ble arrangert i Stockholm. Funka holdt foredrag om dagens situasjon i Europa knyttet til universell utforming.
 • Universell utforming av IKT til Høyesteretten i USA

  Verdens største pizzaleverandør vil få et tiltak til universell utforming testet i den amerikanske Høyesterett. Funkas Susanna Laurin forklarer bakgrunnen.
 • Ny europeisk standard om Design for All

  Design for All, eller konseptet om universell utforming, kan hjelpe organisasjoner med å oppnå universell utforming og nå ut til flere brukere. Dette er bakgrunnen for den europeiske standarden EN17161, som ble offentliggjort i våres.
 • Europeisk konferanse om digitalisering og innovasjon innen eldreomsorg

  Funka har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å bidra til et stort europeisk arrangement i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) og det Europeiske Innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring (EIP on AHA) skal i år for første gang gjennomføre sine årlige konferanser samtidig på samme arena.
 • Bransjeorganisasjonen IAAP feirer femårs-jubileum!

  På mindre enn fem år har den internasjonale bransjeorganisasjonen for alle som arbeider med universell utforming, IAAP, vokst til mer enn 2000 medlemmer i mer enn 40 land. I juni samlet mange av medlemmene seg i Washington DC for å feire og hedre personer som har vært spesielt betydningsfulle for organisasjonen.
 • Online-kurs i universell utforming på nett

  Du vet at du kan delta på våre kurs via Internett? Vi gjør det mulig for alle å gå kurs: skreddersydd hvor som helst i landet, live-streamet slik at du ikke trenger å reise og ferdiginnspilte kursserier som du kan se på akkurat når du vil. Her får du alt du trenger å vite om universell utforming på nett! Nå er datoene for denne høstens åpne kurs publisert.
 • Attention velger Funka

  Funka har designet og utviklet et brukervennlig nettsted for det svenske riksforbundet, Attention, en interesseorganisasjon for personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser, NPF, pårørende og fagfolk. Nettstedet inneholder informasjon som skal hjelpe unge med NPF og få en meningsfylt fritid.
 • Den Europeiske Tilgjengelighetsloven er publisert

  Nå er den europeiske loven som stiller krav på digital tilgjengelighet på enkelte produkter og tjenester i privat sektor endelig publisert. For Norge bidrar dette til ytterligere kompleksitet med tanke på hvordan den eksisterende Likestillings- og Diskrimineringsloven vil bli påvirket.
 • Funka på M-enabling Summit

  Tid for fest! Bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, fyller fem år. Feiringen vil finne sted i Washington under den globale konferansen M-enabling. Mange interessante temaer vil bli diskutert når FN-organet, G3ict, pånytt inviterer inn beslutningstakere fra hele verden til å snakke om digital tilgjengelighet.
 • Workshops om universelt utformede publiseringssystemer

  Vil du være med å påvirke fremtidens publiseringssystemer med tanke på universell utforming? Det vil du ha muligheten til etter sommeren, når vi inviterer til Workshop i Brussel innenfor rammen av ett av våre spennende innovasjonsprosjekter.
 • Gransking av universell utforming i Irland

  Hvor mye kan den spennende irske IT-bransjen om universell utforming og tilgjengelighet? Hva trenger de å lære for å øke tilgjengeligheten for alle generelt? Det har Funka fått i oppdrag å undersøke.
 • Smartbyer, tjenestedesign og universell utforming

  Norske kommuner som arbeider med konseptet Smartbyer har mulighet til å jobbe med brukermedvirkning på en ny måte i Funkas innovasjonsprosjekt om inkluderende tjenestedesign.
 • Innlevelse gir innsikt – Funka i nytt spennende prosjekt

  Sammen med Certec ved Lunds Tekniske Høgskole skal Funka ta fram utdanningsmateriale, Virtual Reality-opplevelser og 360°-filmer for å spre kunnskap om personer med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.
 • Alle barn må få lov til å lese!

  I sommerferien arrangeres et spennende initiativ for å få barn til å lese. Ved å bruke aktuelle emner og gamification håper bibliotekene på å lokke enda flere til kampanjen.
 • Universell utforming av chatbots

  Flere og flere organisasjoner bruker ulike typer av chatbotter i sin kundedialog. Men er de universelt utformede? Det skal Funka finne ut av i et prosjekt sammen med Skatteetaten og bransjeorganisasjonen IAAP. Vil du være med?
 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.
 • Funka feirer Global Accessibility Awareness Day i München

  Den 16. mai er det igjen klart for å feire den internasjonale dagen for økt bevissthet rundt universell utforming. I år gjør vi dette ved å holde foredrag på en konferanse i regi av Atos. Årets temaer er kunstig intelligens og universell utforming i arbeidslivet.
 • Klar for kurs før sommeren

  I mai-juni har du muligheten til å lære deg alt du trenger å vite om EUs Webdirektiv som snart innlemmes i norsk lov. Lær deg hvordan du lager universelt utformede PDF-filer og hvordan universell utforming og UX henger sammen. Som alltid anbefaler vi alle å gå vårt grunnkurs først. Kursene gjennomføres online på svensk. Klar for et kunnskapsløft før sommeren – da er det bare å melde seg på!
 • Funka med i paneldebatt i Bukarest

  Den 8.-9. mai arrangerer nettverket for digital dialog en konferanse om digitalisering i Sørøst-Europa. Funkas Susanna Laurin deltar i en paneldebatt om universell utforming på nett.
 • Tilgjengelighetsdagene 2019

  Funkas Tilgjenglighetsdager er over, og vi har begynt å planlegge for neste år. Som vanlig kan du bli inspirert av talerepresentasjoner, bilder, illustrasjoner og sitater. Vi vil også gjerne takke alle deltakere, talere, samarbeidspartnere, utstillere og leverandører!
 • Myndigheten for Digital Forvaltning velger Funka

  Den svenske myndigheten, DIGG, tilsvarende Difi i Norge, har fått i oppdrag og både gi støtte ved innføring og kontrollere overholdelsen av EUs Webdirektiv i Sverige. Nå har DIGG tegnet en rammeavtale med Funka og flere andre leverandører.
 • Direktoratet for e-helse velger Funka

  Helseinformasjon er viktig for alle. Derfor har direktoratet valgt å tegne en bistandsavtale med Funka for å sikre et høyt nivå av universell utforming i sine mange populære digitale tjenester.
 • Funka fortsetter å vokse

  Nå gjennomfører vi en stor satsing på produktutvikling, nye tjenester, forskning og innovasjon. Vi ønsker vår nye daglige leder Marie Wirkestrand velkommen til Funkas fantastiske verden og presenterer Susanna Laurin i sin nye rolle som Forsknings- og innovasjonssjef.
 • I Sverige skriver bare halvparten klarspråk

  Veldig få svenske myndigheter og kommuner undersøker om brukerne forstår den informasjonen de publiserer. Resultatet av Funkas årlige undersøkelse er nedslående.
 • Kurs for personer med funksjonsnedsettelser

  Det trengs flere som gir råd og støtte rundt universell utforming nå som etterspørselen øker som følge av lovendringene. Personer med funksjonsnedsettelser er en ressurs som brukes alt for lite. Det tenker vi å endre på.
 • Tegnspråk, teksting og synstolking

  Vi har skrevet en liten manual om tegnspråk, teksting og synstolking. Hva er det som gjelder og når? Hvilke brukere har behov for hva? Finnes det noen unntak? Hva gjør man? Det forsøker vi å svare på.
 • Dra på kurs denne våren!

  I mai har du muligheten til å lære deg mer om EUs Webdirektiv, hvordan du skaper universelt utformede PDF-dokumenter, om UX og design og grunnleggende universell utforming. Kursene gjennomføres online på svensk. Meld deg på allerede nå!
 • Bibblan svarer – på akkurat hva som helst!

  Visste du at du kan stille hvilket spørsmål som helst og få svar av kloke ansatte hos det svenske Folkebiblioteket? Funkas Karin Forsell har holdt kurs og blitt sugen på å bytte jobb til det som virker som verdens kuleste jobb.
 • Lovdata og Funka i nært samarbeid

  Funka kommer til å gi løpende bistand til rådgivning, design og utvikling med tanke på universell utforming for Lovdata og NAVs samarbeid om nye rettskildesider.
 • Funka har kartlagt politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i Skåne

  Akkurat nå jobber mange svenske kommuner og fylker med å gjennomføre den nye nasjonale politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne. I en ny rapport kartlegger Funka arbeidet med et særskilt fokus på situasjonen i Skåne.
 • Et samfunn uten kontanter – funker det?

  Funkas Emil Gejrot bidrar med flere perspektiver i debatten om det kontantløse samfunnet som mange tror at vi er på vei inn i.
 • Tilgjengelighetsdagene – nå er programmet klart!

  Årets program har en rekke fantastiske forelesere, blant annet Jamie Knight, Ian Pouncey, Kathy Wahlbin, Inmaculada Placencia Porrero, Eric Eggert, Jack Nicolai, Gudrun Stock, Ian Hamilton, Zoë Bijl, Neil Milliken, Peter Sunna og mange flere. Registrer deg nå til årets viktigste konferanse i Stockholm 9.-10. april.
 • Langtidssyke bidrar til å utvikle nye tjenester

  Funka bidrar med sin ekspertise innen universell utforming i et EU-finansiert forsknings-og innovasjonsprosjekt som utvikler et system for samskaping mellom brukere, helsepersonell, forskere og innovatører. Målet er at ulike interessenter sammen skal utvikle nye løsninger for langtidssyke.
 • Miljødirektoratet velger Funka

  Som spesialister på universell utforming har Funka gjennomført en gransking på den nye nettsiden som Inmeta har utviklet på vegne av Miljødirektoratet.
 • Nå lanserer vi Kundenettet!

  Vil du ha tilgang til masse kunnskap knyttet til universell utforming av IKT, lover og regler? Ønsker du å sikre at du alltid har riktig underlag og at du alltid får raskt svar på dine spørsmål om universell utforming? Da et kundenettet i blinken for deg.
 • Funkas Tilgjengelighetsdager 9.-10. april

  Årets viktigeste konferanse nærmer seg. Nå i dobbelt så stort lokale og med mange spennende foredragsholdere. Meld deg på allerede nå! Gå ikke glipp IAAP Nordic´s side-arrangement dagen før Tilgjengelighetsdagene. Deltar du på begge arrangementene får du rabatt.
 • Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

  Økt selvstendighet og mer innflytelse for unge med nedsatt funksjonsevne er to av målene for et spennende prosjekt som Funka deltar i med start nå i februar.
 • Fokus på eldre brukere

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.
 • E-demokrati på flere nivåer

  I det siste har det vært et stort fokus på innbyggerdialog i flere land. Funka har sjekket de ulike løsningene med tanke på universell utforming.
 • SeniorNet Sweden velger Funka

  SeniorNet Sweden, tilsvarende Seniornett i Norge, skal med finansiering fra Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, ta fram en veilederutdanning for at flere eldre skal få bedre IT-kunnskaper. Funka har fått i oppdrag å hjelpe til med kunnskap og universell utforming.
 • Nødvendige forskjeller og unødvendige problemer

  Vi har sammenlignet hvordan eksperter fra forskjellige land tolker krav til universell utforming innenfor rammene av et EU-finansiert prosjekt som nå går mot slutten. Resultatet ble en åpen læringsplattform.
 • Sertifisering av innkjøpere

  For å hjelpe innkjøpere å anskaffe universelt utformede IKT-løsninger, utvikler bransjeorganisasjonen IAAP nå en sertifisering for innkjøpere. Du må gjerne bidra til innholdet ved å svare på en viktig undersøkelse.
 • Skjerpede krav til universell utforming

  EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner blir en del av norsk lov, trolig fra og med 1. juli 2019. Dette innebærer innstramminger knyttet til eksisterende krav i regelverket.
 • Tilgjengelighetskonkurranse hos Stockholmshem

  Funkas Ebba Myrsten, deltok i juryen som blant annet bedømte nivået av universell utforming i eiendomsporteføljen til det kommunale boligselskap, Stockholmshem.
 • Spill for alle

  Funkas Danne Borell forteller om spill som tar universell utforming på alvor, og hvordan jobben som ekspert på universell utforing påvirker alt i livet.
 • Økt kunnskap om e-helse

  EU-prosjektet IC-Health er nå avsluttet. Med fokus på barn, ungdommer, gravide, ammende, eldre og diabetikere, har prosjektet utviklet kurs for å øke kunnskapen om helseinformasjon på nett.
 • EN301549 er harmonisert!

  Nå er det klart! EN-standarden med krav til universell utforming av IT-produkter og tjenester har fått offisiell status i forhold til EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Vi forklarer hvordan dette henger sammen.
 • Funkas julegaver: gode tilbud til deg som har penger igjen på årets budsjett!

  I årets nissesekk finner du popelære tjenester og produkter som vi tror passer mot årets slutt. Finnes det virkelig noe mer fornuftig å bruke årets siste budsjettpenger på, enn å gjøre ditt nettsted bedre for enda flere?
 • Funka i Australia

  Australia implementerer samme krav på universell utforming som i EU, nemlig den europeiske standarden EN301549, som obligatoriske krav til offentlige anskaffelser. Funkas Susanna Laurin, en av ekspertene bak standarden, gir den australske regjeringen støtte i denne prosessen.
 • Funka i EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

  Funka er en stolt partner av DigitalHealthEurope, et EU-finansiert prosjekt som skal støtte spredning av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg i Europa.
 • Takk for i år!

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for for positiv tilbakemelding og gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.
 • Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde på brukerperspektivet

  Et viktig prinsipp for banken Klarna er å se verden fra brukerens perspektiv. For å gjøre det enklere for alle kundene sine, leide de derfor inn Funka for å granske deres design basert på gjeldende standard.
 • KPA Pension velger Funka for å sikre universell utforming på sine nettsteder

  Da det svenske pensjonsforetaket KPA Pension så behovet for å sjekke status på universell utforming på sine nettsteder, var det naturlig å hente inn Funka for å gjennomføre ekspertgranskinger.
 • Ett skritt nærmere den europeiske tilgjengelighetsloven!

  Etter flere år med diskusjoner ble Europaparlamentet og Ministerrådet endelig enige om en uttalelse om Europakommisjonens forslag til en europeisk tilgjengelighetslov. Sannsynligheten for at loven faktisk publiseres i år har steget betydelig.
 • Konferanser i Oslo om smarte byer og demokrativerktøy

  I november arrangerer Bufdir flere konferanser på temaet universell utforming i samfunnet. Funka deltar som foredragsholder og forteller om erfaringer fra prosjekt om verktøy for innbyggerdialog og om kommende europeisk lovgivning.
 • Universelt utformet turisme i Estland

  Med turisme i fokus gjennomfører Funka nå flere oppdrag for Estlands myndighet for turisme, blant annet en forelesning og flere befaringer av bygd miljø og transport.
 • Oskarshamns kommune ønsker å kommunisere tilgjengelig

  Hvordan skriver du klarspråk? Hvordan lager du riktige lenker? Og hvordan publiserer du på en universelt utformet måte? Oskarshamn kommune i Sverige ville lære mer om dette, og leide derfor inn Funka for å holde kurs i kommunikativ tilgjengelighet.
 • På rekognoseringstur i storbyens jungel

  Etter hvert som flere og flere bruker smarttelefoner, oppstår det også problemer med at brukerne blir for besatt av det som står på skjermen, i stedet for å være oppmerksom på omgivelsene. Raouf Sormunen, ekspert på universell utforming med fokus på hjelpemidler hos Funka, oppfordrer oss alle til å løfte øynene og begynne å snakke med hverandre.
 • Värnamo kommune tok viktige skritt mot et universellt utformet nettsted

  Värnamo kommune i Sverige lot Funka gå gjennom Word-dokumentmaler for PDF-filer som skal publiseres på nett. Dette er ett av flere viktige skritt kommunen gjør for å møte de nye kravene som fulgte med EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner.
 • Praktiske tester av verktøy for innbyggerdialog i kommunene

  Funkas oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, KMD, går nå inn i en ny og spennende fase. Vår tidligere utredning har gjort at vi nå gjennomfører tester knyttet til implementering av verktøy for innbyggerdialog i kommunene.
 • Møt oss på Webdagene og Nokios!

  Du har flere muligheter til å møte Funka live i høst! Besøk Webdagene eller NOKIOS og la oss fortelle deg hvordan Funka kan hjelpe din organisasjon å oppfylle kravene om universell utforming av IKT-løsninger.
 • Pssst….Save the date!

  9.-10. april 2019 er det igjen tid for Funkas Tilgjengelighetsdager, Nord-Europas største konferanse om universelt utformet informasjon. For ellevte året på rad kan du inspireres av verdens fremste eksperter og lære deg mer om innhold, design, hjelpemidler, lover, utvikling, teknikk og mye mer! Tilgjengelighetsdagene har nå blitt så populært at vi har vokst ut av de gamle lokalene. I 2019 kommer vi til å holde til på Quality Hotel Friends i Solna. Sett av tiden i din kalender allerede nå, så ses vi 9.-10. april 2019!
 • Kursfilm – en kursform som skaper fleksibilitet

  Se til at alle medarbeidere får sjansen til kompetanseutvikling – abonnere på våre kursfilmer! Gjennom å ha tilgang til innspilte kurs kan du repetere og komplettere akkurat når det passer deg. Kursene er oppdelt i små apetittelige porsjoner. Nå lanserer vi vårt populære kurs om Universelt utformede PDF-dokumenter som abonnementstjeneste. Grunnkurs i universell utforming finnes allerede, og brukes av mange kunder. Filmene er på svensk.
 • M-Enabling Forum endelig i Europa

  I høst kommer FNs initiativ G3icts store konferanse om universell utforming og eldre brukere, M-Enabling, til Europa for første gang. M-enabling Forum Europe 2018, finner sted i Düsseldorf, Tyskland i september. Funka er med i programkomiteen og deltar som partner og foreleser.