Nyheter

Nedenfor presenter vi våre nyheter etter dato. En bedre måte å få med seg nyhetene på, er å abonnere på vårt nyhetsbrev. Da vil du få med deg alt som skjer hos oss og ute i verden, innen området universell utforming.

 • Red Rock velger Funka

  Red Rock tok kontakt med Funka for å holde kurs for noen av deres utviklere. Etter kundens ønske ble kurset, Utvikling & universell utforming, gjennomført på engelsk. Målsettingen var å utruste utviklerne med nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne utvikle universelt utformede nettløsninger på egenhånd.
 • App, app, app – 23. juni må apper være tilgjengelige!

  Nå fokuseres det på universell utforming av apper I EU. Den 23. juni er det nemlig deadline for alle apper som omfattes av EUs webdrektiv til å følge kravene.. Vi får mange henvendelser rundt dette viktige temaet og vi deler mer en gjerne tips og ideer. Avtal tid for å snakke med oss!
 • Funkas PDF-kurs & Universell utforming

  Vil du forsikre deg om at dokumenter som publiseres på nettet, kan leses av alle? Finn ut hvordan du skaper PDF-filer som oppfyller lovkravene og kravene i EUs webdirektiv. På Funkas kurs om universell utforming av PDF-filer og dokumenter, får du alle verktøyene du trenger for å lykkes.
 • Neste generasjons eksperter innen universell utforming?

  Denne uken åpner opptaket til det svenske folkehøgskolekurset som Funka har tatt frem. Kurset tar sikte på å lære opp personer med funksjonsnedsettelser, en gruppe som er godt kjent med utilgjengelige løsninger, i universell utforming på nett.
 • Tre spørsmål til Radek Pavlíček

  Tre spørsmål til Radek Pavlíček (CPWA), ekspert på universell utforming, prosjektkoordinator og event manager ved Teiresias Center ved Masaryk University (Brno, Tsjekkia).
 • Trollhättan fokuserer på alles rett til informasjon

  Med et nettsted som er tilgjengelig fra bunnen av, et ambisiøst opplæringsarbeid og dedikerte ansatte, holder Trollhättan i Sverige flagget høyt når det gjelder inkluderende informasjon.
 • Funka undersøker TV-tilgjengelighet

  På oppdrag fra Myndigheten för press, radio og tv, tilsvarende Medietilsynet i Norge, har Funka undersøkt hvilke tilgjengelighetsteknologier som finnes og brukes. Resultatet vil bli brukt som underlag for fremtidige beslutninger til krav på området.
 • Buddy – din beste venn!

  Sammen med Johannes Kepler Universitet i Østerrike, har Funka fått midler til å utvikle et AI-basert verktøy som skal anbefale hjelpemidler for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. EU-kommisjonen finansierer forskningsprosjektet.
 • Når teknologi hjelper mennesker

  Funkas Forskning- og Innovasjonssjef, Susanna Laurin, om løsninger som virkelig kommer brukerne til gode, men som fortsatt har merkelige navn.
 • Funka gransket Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet (FHI)

  Folkehelseinstituttet (FHI) valgte Funka som leverandør for å på kort tid gjøre en grundig analyse av landets kanskje viktigste app. Norges nye smittestopp-app var preget av tidspress, mye måtte gjøres riktig på kort tid for å levere en smittestopp-app den norske befolkningen kan stole på og bruke.
 • Vårens Fredagswebinarer: Forskning og innovasjon

  Vi deler gjerne vår kunnskap, og vi elsker å få spørsmål om universell utforming. Du vil få muligheten til å lære noe nytt og bli inspirert. Bli med på våre fredagswebinarer - det er gratis!
 • Funka i nytt strategisk oppdrag: Oversyn av EUs webdirektiv

  Hvordan fungerer lovgivningen på tilgjengelighetsområdet – er det noe som bør endres? Det skal Funka undersøke på oppdrag av EU-kommisjonen.
 • Norge et steg nærmere EUs webdirektiv

  Til våren skal Stortinget stemme over innføringen av EUs webdirektiv i norsk lov. Dermed får vi og EFTA-landene de samme kravene og reglene som EU, noe som gagner både brukerne og bransjen.
 • Å ivareta brukernes ekspertise

  I et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt fokuserer Funka på brukernes erfaringer med universell utforming. Vi tar frem metoder og kurs for å gjøre det så enkelt som mulig for brukere med funksjonsnedsettelser å bidra til et høyere nivå av universell utforming.
 • Inera og Funka samarbeider om å øke tilgjengeligheten

  Mange av våre kunder velger å ta inn Funkas eksperter, som en slags uavhengig tredjepart, for å sikre at kravene til universell utforming blir oppfylt. En annen måte å sikre at kravene til universell utforming blir etterfulgt, er å jobbe sammen.
 • Tre spørsmål til Joachim Henstad

  Tre spørsmål til Joachim Henstad, salg, oversettelser og brukerinvolvering, Funka.
 • Økt digital deltakelse for unge funksjonsnedsatte

  Fredag 29. januar, fra klokken 13-15, er du velkommen til et nettbasert arrangement om hvordan digital tilgjengelighet kan skape økt samfunnsdeltakelse blant unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Arrangementet markerer også slutten på det EU-finansierte forskningsprosjektet, DA4YOU.
 • En uke med fokus på funksjonsnedsettelser

  På denne tiden av året møtes de fleste som jobber med spørsmål rundt funksjonsnedsettelser, for å feire den internasjonale dagen for funksjonshemmede. I år ble det virtuelle møter, men med et like spennende program som alltid.
 • Å involvere brukere - workshop

  Den 27. januar arrangerer Funka, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og finske brukerorganisasjoner, en online-workshop om brukerinvolvering. Workshopen er en del av forskningsprosjektet ”Å involvere brukere” - nå ønsker vi å involvere deg!
 • Universell utforming på avstand

  Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?
 • Tekst i bilde - Universell utforming i sosiale medier

  Skal du bruke tekst i bildet, så pass på at teksten er lesbar, både visuelt og teknisk. På den måten følger du loven og du sørger for at det fungerer for alle.
 • Teksting av video - hva skjer?

  Hvordan vil kravene på teksting i EUs webdirektiv påvirke videoproduksjonen? Det har Funka undersøkt sammen med Hörselskadades Riksförbund i Sverige (tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund i Norge). Nå publiserer vi resultatene.
 • Tre spørsmål til Jan Lundin

  Tre spørsmål til Jan Lundin, daglig leder hos Funka.
 • Universell utforming i Smarte byer

  Smarte byer, eller Smart Cities, som det også kalles, er et konsept som omfavner alle typer digitalisering og smartteknologi. Men for at det skal fungere for alle, må det ikke bare være smart, men også universelt utformet. Vi bidrar til det i et forskningsprosjekt finansiert av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.
 • Facebook-Funka Accessibility Hackathon

  Nå kan vi introdusere vinneren av Facebook-Funka Tilgjengelighets-Hackathon: Natalie Wochner fra Delft University of Technology i Nederland!
 • Funkas julegaver: bra for deg som har penger igjen i årets budsjett!

  Er du i gang med planleggingen for 2021 eller har du fortsatt noe igjen i årets budsjett? Da bør du rette blikket mot Funkas populære tjenester og produkter innen universell utforming. Vi har valgt å fokusere på julegaver som vi vet at mange av våre kunder er spesielt interessert i. Sørg for at dine grensesnitt fungerer for alle, uansett funksjonsvariasjon.
 • Abonner på din egen tilgjengelighetsavdeling

  Universell utforming er ferskvare! Derfor må du kontinuerlig oppdatere, teste og forbedre grensesnittene dine. Vi tilbyr deg kombinasjonen ekspertkompetanse med støtte og support, både på dagsbasis og i langsiktige prosjekter.
 • Universell utforming i sosiale medier

  Vi får mange spørsmål rundt universell utforming i sosiale medier. Hvordan fungerer det? Hva sier loven? Hvordan møter du kravene? Så nå har vi startet en liten serie med råd og tips, nettopp om universell utforming og sosiale medier. Bli med!
 • Aktuelle kurs: Universell utforming av PDF-filer

  Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte. Meld deg på til kommende kurs: 27. oktober klokken 13.00-16.00.
 • Webinar om den Europeiske Tilgjengelighetsloven 6. november

  Velkommen til Funkas Fredagswebinar den 6. november klokken 13.00. Temaet er den kommende europeiske Tilgjengelighetsloven, som omfatter utvalgte produkter og tjenester. Webinaret er på engelsk.
 • Facebook og Funka inviterer til Tilgjengelighets-Hackathon

  Facebook og Funka inviterer til et virtuelt hackathon rundt universell utforming og inkludering! Studenter fra hele Europa vil få muligheten til å vise frem sitt produkt eller sin idé på et live-streamet arrangement den 30. november – du kommer vel?
 • Funkas Tilgjengelighetsdager 24.-25. november: ett digitalt live-arrangement!

  Velkommen til vår viktigste konferanse, som i år holdes digitalt. Vi vil gjøre alt vi kan for å skape rom for samhandling og nettverking, slik at dagene blir like spennende og inspirerende som alltid.
 • Funka undersøker universell utforming i læringsplattformer

  Skolen blir stadig mer digital, noe som gir store muligheter for økt inkludering. Men hvis læringsplattformene ikke oppfyller kravene for universell utforming, risikerer studenter med funksjonshemninger å bli ekskludert. Dette ønsker vi å endre på i et nytt forskningsprosjekt.
 • Tre spørsmål til David Berman

  Tre spørsmål til David Berman, Berman Communication, Canada.
 • Funka løser økte krav til universell utforming av IKT med ny teknologi

  Den 23. september 2020 gikk fristen ut for alle offentlige aktører i EU, om å oppfylle de økte kravene til universell utforming av IKT i EUs webdirektiv. Dette betyr at alle, uavhengig av deres evner og forutsettinger, skal kunne ta til seg informasjon og utføre tjenester på offentlige aktørers nettsteder. Norge kommer til å implementere direktivet litt senere.
 • Tre spørsmål til Samantha Evans

  Tre spørsmål til Samantha Evans, ansvarlig for sertifisering hos den internasjonale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP
 • Vi fikser dine PDF-dokumenter!

  Ikke bare nettsteder, men også PDF-dokumenter skal være universelt utformede. Send dem til oss, så sørger vi for at de oppfyller lovkravene. Det går fort og smidig, og du slipper å bekymre deg for at du kanskje har glemt noen små detaljer.
 • Funkas Fredagswebinarer starter igjen!

  Mer enn 6000 personer deltok på våre gratiswebinarer denne våren, en serie vi startet da vi ikke kunne møte våre kunder på noen annen måte på grunn av pandemien. Vi følger opp suksessen med en rekke webinarer om aktuelle temaer og starter allerede fredag 18. september med en kort introduksjon til universell utforming på nett. Deretter publiserer vi datoer og temaer fortløpende. Høstens webinarserie vil omfatte praktiske spørsmål om teknologi, design og innhold, ta opp den nyeste forskningen innen universell utforming og forklare kompliserte spørsmål som politiske spørsmål, standarder og lovgivning. Webinarene foregår på svensk.
 • Lovkrav på universell utforming - et stort eller lite steg for menneskeheten?

  Funkas Susanna Laurin lurer på hvordan ulike sektorer oppfatter lovens krav og hvordan det vil gå når privat sektor får sine helt egne lovkrav på universell utforming i EU.
 • Vil du lære mer om integrert funksjonalitet for universell utforming i publiseringssystemer?

  Nå har du sjansen til å påvirke, teste ut og bidra til innovative løsninger for neste generasjons publiseringssystemer! Få økt kunnskap og inspirasjon ved å delta i ett av Funkas spennende forskningsprosjekt.
 • Brukere som eksperter – nå starter kurset

  Kan erfaringer med dårlig universell utforming konverteres til ekspertise? Dette skal Funka og Furuboda folkehøgskole undersøke i et nytt svensk prosjekt. Målet: Et kurs i webtilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, testet i virkeligheten.
 • Funka kurser ungdommer med funksjonsnedsettelser

  For å få flere til å forstå de nye kravene i EUs webdirektiv fra et brukerperspektiv, tilbyr Funka kostnadsfrie kurs for ungdommer med funksjonsnedsettelser. EU-kommisjonen finansierer prosjektet.
 • Funkas Tilgjengelighetsdager 24.-25. november 2020

  På grunn av Korona-situasjonen har Funkas Tilgjengelighetsdager blitt utsatt. Men i november vil vi sørge for at årets viktigste begivenhet går av stabelen, uansett hva! Kom og la deg inspirere av sluttbrukere med funksjonsnedsettelser som deler sine erfaringer med IKT i hverdagen. Få med deg de beste profftipsene fra verdensledende eksperter innen teknologi, grafisk design, UX og innholdsproduksjon og forskere som forteller om de nyeste innovasjonene på området. Velkommen til vår verden!
 • Tre spørsmål til Alf Lindberg

  Tre spørsmål til Alf Lindberg, Interessepolitisk ombudsmann ved Hörselskadades Riksförbund, HRF (tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund), som lyktes med å få et symbol for skrivetolking vedtatt av Swedish Standards Institute, SIS (tilsvarende Standard Norge).
 • Er du klar for 1. januar? Funka hjelper deg!

  Nå er det et stort fokus på lovens krav. Våre kunder har de samme kravene, men forskjellige forutsettinger for å møte dem. For å gi våre kunder den beste støtten, tilbyr vi nå produkter og tjenester på ulike nivåer.
 • Brønnøysundregistrene lar Funka teste maskinoversettelser

  Hvor godt fungerer maskinoversettelse? Kan det være et alternativ eller supplement til manuell oversettelse? Funka har testet dette på vegne av Brønnøysundregistrene.
 • Digitale betalingstjenester for alle!

  Funka har vunnet en innovasjonskonkurranse som har som mål å hjelpe flere mennesker til å ta i bruk digitale betalingstjenester. Post- og telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, finansierer prosjektet og Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesstyret) i Skåne, Sverige er vår partner.
 • Funka utnevnt som sentral innovatør av EU-kommisjonen

  Et av forskningsprosjektene som Funka arbeider i, har blitt analysert av Innovation Radar og Funka har blitt oppført som sentral innovatør sammen med Texthelp og Linz University.
 • På høy tid å ordne PDF-dokumentene dine

  La oss sikre at dine PDF-dokumenter er universelt utformede til sommeren, slik at alle mennesker får med seg budskapet ditt. Vi kan granske og fikse alle typer dokumenter eller vi kan kurse dere i å gjøre det selv – avhengig av dine behov og ønsker.
 • Tre spørsmål til Olle Hansen

  Tre spørsmål til Olle Hansen, Kaptein og prosjektleder på den universelt utformede katamaranen og konkurransebåten Handicat.
 • Funkas Tilgjengelighetsdager 24.-25. november

  For å gi så mange som mulig muligheten til å delta på vår årlige konferanse, har vi utsatt Funkas Tilgjengelighetsdager til slutten av november. Vi ser spesielt frem til spennende foredrag og inspirerende diskusjoner i år, når distansearbeid, online-kurs og nettmøter har blitt en del av hverdagen for flere og flere mennesker. Universell utforming på nett har aldri vært viktigere!
 • Nettverk og samarbeid – en flott måte å lykkes med universell utforming på

  Er du usikker på hvem du kan spørre? Trenger du inspirasjon? Vil du dele dine tanker og ideer med likesinnede? Da er kanskje et nettverk som jobber med universell utforming noe for deg?
 • Datoer for høstens kurs er nå publisert

  Jo flere som forstår hva universell utforming handler om og hvorfor det er viktig, desto lettere er det å lykkes. I tillegg er det mye morsommere å jobbe sammen. Universell utforming er hele organisasjonens, hele avdelingens, hele teamets ansvar. Derfor tilbyr vi nå grupperabatt på alle våre åpne kurs! (kusene holdes på svensk)
 • SpareBank 1 velger Funka

  Funka har fått i oppdrag å granske nett- og mobilbanken til SpareBank 1 på grunnlag av de skjerpede kravene til universell utforming, som vi har utviklet sammen med brukerorganisasjonene. Opprinnelig har SpareBank 1s løsninger et høyt nivå av universell utforming, men siden banken har høye ambisjoner, ble Funka leid inn for å se om det er rom for ytterligere forbedringer.
 • Mer klarspråk gjennom maskinlæring

  Sammen med det svenske statlige forskningsinstituttet RISE, skal Funka undersøke om kunstig intelligens (KI) kan hjelpe redaktører med å skape tekster som er lettere å forstå.
 • Funka gransker SVT Play

  Stadig flere ønsker å få appene sine gransket med tanke på universell utforming. Funka har jobbet med SVT i ulike kanaler i mange år, blant annet gransker vi hvordan SVT Play’s apper lever opp til kravene.
 • Å involvere brukere

  Når mennesker med funksjonsnedsettelser er med på å finne nye løsninger, stille krav og testing, blir sluttresultatet bedre for alle. I et nytt forskningsprosjekt skal Funka prøve å bidra til bedre brukerinvolvering.
 • Anskaffelser – en nøkkel til økt universell utforming

  Når leverandører gjør det riktig i begynnelsen og leverer universell utforming fra start av, blir alt mye bedre. Men for å klare det, må du stille tydelige krav. Vi lærer deg hvordan!
 • Knallbra kurstilbud på nett!

  I hele mai tilbyr vi heftige rabatter på våre Online-kurs: du har sjansen til å ta med en kollega for halvparten av prisen og neste kollega du inviterer deltar gratis. Ikke gå glipp av denne muligheten til å spre kunnskap om universell utforming i organisasjonen din.
 • Bibliotek Värmland i Sverige velger Funka

  Biblioteker er bare en av mange viktige offentlige tjenester som må oppfylle kravene I EUs webdirektiv. Bibliotek Värmland i Sverige lot ikke vente på seg med å hente inn ekspertise på universell utforming for å sikre at nettstedet deres fungerer for alle.
 • Tre spørsmål til Lars Qvart

  Tre spørsmål til Lars Qvart, jobber med kommunikasjonsstrategi hos det svenske Skatteverket (tilsvarer Skatteetaten i Norge).
 • Følg våre kostnadsfrie webinarer i vår!

  Akkurat nå skjer det meste på nett, noe som betyr at digital tilgjengelighet er viktigere enn noen gang. Derfor kommer Funka til å kjøre to kostnadsfrie webinarer i uken for å holde et særdeles viktig tema varmt: universell utforming av informasjon.
 • Tre spørsmål til Veronica Magnusson Hallberg

  Tre spørsmål til Veronica Magnusson Hallberg, Generalsekretær hos den svenske Downforeningen - tilsvarende Norsk Nettverk for Down Syndrom, NNDS.
 • Implementeringen av EUs webdirektiv forsinket i Norge

  Sammen med Island, Liechtenstein og Sveits kommer Norge til å implementere EUs webdirektiv noe senere enn planlagt. I mellomtiden utvikler Norge en sentral funksjon for den kommende tilgjengelighetserklæringen.
 • Når universell utforming er en selvfølge

  Mange av våre kunder fokuserer på kravene i loven, men ikke alle. For den svenske organisasjonen, Lærmiddelforfatterne, er det en selvfølge at informasjon skal fungere for alle, selv om denne type organisasjon ikke omfattes av loven i Sverige. Funka re-designer nettstedet til forfattere av læringsmidler med universell utforming i fokus.
 • App for universelt utformede arrangementer

  Stadig flere idretts- og kulturarenaer bruker digitale løsninger for å øke tilgjengeligheten for alle. Got Event har utviklet en app som åpner opp muligheter for å få flere til å besøke deres fasiliteter.