Analyser

Funka gransker gjerne universell utforming i henhold til forskriften for universell utforming av IKT. Men helst gransker vi hvor bra grensesnittet faktisk fungerer for brukere med ulike behov. Det er du som kunde som avgjør hvilket nivå du vil oppnå: lovens minstekrav eller virkelig inkludering.

Funkas granskinger er kjent for å være markedets mest omfattende vurderinger av universell utforming i digitale løsninger. Vi gransker ikke bare teknikk, men ser også på pedagogiske aspekter og innhold, noe vi er alene om. Vi gransker blant annet nettsider, apper, PDF, publiseringsverktøy, interne systemer og nett-TV.

Funkas analyser bygger på internasjonale og europeiske standarder, deriblant WCAG 2.0, EN301549, ATAG, WAI-ARIA og de svenske Webbriktlinjer. Dessuten har Funka utarbeidet ytterligere krav for de av våre kunder som vil gå lengre enn det grunnleggende nivået. Funkas krav bygger på vår lange erfaring, vår nære relasjon til brukerorganisasjonene og våre flere tusen brukertester og analyser på digitale grensesnitt, der vi har erfart at gjeldende standarder ikke er nok til å dekke alle brukerbehov.

Analysene gjennomføres av våre eksperter på universell utforming, og ved behov av testpersoner med og uten hjelpemidler. Virksomheten vår bygger på W3Cs retningslinjer, og alt vi anbefaler er testet i virkeligheten.

Revisjon av universell utforming

Funkas mest omfattende analyse er Revisjon av universell utforming, og består av over 270 kontrollpunkter for universell utforming av informasjon. Vi dekker samtlige av våre tekniske og pedagogiske krav, og det er også mulig å legge til gransking av innhold. Når vi gjør en revisjon, går minst to konsulenter som jobber uavhengig av hverandre, gjennom nettstedet punkt for punkt og dokumenterer godkjent eller ikke godkjent. 

Rapporten inneholder bakgrunnsinformasjon på hvert enkelt krav som forklarer hvorfor kravet er viktig, hvem som rammes ved feil og eksempler på hvordan kravet kan oppfylles. Videre får du konkrete funn fra din løsning og tilhørende anbefalinger for hvert av kravene som ikke er oppfylt. Du får også en oversikt over status for kravene, forslag til tiltak i prioritert rekkefølge samt bakgrunnsinformasjon om de største brukergruppene. Rapporten overleveres på et møte der vi går gjennom rapporten trinn for trinn, og du og din leverandør får mulighet til å stille spørsmål og diskutere håndtering av disse.

Revisjon mot lovkravene

Selvfølgelig kan vi granske nettstedet ditt i henhold til gjeldende lovkrav. Revisjon mot lovkravene følger samme metodikk som Revisjon av universell utforming, men inkluderer bare de kravene som har referanse til de WCAG-kriteriene som er inkludert i forskriften for universell utforming av IKT. For punktene som er inkludert, har rapporten det samme omfanget av bakgrunnsinformasjon, eksempler, funn og anbefalinger som i den fulle revisjonen. Rapporten overleveres på et møte der vi går gjennom rapporten trinn for trinn, og du og din leverandør får mulighet til å stille spørsmål og diskutere håndtering av disse.

Rapporten inneholder også titlene på de punktene som ikke er inkludert i lovkravene, slik at du får et innblikk i hva som ikke er dekket av lovkravene. Dersom du deretter ønsker å gjøre en full revisjon innen ett år, vil du få rabattert pris på den fulle rapporten.

Ekspertgransking

Ekspertgransking er en mindre omfattende analyse, der vi presenterer de mest alvorlige problemer vi har avdekket, uten kobling til den komplette kravlisten. Rapporten inneholder konkrete eksempler på feil, gruppert etter tema. Rapporten vil ikke være på langt nær så dekkende som en revisjon, og anbefalingene vil ikke være like omfattende og detaljerte som i en revisjon. Rapporten gir likevel en tydelig indikasjon på nivået på den aktuelle løsningen. Overleveringsmøte inngår ikke, men kan avtales i tillegg.

Kontakt