Krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser: EN301549

De tre Europeiske standardiseringsorganene ETSI, CEN og CENELEC har på oppdrag fra EU-kommisjonen tatt frem en felles Europeisk standard for krav til universell utforming ved offentlige anskaffer av IT. Standarden vil bli innarbeidet i EU-medlemsstatenes regler om offentlige anskaffelse senest 2016.

Funkas Susanna Laurin har deltatt som teknisk ekspert i SIS TK 504, og representerte dermed Sverige i arbeidet med EN301549. Dessuten har Funkas José Angel Martinéz Usero arbeidet som prosjektleder i det utvalgte ekspertteamet som arbeidet med verktøykassen (toolkit) for innkjøpere som inngikk i mandatet fra kommisjonen.

EN301549, den europeiske standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester i Europa ble publisert februar 2014. Standarden er både omfattende og ganske kompleks. For å gi hjelp og støtte til innkjøpere har det derfor blit utviklet en web-basert verktøykasse. Den ble nylig basert, men kun på engelsk.   

Under 2015 fortsetter arbeidet i den svenske tekniske komiteen, TK504, med å ta frem opplæringsmateriale samt å hjelpe til med den svenske oversettelsen.

YouTube-kanal, EN301549 (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Standarden EN301549 (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu 

Funka og Microsoft produserer filmer om anskaffelsesstandard

Verktøykassen for EN301549 (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Den svenske fortetningsavisen, Offentliga Affärer, intervjuer Funkas daglige leder, Susanna Laurin, om den nye europeiske standarden rundt krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Ny rapport om krav på universell utforming i offentlige anskaffelser

Prosjektrapportering

 • Hvordan brukes standarder i offentlige anskaffelser?

  Funka har fått i oppdrag av Microsoft å undersøke i hvilken grad tilgjengelighetsstandarder brukes i offentlige anskaffelser og innkjøp. Målet med kartleggingen er å kunne utvikle bedre verktøy for å støtte innkjøpere og leverandører.
 • Når standardisering må gå unna

  Funkas Susanna Laurin bidrar til utviklingen av en oppdatert versjon av EN301549, som er nødvendig når det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet trer i kraft om et år.
 • Filmer om standard for universell utforming - nå med norsk tekst!

  I samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har Funka laget undertekster til informasjonsfilmene om standarden for universell utforming EN301549, som vi har produsert på oppdrag av Microsoft. For å nå ut til så mange innkjøpere og leverandører som mulig med den europeiske standarden for krav til universell utforming innen IT, blir videoene nå tekstet til 10 språk.
 • Video-Marathon publisert

  Tretten filmer ble det i alt i vårt oppdrag om å forklare EN301549 på en mer forståelig måte. Filmene fungerer bra i Norge også!