Nyheter

Nedenfor presenter vi våre nyheter etter dato. En bedre måte å få med seg nyhetene på, er å abonnere på vårt nyhetsbrev. Da vil du få med deg alt som skjer hos oss og ute i verden, innen området universell utforming.

 • Innlevelse gir innsikt – Funka i nytt spennende prosjekt

  Sammen med Certec ved Lunds universitet skal Funka være med å utvikle undervisningsmateriell, Virtual Reality-opplevelser og 360-filmer for å spre kunnskap om mennesker med sosiale, kommunikative og psykiske funksjonsnedsettelser.
 • Alle barn må få lov til å lese!

  I sommerferien arrangeres et spennende initiativ for å få barn til å lese. Ved å bruke aktuelle emner og gamification håper bibliotekene på å lokke enda flere til kampanjen.
 • Universell utforming av chatbots

  Flere og flere organisasjoner bruker ulike typer av chatbotter i sin kundedialog. Men er de universelt utformede? Det skal Funka finne ut av i et prosjekt sammen med Skatteetaten og bransjeorganisasjonen IAAP. Vil du være med?
 • Tilgjengelighetsarbeidet går fremover, tro det eller ei

  Noen ganger er det vanskelig å se at ting endrer seg når du står midt i det. Det er kanskje på tide å se tilbake og tenke på alt som har skjedd i innen vårt område. Utviklingen er ganske imponerende, skriver Funkas Forsknings- og innovasjonssjef, Susanna Laurin.
 • Funka feirer Global Accessibility Awareness Day i München

  Den 16. mai er det igjen klart for å feire den internasjonale dagen for økt bevissthet rundt universell utforming. I år gjør vi dette ved å holde foredrag på en konferanse i regi av Atos. Årets temaer er kunstig intelligens og universell utforming i arbeidslivet.
 • Klar for kurs før sommeren

  I mai-juni har du muligheten til å lære deg alt du trenger å vite om EUs Webdirektiv som snart innlemmes i norsk lov. Lær deg hvordan du lager universelt utformede PDF-filer og hvordan universell utforming og UX henger sammen. Som alltid anbefaler vi alle å gå vårt grunnkurs først. Kursene gjennomføres online på svensk. Klar for et kunnskapsløft før sommeren – da er det bare å melde seg på!
 • Funka med i paneldebatt i Bukarest

  Den 8.-9. mai arrangerer nettverket for digital dialog en konferanse om digitalisering i Sørøst-Europa. Funkas Susanna Laurin deltar i en paneldebatt om universell utforming på nett.
 • Tilgjengelighetsdagene 2019

  Funkas Tilgjenglighetsdager er over, og vi har begynt å planlegge for neste år. Som vanlig kan du bli inspirert av talerepresentasjoner, bilder, illustrasjoner og sitater. Vi vil også gjerne takke alle deltakere, talere, samarbeidspartnere, utstillere og leverandører!
 • Myndigheten for Digital Forvaltning velger Funka

  Den svenske myndigheten, DIGG, tilsvarende Difi i Norge, har fått i oppdrag og både gi støtte ved innføring og kontrollere overholdelsen av EUs Webdirektiv i Sverige. Nå har DIGG tegnet en rammeavtale med Funka og flere andre leverandører.
 • Direktoratet for e-helse velger Funka

  Helseinformasjon er viktig for alle. Derfor har direktoratet valgt å tegne en bistandsavtale med Funka for å sikre et høyt nivå av universell utforming i sine mange populære digitale tjenester.
 • Funka fortsetter å vokse

  Nå gjennomfører vi en stor satsing på produktutvikling, nye tjenester, forskning og innovasjon. Vi ønsker vår nye daglige leder Marie Wirkestrand velkommen til Funkas fantastiske verden og presenterer Susanna Laurin i sin nye rolle som Forsknings- og innovasjonssjef.
 • I Sverige skriver bare halvparten klarspråk

  Veldig få svenske myndigheter og kommuner undersøker om brukerne forstår den informasjonen de publiserer. Resultatet av Funkas årlige undersøkelse er nedslående.
 • Kurs for personer med funksjonsnedsettelser

  Det trengs flere som gir råd og støtte rundt universell utforming nå som etterspørselen øker som følge av lovendringene. Personer med funksjonsnedsettelser er en ressurs som brukes alt for lite. Det tenker vi å endre på.
 • Tegnspråk, teksting og synstolking

  Vi har skrevet en liten manual om tegnspråk, teksting og synstolking. Hva er det som gjelder og når? Hvilke brukere har behov for hva? Finnes det noen unntak? Hva gjør man? Det forsøker vi å svare på.
 • Dra på kurs denne våren!

  I mai har du muligheten til å lære deg mer om EUs Webdirektiv, hvordan du skaper universelt utformede PDF-dokumenter, om UX og design og grunnleggende universell utforming. Kursene gjennomføres online på svensk. Meld deg på allerede nå!
 • Bibblan svarer – på akkurat hva som helst!

  Visste du at du kan stille hvilket spørsmål som helst og få svar av kloke ansatte hos det svenske Folkebiblioteket? Funkas Karin Forsell har holdt kurs og blitt sugen på å bytte jobb til det som virker som verdens kuleste jobb.
 • Lovdata og Funka i nært samarbeid

  Funka kommer til å gi løpende bistand til rådgivning, design og utvikling med tanke på universell utforming for Lovdata og NAVs samarbeid om nye rettskildesider.
 • Funka har kartlagt politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i Skåne

  Akkurat nå jobber mange svenske kommuner og fylker med å gjennomføre den nye nasjonale politikken knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne. I en ny rapport kartlegger Funka arbeidet med et særskilt fokus på situasjonen i Skåne.
 • Et samfunn uten kontanter – funker det?

  Funkas Emil Gejrot bidrar med flere perspektiver i debatten om det kontantløse samfunnet som mange tror at vi er på vei inn i.
 • Tilgjengelighetsdagene – nå er programmet klart!

  Årets program har en rekke fantastiske forelesere, blant annet Jamie Knight, Ian Pouncey, Kathy Wahlbin, Inmaculada Placencia Porrero, Eric Eggert, Jack Nicolai, Gudrun Stock, Ian Hamilton, Zoë Bijl, Neil Milliken, Peter Sunna og mange flere. Registrer deg nå til årets viktigste konferanse i Stockholm 9.-10. april.
 • Langtidssyke bidrar til å utvikle nye tjenester

  Funka bidrar med sin ekspertise innen universell utforming i et EU-finansiert forsknings-og innovasjonsprosjekt som utvikler et system for samskaping mellom brukere, helsepersonell, forskere og innovatører. Målet er at ulike interessenter sammen skal utvikle nye løsninger for langtidssyke.
 • Miljødirektoratet velger Funka

  Som spesialister på universell utforming har Funka gjennomført en gransking på den nye nettsiden som Inmeta har utviklet på vegne av Miljødirektoratet.
 • Nå lanserer vi Kundenettet!

  Vil du ha tilgang til masse kunnskap knyttet til universell utforming av IKT, lover og regler? Ønsker du å sikre at du alltid har riktig underlag og at du alltid får raskt svar på dine spørsmål om universell utforming? Da et kundenettet i blinken for deg.
 • Funkas Tilgjengelighetsdager 9.-10. april

  Årets viktigeste konferanse nærmer seg. Nå i dobbelt så stort lokale og med mange spennende foredragsholdere. Meld deg på allerede nå! Gå ikke glipp IAAP Nordic´s side-arrangement dagen før Tilgjengelighetsdagene. Deltar du på begge arrangementene får du rabatt.
 • Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

  Økt selvstendighet og mer innflytelse for unge med nedsatt funksjonsevne er to av målene for et spennende prosjekt som Funka deltar i med start nå i februar.
 • Fokus på eldre brukere

  Funkas daglige leder, Susanna Laurin, rapporterer fra en debatt i EU-parlamentet og internasjonal standardisering som handler om å inkludere eldre i IT-utviklingen.
 • E-demokrati på flere nivåer

  I det siste har det vært et stort fokus på innbyggerdialog i flere land. Funka har sjekket de ulike løsningene med tanke på universell utforming.
 • SeniorNet Sweden velger Funka

  SeniorNet Sweden, tilsvarende Seniornett i Norge, skal med finansiering fra Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge, ta fram en veilederutdanning for at flere eldre skal få bedre IT-kunnskaper. Funka har fått i oppdrag å hjelpe til med kunnskap og universell utforming.
 • Nødvendige forskjeller og unødvendige problemer

  Vi har sammenlignet hvordan eksperter fra forskjellige land tolker krav til universell utforming innenfor rammene av et EU-finansiert prosjekt som nå går mot slutten. Resultatet ble en åpen læringsplattform.
 • Sertifisering av innkjøpere

  For å hjelpe innkjøpere å anskaffe universelt utformede IKT-løsninger, utvikler bransjeorganisasjonen IAAP nå en sertifisering for innkjøpere. Du må gjerne bidra til innholdet ved å svare på en viktig undersøkelse.
 • Skjerpede krav til universell utforming

  EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner blir en del av norsk lov, trolig fra og med 1. juli 2019. Dette innebærer innstramminger knyttet til eksisterende krav i regelverket.
 • Tilgjengelighetskonkurranse hos Stockholmshem

  Funkas Ebba Myrsten, deltok i juryen som blant annet bedømte nivået av universell utforming i eiendomsporteføljen til det kommunale boligselskap, Stockholmshem.
 • Spill for alle

  Funkas Danne Borell forteller om spill som tar universell utforming på alvor, og hvordan jobben som ekspert på universell utforing påvirker alt i livet.
 • Økt kunnskap om e-helse

  EU-prosjektet IC-Health er nå avsluttet. Med fokus på barn, ungdommer, gravide, ammende, eldre og diabetikere, har prosjektet utviklet kurs for å øke kunnskapen om helseinformasjon på nett.
 • EN301549 er harmonisert!

  Nå er det klart! EN-standarden med krav til universell utforming av IT-produkter og tjenester har fått offisiell status i forhold til EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Vi forklarer hvordan dette henger sammen.
 • Funkas julegaver: gode tilbud til deg som har penger igjen på årets budsjett!

  I årets nissesekk finner du popelære tjenester og produkter som vi tror passer mot årets slutt. Finnes det virkelig noe mer fornuftig å bruke årets siste budsjettpenger på, enn å gjøre ditt nettsted bedre for enda flere?
 • Funka i Australia

  Australia implementerer samme krav på universell utforming som i EU, nemlig den europeiske standarden EN301549, som obligatoriske krav til offentlige anskaffelser. Funkas Susanna Laurin, en av ekspertene bak standarden, gir den australske regjeringen støtte i denne prosessen.
 • Funka i EU-prosjekt for bedre digitale løsninger innen helse

  Funka er en stolt partner av DigitalHealthEurope, et EU-finansiert prosjekt som skal støtte spredning av digitale løsninger for person-sentrert integrert omsorg i Europa.
 • Takk for i år!

  Enda et år med universell utforming går til en slutt. Funkas Susanna Laurin slår et slag for for positiv tilbakemelding og gi oppmerksomhet til alle som ønsker å gjøre det rette.
 • Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde på brukerperspektivet

  Et viktig prinsipp for banken Klarna er å se verden fra brukerens perspektiv. For å gjøre det enklere for alle kundene sine, leide de derfor inn Funka for å granske deres design basert på gjeldende standard.
 • KPA Pension velger Funka for å sikre universell utforming på sine nettsteder

  Da det svenske pensjonsforetaket KPA Pension så behovet for å sjekke status på universell utforming på sine nettsteder, var det naturlig å hente inn Funka for å gjennomføre ekspertgranskinger.
 • Ett skritt nærmere den europeiske tilgjengelighetsloven!

  Etter flere år med diskusjoner ble Europaparlamentet og Ministerrådet endelig enige om en uttalelse om Europakommisjonens forslag til en europeisk tilgjengelighetslov. Sannsynligheten for at loven faktisk publiseres i år har steget betydelig.
 • Konferanser i Oslo om smarte byer og demokrativerktøy

  I november arrangerer Bufdir flere konferanser på temaet universell utforming i samfunnet. Funka deltar som foredragsholder og forteller om erfaringer fra prosjekt om verktøy for innbyggerdialog og om kommende europeisk lovgivning.
 • Universelt utformet turisme i Estland

  Med turisme i fokus gjennomfører Funka nå flere oppdrag for Estlands myndighet for turisme, blant annet en forelesning og flere befaringer av bygd miljø og transport.
 • Oskarshamns kommune ønsker å kommunisere tilgjengelig

  Hvordan skriver du klarspråk? Hvordan lager du riktige lenker? Og hvordan publiserer du på en universelt utformet måte? Oskarshamn kommune i Sverige ville lære mer om dette, og leide derfor inn Funka for å holde kurs i kommunikativ tilgjengelighet.
 • På rekognoseringstur i storbyens jungel

  Etter hvert som flere og flere bruker smarttelefoner, oppstår det også problemer med at brukerne blir for besatt av det som står på skjermen, i stedet for å være oppmerksom på omgivelsene. Raouf Sormunen, ekspert på universell utforming med fokus på hjelpemidler hos Funka, oppfordrer oss alle til å løfte øynene og begynne å snakke med hverandre.
 • Värnamo kommune tok viktige skritt mot et universellt utformet nettsted

  Värnamo kommune i Sverige lot Funka gå gjennom Word-dokumentmaler for PDF-filer som skal publiseres på nett. Dette er ett av flere viktige skritt kommunen gjør for å møte de nye kravene som fulgte med EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner.
 • Praktiske tester av verktøy for innbyggerdialog i kommunene

  Funkas oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, KMD, går nå inn i en ny og spennende fase. Vår tidligere utredning har gjort at vi nå gjennomfører tester knyttet til implementering av verktøy for innbyggerdialog i kommunene.
 • Økt kompetanse i fokus i Tyskland og Belgia

  I månedsskiftet september-oktober delte Funkas eksperter vår kompetanse på to konferanser som dekker to ulike områder av universell utforming, M-Enabling Forum Europe og Destinations for all World Summit.
 • Universitetsutdanning innen universell utforming på nett

  Funka, IAAP Nordic og fire nordiske universiteter, undersøker hvordan universell utforming på nett kan bli en del av utdanningsprogrammet ved universiteter i Norden.
 • Funka utvikler nettsted for innovasjonsnettverk i EU

  Innenfor rammene for det europeiske innovasjonspartnerskapet om aktiv og sunn aldring, der Funka driver flere prosjekter, finnes referansenettverket, RSCN. Nettverket har gitt Funka oppgaven med å utvikle et nytt nettsted med høye krav på universell utforming.
 • Møt oss på Webdagene og Nokios!

  Du har flere muligheter til å møte Funka live i høst! Besøk Webdagene eller NOKIOS og la oss fortelle deg hvordan Funka kan hjelpe din organisasjon å oppfylle kravene om universell utforming av IKT-løsninger.
 • Altibox skaper universelt utformet TV-opplevelse med hjelp av Funka

  Bredbåndsoperatøren Altibox ønsket en brukervennlig TV-opplevelse for flest mulig av deres kunder, slik at kundene enkelt finner det innholdet som interesserer dem. Altibox ga derfor Funka i oppdrag å ekspertgranske appen og TV-grensesnittet med hensyn til universell utforming.
 • Sex i bevegelse

  Ebba Myrsten, Partneransvarlig og koordinator for testpersoner hos Funka, arbeider også som personlig assistent. I sommer deltok hun på en leir som tok opp temaene seksualitet, funksjon og normer, noe som vekket mange tanker.
 • EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innføres i norsk lov 1. juli 2019

  Nytt regelverk for EU vi bli innlemmet i norsk lov den 1. juli 2019. Det europeiske direktivet for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner stiller noe høyere krav enn gjeldende norsk lov, så det er all grunn til å gå gjennom rutiner og prosesser.
 • IAAPs konferanse rundt regler om universell utforming på nett

  I en tid hvor mange komplekse lovendringer skjer samtidig, er IAAP Europe sin konferanse en gylden arene for å oppdatere deg på lover og regler for universell utforming på nett. Funka er på plass med sin ekspertise på området.
 • Innovasjonsprosjekt om forståelig tekst

  Sammen med Botkyrka kommune og Linnéuniversitetet i Sverige skal Funka ta fram en metode for å hjelpe kommuner å produsere forståelig Informasjon. Basert på erfaringer fra tidligere forskningsprosjekter tester vi nå ut ulike modeller for å nå personer med annet morsmål enn svensk. Prosjektet finansieres av Vinnova, tilsvarende Innovasjon Norge.
 • Nye krav – nye kurs

  I høst skjer det mye innen universell utforming. Ny lovgivning i EU vil også påvirke Norge, og det er nye versjoner av flere internasjonale standarder. Dessuten skjer teknologiutviklingen i et meget raskt tempo. Hvordan påvirkes din organisasjon av alt dette, og i hvilken rekkefølge bør tiltak gjennomføres? Lær deg alt du trenger å vite om WCAG 2.1, EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner og fremtidig lovgiving på våre online-kurs. Kursene holdes på svensk.
 • Fremtidens tilgjengelighet

  Funkas Andreas Cederbom deltok i sommer som foredragsholder under ICCHP-konferansen i Linz, Østerrike, en forskerkonferanse med fokus på IKT-hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Han deler sine inntrykk rundt noen av de innovasjonene som kan komme til å bli fremtidens hjelpemidler.
 • Funka utvikler verktøy for selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater

  Funka har fått i oppdrag å utvikle et selvdeklarasjonsverktøy for tilsynsmyndigheten, Difi. I Norge gjelder lovkrav for universell utforming også selvbetjeningsautomater. Verktøyet skal gjøre det enklere å føre tilsyn av kravene.
 • Den svenske Myndigheten för tillgängliga medier velger Funka

  I forbindelse med utarbeidelsen av sitt årsregnskap kontaktet den svenske Myndigheten för tillgängliga medier, som har til formål å samvirke til at litteratur blir tilgjengelig for alle, Funka for å få omgjort det omfattende dokumentet til et universelt utformet PDF-format.
 • Daglig leder har ordet

  Askøy kommune korrigerte ikke rapporterte mangler i den universelle utformingen av nettsiden sin innen rimelig tid. Difi har dømt dem til å betale bøter til feilene er utbedret.
 • Pssst….Save the date!

  9.-10. april 2019 er det igjen tid for Funkas Tilgjengelighetsdager, Nord-Europas største konferanse om universelt utformet informasjon. For ellevte året på rad kan du inspireres av verdens fremste eksperter og lære deg mer om innhold, design, hjelpemidler, lover, utvikling, teknikk og mye mer! Tilgjengelighetsdagene har nå blitt så populært at vi har vokst ut av de gamle lokalene. I 2019 kommer vi til å holde til på Quality Hotel Friends i Solna. Sett av tiden i din kalender allerede nå, så ses vi 9.-10. april 2019!
 • Kursfilm – en kursform som skaper fleksibilitet

  Se til at alle medarbeidere får sjansen til kompetanseutvikling – abonnere på våre kursfilmer! Gjennom å ha tilgang til innspilte kurs kan du repetere og komplettere akkurat når det passer deg. Kursene er oppdelt i små apetittelige porsjoner. Nå lanserer vi vårt populære kurs om Universelt utformede PDF-dokumenter som abonnementstjeneste. Grunnkurs i universell utforming finnes allerede, og brukes av mange kunder. Filmene er på svensk.
 • M-Enabling Forum endelig i Europa

  I høst kommer FNs initiativ G3icts store konferanse om universell utforming og eldre brukere, M-Enabling, til Europa for første gang. M-enabling Forum Europe 2018, finner sted i Düsseldorf, Tyskland i september. Funka er med i programkomiteen og deltar som partner og foreleser.
 • Kronikk: Om jeg kan sertifisere meg, så kan du!

  Sandra Eriksson, ekspert på universell utforming med fokus på hjelpemidler hos Funka, klarte den skriftlige eksamenen for sertifisering som bransjeorganisasjonen IAAP holder. Nå kan hun også kalle seg Web Accessibility Specialist. Her forteller hun om sin eksamensangst.
 • Win-win i Linköping med Funkas innlevelsesøvelser

  Linköpings kommune i Sverige har leid in Funka for å gjennomføre innlevelsesøvelser innenfor rammen av kompetanseutviklingsprogrammet Vinn-Vinn. Deltakere får gjennom innlevelsesøvelsene og simuleringen mulighet å oppleve hvordan bymiljøet fungerer for mennesker med ulike typer funksjonshemninger - en skikkelig tankevekker for de fleste.
 • Funka gir Difi støtte - igjen

  Direktoratet for forvalting og IKT, Difi, har gitt Funka i oppdrag å videreutvikle veiledningstekstene og illustrasjonene som vi produserte i et tidligere oppdrag for tilsynsmyndigheten. Vi skal også bidra med støtte knyttet til videreutvikling av informasjonsstrukturen på Difis nettsted der materialet vil bli presentert.
 • Politisk kaos

  I forkant av det svenske valget har vi gransket de politiske partienes nettsteder med tanke på universell utforming. Dessverre har de ikke blitt noe bedre siden forrige valg, snarere tvert imot. Gjennomgangen har tiltrukket seg stor interesse og har også blitt notert i avisen Metro.
 • Kravunderlag: oppdatering av Funkas populære tjeneste

  Nå presenteres en ny versjon av vårt kravunderlag. Dette er en abonnementstjeneste som hjelper deg å stille rett krav på universell utforming. Oppdateringen inneholder de nylig lanserte suksesskriteriene i WCAG 2.1 og mange nye fiffige funksjoner.
 • Sørg for at den universelle utformingen ikke synker

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellom å jobbe med universell utforming og ta vare på en trebåt. Begge aktivitetene krever tålmodighet og resultatene kan være en glede for mange.
 • Fokus på e-demokrati i Sandnes

  Funka deltok nylig på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets konferanse om framtidens lokaldemokrati i Sandnes, der Andreas Cederbom snakket om vår gransking av digitale verktøy for e-demokrati.
 • Snart tid for EUs Webtilgjengelighetsdirektiv som påvirker norsk offentlig sektor

  Nå er utkastet til forskriften for EUs Webdirektiv publisert. Akkurat hvordan Norge kommer til å implementere loven er enda ikke helt klart, men som minimum kommer reglene til å påvirke offentlig sektor. Den offentlige høringen pågår til 15. juni.
 • Kristinehamn kommune i Sverige satser på brukertester

  Den svenske kommunen Kristinehamn har utviklet nytt nettsted og Funka har bidratt med brukertester. Resultatet fra testene har gitt kommunen mange gode tips til endringer på både struktur og innhold.